Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 16 Grudnia 2019
Zdzisława, Adelajdy, Albiny

Wyszukiwarka

Treść strony

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych informacji

Na mocy porozumienia z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, w ramach dyżurów pełnionych przez konsultantów Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług świadczone są bezpłatne usługi informacyjne skierowane m.in. dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.


Dyżury pełnione są w pierwszy wtorek pierwszego miesiąca każdego kwartału w godz. od 10.30-14.30.

Do końca 2012 r. dyżury w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach pełnione będą: 3 kwietnia, 3 lipca, oraz 2 października.

Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje:
- administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
- zatrudnianie cudzoziemców,
- świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
- prawo ochrony konkurencji,
- społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ochronę własności intelektualnej,
- systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
- rozwój zasobów ludzkich,
- wykorzystywanie technologii informacyjnych,
- ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
- możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
- wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
- prawo zamówień publicznych,
- zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
- podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
- inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

W ramach usług informacyjnych świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU Klienci będą mogli skorzystać także z usługi informacyjnej, tzw. opieki nad klientem przy wyborze usługodawcy specjalistycznego. Taka usługa polega na wsparciu Klienta przy rozpoczęciu współpracy z takim usługodawcą (przykładowo w zakresie: pożyczek, poręczeń, innowacji, ochrony środowiska, leasingu, eksportu i wielu innych). Klienci będą mogli wówczas liczyć na pomoc w kontakcie w konkretną instytucją/ekspertem, negocjowaniu terminów, warunków współpracy klienta z usługodawcą, pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, monitorowanie realizacji tej usługi.

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Szczegółowe informacje dotyczące pełnionych dyżurów:
tel.: 63/245 30 95 wew. 62, 28, 31, 33; e-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) "

wyświetl galerię w Cooliris

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony