Pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, iż będą wydawane paczki żywnościowe.
Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021, współfinasowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniach
27 września 2022r. od godz.  1000-1500
28 września 2022r. od godz.  1000-1500

Paczki żywnościowe wydawane będą w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej (Hala na placu GS).
O dokładnym terminie odbioru paczek zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny.
Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do zabrania  produktów.

Bardzo ważne
Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych dni i godzin!

 

                                                                                         Kierownik MGOPS w Pyzdrach

                                                                                                 /./ Beata Kruszka

 

wstecz