Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pyzdr ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Dotyczą dofinansowania realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w zakresie:

  • krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

wstecz