Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 14 Sierpnia 2020
Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Wyszukiwarka

Treść strony

Rzeżba terenu
 
   Pyzdrska gmina charakteryzuje się młodoglacjalną, polodowcową rzeźbą terenu. Gmina położona jest w obrębie trzech mezoregionów: Równiny Wrzesińskiej, Doliny Konińskiej i Równiny Rychwalskiej. Północna część gminy znajduje się w obrębie Równiny Wrzesińskiej. Jest to obszar wysoczyzny dennomorenowej płaskiej, bezjeziornej o deniwelacjach rzędu 2 m.

   Środkowa część gminy położona jest w obrębie Doliny Konińskiej, tak zwanego równoleżnikowego odcinka doliny Warty, rozciągającego się między Koninem, a Pyzdrami. Holoceńskie dno doliny zajęte jest przeważnie przez łąki i porozcinane jest systemem dolinek erozyjno - denudacyjnych o różnej długości. Obszar ten jest rezultatem bezpośredniej akumulacji lądolodu bałtyckiego, którego czoło przebiegało w odległości kilkunastu kilometrów na południe od Równiny Wrzesińskiej. Od Doliny Konińskiej oddzielone jest stromą krawędzią. Dno doliny leży na wysokości około 72 m n. p. m. I zaznaczają się w niej trzy wyraźne poziomy terasowe. Najniższy, zalewany w czasie stanów powodziowych, posiada powierzchnię urozmaiconą łachami wałowymi o wysokości około 2 m i rozdzielającymi je obniżeniami. Widoczne są tutaj stare koryta rzek Warty i Prosny. Wyższe poziomy terasowe (73 - 74 m npm) zajmują dość znaczne powierzchnie Doliny Konińskiej. Rzeźbę terenu urozmaicają występujące tu liczne formy wydmowe. Ich wysokość dochodzi miejscami do 10 m. Największą powierzchnię gminy (południową) obejmuje Równina Rychwalska, która stanowi obniżenie pomiędzy wysoczyznami Kaliską i Turecką, ograniczone od północy Doliną Konińską.

Sylwia Mazurczak

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony