Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 12 Grudnia 2019
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

Dnia 14 czerwca 2012 roku o godz. 14 00  w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej.

Program sesji :
I
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2011 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
    wykonania budżetu za 2011 r,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
    Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r.,  
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
II
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.
11. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

                                                    Przewodniczący Rady
                                                  /-/ Elżbieta Kłossowska

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony