Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 11 Grudnia 2019
Stefana, Waldemara, Damazego

Wyszukiwarka

Treść strony

Podsumowanie szkolnego projektu

31 maja 2012 r. zakończono dwuletni projekt „Indywidualizacja procesu nauczania klas I -III, który trwał od 01.10.2010 r. do 31.05.2012 r.

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nazwa projektu: „Czytam – liczę – rozwijam się”
Wartość projektu – 179.382,30 zł.


Udział w projekcie wzięło 285 uczniów klas I – III w następujących zajęciach:
1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – zrealizowano -  510 godzin – udział wzięło 104 uczniów,
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –zrealizowano – 430 godzin - udział wzięło 69 uczniów,
3. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- zrealizowano 240 godzin – udział wzięło 34 uczniów,
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – zrealizowano 120 godzin – udział wzięło 53 uczniów,
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zrealizowano 60 godzin – udział wzięło 8 uczniów,
6. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy –zrealizowano  230 godzin – udział wzięło 77 uczniów,
7. Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności w kierunku matematyczno-przyrodniczym, polonistycznym, artystycznym, muzycznym oraz sportowym – zrealizowano 620 godzin – udział wzięło 174 uczniów.

W ramach projektu dokonano zakupu:    
- pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia  w/w zajęć w kwocie - 47.609,14 w tym sprzęt komputerowy (komputery, wizualizer, ekrany i  projektory) – 14.900,00 zł.
- środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli  prowadzących zajęcia – 116.800,00 zł.                        
- zakup papieru i  tonerów  - 2.307,25 zł.           
- wyjazdy z dziećmi do teatru do Gniezna i Wrocławia, na warsztaty do Grodźca, Czeszewa i Gołuchowa oraz zajęcia sportowe na Malcie w Poznaniu  także  zakup artykułów spożywczych (soki, drożdżówki)  dla dzieci– 6.385,14 zł.

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony