Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 3 Czerwca 2020
Karola, Leszka, Tamary

Wyszukiwarka

Treść strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskieo

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2011/2012


Informujemy, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2011/2012 program stypendialny dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej.

Uczniowie, studenci i słuchacze składają wnioski w Starostwie Powiatowym zgodnym z miejscem zamieszkania.
O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
-   uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- osiągają najlepsze wyniki w nauce wśród kandydatów ubiegających się o stypendium (jednakże średnia ocen za poprzedni rok nauki nie może być niższa niż: w przypadku uczniów – 4,00; w przypadku studentów – 3,81).
- pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504,00 zł brutto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 600,00 zł brutto).
Kandydat do stypendium musi dostarczyć:
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające status ucznia/słuchacza lub studenta oraz średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2010/2011,
- zaświadczenie o statusie ucznia/słuchacza lub studenta pozostałych członków rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna,
- zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok kalendarzowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (wyboru dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego).
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, w terminach:
- uczniowie do 6 września 2011 r.
- słuchacze/studenci do 11 października 2010 r.
Regulamin Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Uczniów, Słuchaczy
i Studentów oraz odpowiednie wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, a także ze stron internetowych:
• www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce: Powiat/ Oświata/ Dla ucznia, studenta i rodzica/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
• www.umww.pl w zakładce: Urząd/ O urzędzie/ Konkursy, odznaczenia, stypendia, nagrody/
Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.


Jednocześnie przypominamy o starannym wypełnieniu druku (dokładny adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, pełna nazwa i adres szkoły/uczelni, telefon do szkoły/dziekanatu, czytelny numer konta bankowego, nazwę banku oraz imię i nazwisko jego właściciela).

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony