Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 9 Grudnia 2019
Wiesława, Leokadii, Joachima

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostatnia tegoroczna sesja rady

Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok było najważniejszą sprawą poruszaną na ostatniej w tym roku sesji rady miejskiej.
   Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2013 mają wynosić 19 mln 853 tys. 174 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 mln 220 tys. 766 zł i dochody majątkowe w kwocie 632 tys. 408 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 19 mln 141 tys. 682 zł, w tym wydatki bieżące - 18 mln 359 tys 52 zł i wydatki majątkowe - 782 tys. 629 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 711 tys. 492 zł przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek. Jeśli chodzi o iwnestycje to zaplanowano m.in przebudowę drogi w Kolonii Janowskiej i w Pyzdrach przy ul. Flisa, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach przy ul. B. Pobożnego, budowę placów zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach i Kruszynach. Gmina przeznaczy też środki finansowe na budowę schroniska dla zwierząt w Skałowie oraz na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

   Burmistrz podziękował radnym za dotychczasową współpracę i za uchwalenie najbardziej istotnej uchwały. Stwierdził przy tym, że realizacja przyszłorocznego budżetu będzie trudna, ponieważ zaplanowana jest bez zaciągania wielkich zobowiązań. - Wiadomo, że oczekiwania radnych i sołtysów są dużo większe, niż to co można w ramach budżetu zaoferować. Na terenach wiejskich pewne zadania będą wykonane przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego. Natomiast przy wsparciu radnych powiatowych będą czynione starania w zakresie realizacji inwestycji, szczególnie tych dotyczących remontu dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy – oznajmił burmistrz. Zadania dotyczące dróg gminnych będą wykonane przy wsparciu finansowym dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. I tak na przyszły rok zaplanowano chociażby utwardzenie jednego z najgorszych odcinków dróg – tj. w kierunku Kolonii Janowskiej.
   Przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała podziękowania w stronę radnych, jak i urzędników za całoroczną pracę. Złożyła też życzenia świąteczno – noworoczne.

SK

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony