Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy

20.04.2022 r. Samorządową Szkołę Podstawową w Górnych Grądach odwiedzili ratownicy z Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać na czym polega praca ratownika medycznego oraz utrwalić wiadomości na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.
To było wyjątkowe spotkanie – zarówno dla gości jak i zapraszających, którego głównym celem było przekazanie uczniom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone w dwóch grupach I grupa – przedszkole, odział przedszkolny i klasy I-III, II grupa klasy IV-VIII.
Podczas pokazu dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Największą  jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo uczniowie przyglądali się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie według  wskazówek naśladowały masaż serca. Ponadto utrwalili sobie znane im  już numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Praktycznie, w formie zabawowej uczyły  się jak należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.
Były to niezwykłe zajęcia, które uwrażliwiły naszych uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać. Dla jednych był to pierwszy kontakt z czynnościami służącymi ratowaniu życia, dla innych była to okazja, aby udoskonalić posiadane już umiejętności. Jednak dla wszystkich była to lekcja wrażliwości i przełamywania własnej obojętności na los drugiego człowieka.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie przy fantomach
 • Ratownik pokazuje jak należy opatrzyć ranę.
 • Ratownik pokazuje prawidłowy sposób uciskania klatki...
 • Ratownik leży na macie
 • Ratownik leży na macie
 • Ratownik opatruje chłopcu nogi
 • Opatrzeni uczniowie siedzą na krzesłach
 • Ambulans
 • Ratownik i dziecko z zabandażowaną głową
 • Wizyta młodszych uczniów w ambulansie
 • Ambulans w środku
 • Ratownik przy ambulansie

wstecz