Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie istnieje już 70 lat

Uroczystości jubileuszowe, które odbyły się 12 listopada zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów Szkoły.
Gala uświetniona została występami uczniów, projekcją jubileuszowego filmu oraz wystąpieniami zaproszonych gości. Nie zabrakło wspomnień, podziękowań i gratulacji.
Dyrektor szkoły Dorota Kurek zabrała gości w sentymentalną podróż.
Początków szkoły w Pietrzykowie należy szukać w czasach powojennych. Zajęcia odbywały się wówczas w domach prywatnych ulokowanych w różnych miejscach wsi. W Kronice Parafii Samarzewo w latach 20 XX wieku za czasów proboszcza Zygmunta Przyjemskiego możemy przeczytać, że w 1930 roku w Pietrzykowie utworzono pięcioklasową Szkołę Powszechną, prawdopodobnie miało to miejsce w domu Państwa Hauke. W pamięci mieszkańców Pietrzykowa i okolicznych wiosek na pewno na długo pozostanie dzień 29 września 1952 roku. W tym właśnie dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gmachu szkolnego. Lata 1953 – 1986, to lata w których szkoła przeszła zmiany budowlane i porządkowe, m.in.: został wybudowany przez Komitet Rodzicielski płot przed szkołą, powstał budynek gospodarczy, szkoła została podłączona do elektryczności i wody, zostało założone centralne ogrzewanie i pomalowano elewację, oddano także do użytku dom nauczyciela i salę gimnastyczną. Kroniki datują, że w latach 1945 -2012 kierownikami i dyrektorami szkoły byli: Zenon Zawal, Helena Michalak, Roman Łukaszewski oraz Waleria Wróblewska. Obowiązki kierownika nowo powstałej szkoły w 1952 roku pełnił pan Tadeusz Okuniewski, a naukę rozpoczęło wtedy 136 uczniów ( dodam , iż największa liczba uczniów była w roku szkolnym 1967-1968 i wynosiła 224 uczniów). Pan Okuniewski pełnił funkcję dyrektora szkoły do 1973 roku, natomiast od 1973 roku do 1977 pełnił funkcję dyrektora gminnego do spraw wychowania, a dyrektorem szkoły została pani Wanda Okuniewska, która pełniła tę funkcję do roku 1981. Od 1981 roku do 1991 roku dyrektorem był pan Marian Tomaszewski. Natomiast w latach 1991-1999 dyrektorem był pan Roman Dreżewski.
W 1999 roku przeprowadzona została reforma oświaty. Szkoła Podstawowa stała się szkołą sześcioletnią – dyrektorem była pani Grażyna Gradowska. Od września 2001 roku do sierpnia 2012 roku w wyniku zmian organizacyjnych do szkoły w Pietrzykowie uczęszczają uczniowie klas I-III oraz dzieci oddziału przedszkolnego. Dyrektorem szkoły była pani Arleta Ostrowska.
W roku 2005 na parterze szkoły swoją działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie, rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2012 roku. Placówka składa się z Niepublicznego Przedszkola oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Szkoła powstała z inicjatywy rodziców, mieszkańców oraz Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno –Turystycznego „ Nasza Szkoła”.
wyświetl galerię w Cooliris
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły
  • 70-lecie szkoły

wstecz