Komunikat dla mieszkańców

Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, że rozpoczął weryfikację budynków na podstawie systemu informacji przestrzennej,
pod kątem zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanej powierzchni, która stanowi podstawę do naliczania podatku od nieruchomości.
Podatnicy, u których zostanie stwierdzona niezgodność, będą wzywani do miejscowego organu podatkowego o dokonanie stosownych zmian. W przypadku posiadania wiedzy na temat rozbieżności, należy samodzielnie zgłosić zmianę powierzchni.

wstecz