Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 10 Grudnia 2019
Danieli, Julii, Bogdana

Wyszukiwarka

Treść strony

Pyzdry na starych mapach tematem konferencji naukowej

Ponad 70 osób, głównie architekci i geodeci zrzeszeni w swoich stowarzyszeniach branżowych, brało udział w konferencji naukowej ,,Królewskie miasto Pyzdry na starych mapach'', zorganizowanej 12 maja w Pyzdrach. Celem przedsięwzięcia było ukazanie historycznej i współczesnej roli miasta na obszarze wschodniej Wielkopolski.
    Konferencja została zorganizowana przez Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Zespółem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy objął burmistrz Pyzdr.
     Materiałem wyjściowym, będącym podłożem do dyskusji była mapa historyczna. Dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicza prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odnosząc się do niej osadzał Pyzdry w kontekście kasztelani książęcej w Gieczu. Analiza współczesnej mapy geofizycznej pozwoliła badaczom na uzyskanie informacji na temat warunków w jakich działała ówczesna władza książęca na tym terenie. Do roli i znaczenia Pyzdr, jako miasta królewskiego, nawiązywało wystąpienie Michała Czerniaka, dyrektora muzeum. Było ono podstawą do wysunięcia hipotez związanych z herbem miasta, na którym wizerunek księcia i najprawdopodobniej w później czasach króla był przedstawiany. Również kalendarium historyczne miasta jednoznacznie wskazuje na jego królewski rodowód. Liczne pobyty władców i ich działalność na terenie Pyzdr tę królewskość potwierdzają. O randze miasta i jego wyjątkowości świadczą też wykonane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego badania zamku. Według nich pyzdrski zamek urasta do roli wielkiej rezydencji królewskiej z czasów Kazimierza Wielkiego.
    Ciekawy temat przedstawiła Dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska prof. zw. Instytutu Rozwoju Miast w Warszawie. Jej wystąpienie dotyczyło urbanistyki miasta w początkach XIX w. Interesująco jawi się temat pruskich zapożyczeń w architekturze, czego przykładem jest kamienica przy ul. Kaliskiej (dom rodzinny Ignacego Tłoczka). Jest to dom, którego architektura nawiązywała do architektury tzw. kamienicy berlińskiej.
     Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk z SARP oddział w Poznaniu przedstawiła spore materiały bibliograficzne związane z tematem historycznej mapy, jak i materiał inwentarzowy dotyczący zasobów map w archiwach polskich i zagranicznych. Paweł Śliwa, z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w bogatej prezentacji omawiał role Pyzdr w rozwoju parku. Mało kto pamięta, że pierwotnie nosił on nazwę Pyzdrski Park Krajobrazowy. Ostatnie wystąpienie dotyczyło współczesnego wykorzystania map wieloskalowych na terenach środkowej Wielkopolski. Temat ten omówili Waldemar Sztukiewicz  i Lech Kaczmarek z SGP w Poznaniu.
     Uzupełnieniem do ciekawych prelekcji była wystawa zorganizowana w krużgankach muzealnych. Na wystawie, oprócz licznych map historycznych umieszczony został XVII wieczny portret Klaudiusza Ptolemeusza – twórcy nauk geograficznych, matematycznych i fizycznych. Kopie jego map – Europy i świata – również zostały przedstawione. Na jednej z map znalazło się osiemnaście miejscowości z terenu Polski, w tym słynna Calisia – dzisiejszy Kalisz. O randze Pyzdr w dawnych czasach świadczy najstarsza mapa Polski Bernarda Wapowskiego – ojca polskiej kartografii. Na jego mapie z 1527 r. pojawia się po raz pierwszy nazwa miasta Pisdri. Z kolei na mapie Gerarda Mercatora, z 1628 r., ilustrującej kraje leżące nad Morzem Bałtyckim, jak i część Węgier Pyzdry również zostały umieszczone. Świadczy to o wielkiej randze miasta w tym czasie, które było postrzegane jako ważne miejsce w kontaktach politycznych i handlowych.
  Mapy wykorzystane do stworzenia wystawy zostały pozyskane przez pyzdrskie muzeum dzięki uprzejmości Rafała Michałowskiego, kierownika Działu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki UAM w Poznaniu oraz księdza salezjanina Marka Babicza z Lądu.

SM
fot. DK 

wyświetl galerię w Cooliris

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony