Kolejna dotacja dla Gminy Pyzdry

Gmina Pyzdry otrzyma 5 000 000,00 zł na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych!
Pyzdrski samorząd wziął udział w ogólnopolskim pilotażowym naborze wniosków o dofinansowanie gminnych projektów budowy sieci szerokopasmowych ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Rekomendację do dofinansowania budowy otrzymało 9 spośród 39 zgłoszonych wniosków. Realizacja projektu pozwoli na włączenie miejscowej społeczności do społeczności zinformatyzowanej oraz przyczyni się do zmniejszenia różnic terytorialnych na terenie gminy Pyzdry.

wstecz