Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 13 Lipca 2020
Ernesta, Andrzeja, Sary

Wyszukiwarka

Treść strony

XII Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

29 marca o godz. 14 00  w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej.

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady:
a) Budżetowo – Finansowej,
b) ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
c) Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12.  Zakończenie sesji


 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony