Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 12 Grudnia 2019
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wyszukiwarka

Treść strony

Strażackie sprawozdania

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach dokonał podsumowania działalności za miniony rok. Podczas zebrania sprawozdawczego, zorganizowanego 16 lutego, druhowie zaprezentowali też nowy nabytek – sprzęt hydrauliczny, niezbędny dla ratowania życia mieszkańców pyzdrskiej gminy.
    Jednostka w minionym roku działała pod kierownictwem nowego zarządu. Druhowie mają w posiadaniu profesjonalny sprzęt. Niedawno zakupili narzędzia hydrauliczne, kaski, pasy i radiotelefony za łączną kwotę 70 tys. zł. Wsparcia finansowego udzieliła pyzdrska gmina. Prezes Maciej Beser dziękował za pomoc przedstawicielom samorządu – burmistrzowi Pyzdr Krzysztofowi Strużyńskiemu i Elżbiecie Kłossowskiej – przewodniczącej Rady Miejskiej.
Naczelnik Piotr Sikora wyróżnił natomiast okolicznościowymi odznakami najmłodszych adeptów pożarnictwa: złotą – Mateusza Chlebowskiego, srebrną – Kamila Niedzielę i Martę Lepel oraz brązowymi: Patryka Michałowskiego, Daniela Niedzielę, Adriana Migacza, Artura Sobczaka, Patryka Więckowskiego, Tomasza Lepela, Kacpra Sikorę i Dawida Dropińskiego.
    Pyzdrska jednostka liczy 222 członków. Stan organizacyjny przedstawia się następująco: 83 członków czynnych, 44 honorowych, 51 wspierających, 20 członków MDP i 24  członków orkiestry. Druhowie brali udział w 26 akcjach ratowniczych, w tym gaszenie pożarów (10 razy), wypadki drogowe (11), usuwanie drzew (3), pompowanie wody (2) i ćwiczenia na obiektach (3). Czynny udział w akcjach bojowych mieli: Piotr Paterka (26 razy), Jan Bulewicz (25), Ryszard Chlebowski (20), Grzegorz Dębski (18), Roman Gerla (16), Nikodem Kryszak i Wojciech Paterka (8), Michał Dębski i Henryk Łyskawa (6), Piotr Sikora (4), Grzegorz Zaworski (3), Patryk Machajewski (2) i Andrzej Serbinowski (1).
    Strażacy prowadzili działalność prewencyjną, w tym ćwiczenia na obiektach i pokazy instruktażowe dla dzieci i młodzieży. W celu podwyższenia gotowości bojowej brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Byli współorganizatorami Miejsko-Gminnego Dnia Strażaka oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zabezpieczali i pomagali w przeprowadzeniu imprez, odbywających się na terenie gminy (Festynie Parafialnym, Festynie Rodzinnym w Górnych Grądach, Biegu Kazimierzowskim, Dniach Pyzdr, Powiatowym Święcie Policji, Impresjach Muzycznych Orkiestr Dętych).
    W minionym roku druhowie przeprowadzili bieżące remonty w swojej strażnicy. Doposażyli kuchnię w brakujący sprzęt, pomalowali podłogi i drzwi w sali oraz zakupili krzesła (62 szt.).
    Zarząd dziękował druhom – pasjonatom i ochotnikom za duży wkład pracy na rzecz jednostki. Słowa szczególnych podziękowań zostały skierowane w stronę samorządowców za przyznany budżet, darczyńcom za przekazanie 1% środków pieniężnych z podatku, komendantowi PSP we Wrześni i prezesowi  powiatowego ZOSP za pomoc w szkoleniach i rozliczaniu środków finansowych oraz ZKGIUW-K w Pyzdrach za pomoc w realizacji zadań. Specjalne podziękowania skierowali w stronę Marka Wardeńskiego, prezesa MGZOSP w Pyzdrach za duży wkład w podnoszenie gotowości bojowej jednostki.
    Zebranie strażackie uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP i CKSiP, a zakończył skromny poczęstunek.

SM
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony