Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
W zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2022r.:
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:
110 * ilość ha użytków rolnych
oraz
40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 3- 31 października 2022r.

wstecz