Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 9 Grudnia 2019
Wiesława, Leokadii, Joachima

Wyszukiwarka

Treść strony

Ruszy budowa ścieżki rowerowej Pyzdry - Borzykowo

Burmistrz Pyzdr podpisał umowę na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Borzykowo – Pyzdry. Przypieczętowanie wyniku przetargu nieograniczonego na realizację tej inwestycji miało miejsce 30 marca w pyzdrskim magistracie.
  Do postępowania ofertowego przystąpiło trzynaście firm. Wybór najkorzystniejszej nastąpił 8 marca. Wymagane warunki udziału w postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 100 punktów uzyskała firma Bąku Budownictwo Ogólnobudowlane Łukasz Bąk z Konina. Koszt inwestycji opiewać będzie na kwotę 786 tys 561 zł. Gmina na jej realizację otrzyma 75 % dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Ścieżka rowerowa powstanie po lewej stronie drogi na odcinku Borzykowo-Pyzdry od km 16+095 do 18+543 – 2,448 km, czyli od granicy z Borzykowem do wysokości przystanku autobusowego w Pyzdrach. Równolegle do osi jezdni i oddzielona od niej poboczem. Budowa polegać będzie na wykonaniu ścieżki o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej ze zjazdami o podbudowie grubości 15 cm. Pod zjazdami zostaną ułożone przepusty z rur PVC. Wloty dróg gminnych wykonane zostaną na szerokości pasa drogowego w krawężniku betonowym z jezdnią bitumiczną ze spadkiem dwustronnym 2%. W celu prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie drogi w postaci spadków poprzecznych i podłużnych. Woda odprowadzana będzie do istniejącego i odtworzonego rowu przydrożnego, a w Borzykowie do istniejącej kanalizacji deszczowej.
   Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 16 kwietnia, a zakończenie na 31 sierpnia.

SM

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony