Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 11 Grudnia 2019
Stefana, Waldemara, Damazego

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór na stanowisko dyrektora i nauczycieli w szkole w Pietrzykowie

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego  „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pietrzykowie.
Wymagane kwalifikacje:
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego  „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie ogłasza w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pietrzykowie nabór na nauczycieli: - wychowania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego, historii, przyrody, języka polskiego, informatyki, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, religii, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki.
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- niekaralność


CV i list motywacyjny  należy składać na adres mailowy :  stowarzyszenienaszaszkola@interia.pl w terminie do 18 maja 2012r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie elektronicznej.

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony