Rada Miejska w Pyzdrach
Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

tel. 63 276 83 33 wew. 107
fax 63 276 83 34
e-mail: biurorady@pyzdry.pl
Pokój nr 9

Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Justyna Sosnowska
 pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00
w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Pyzdrach