Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 4 Czerwca 2020
Franciszka, Karola, Kwiryny

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie do Plebiscytu pn. „As odpowiedzialnego biznesu”

Firmy, które w praktyce realizują zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR), czyli w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne oraz dbają o środowisko naturalne zasługują na wyróżnienie. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP zapraszają przedsiębiorców działających na terenie Wielkopolski do udziału w Plebiscycie pn. „As odpowiedzialnego biznesu”.

Jaki jest cel Plebiscytu?
Plebiscyt ma za zadanie wyłonić najciekawsze inicjatywy realizowane przez wielkopolskich przedsiębiorców (w 2010 lub w 2011 r.) wpisujące się w jeden z poniższych obszarów zaliczanych do społecznej odpowiedzialności biznesu:
1.Miejsce pracy:
inwestycje w rozwój pracowników (poprzez m.in. programy podnoszące kwalifikacje pracowników),
programy na rzecz wyrównywania szans (kierowane np. do osób po 45 roku życia, czy niepełnosprawnych),
elastyczne formy zatrudnienia,
wolontariat pracowniczy (polegający na dobrowolnej pracy pracowników firm na rzecz inicjatyw prospołecznych realizowanej przy wsparciu pracodawcy),
2.Rynek:
odpowiedzialne produkty i usługi (np. poprzez ich odpowiednie oznakowanie),
zarządzanie łańcuchem dostaw (stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów),
etyka w biznesie,
systemy zarządzania (w tym m.in. odpowiedzialna sprawozdawczość i kontrola wewnętrzna),
3.Środowisko naturalne:
wdrażanie polityki środowiskowej,
zrównoważone zarządzanie surowcami (np. poprzez  oszczędność energii, czy odpowiedzialny transport),
odpowiedzialne zużywanie wody i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
segregacja odpadów,
edukacja ekologiczna pracowników i klientów,
ekologiczne procesy technologiczne oraz ekologiczne produkty i usługi,
4.Społeczność lokalna:
programy społeczne kierowane do różnych grup społecznych np. osób niepełnosprawnych, dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami
inwestycje w rozwój ekonomiczny regionu i jego mieszkańców.

Do kogo kierowany jest Plebiscyt?
Do udziału w Plebiscycie zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wielkopolski. Zgłaszane firmy zostaną przyporządkowane do jednej z poniższych kategorii:
1.mikro i małe przedsiębiorstwo,
2.średnie przedsiębiorstwo,
3.duże przedsiębiorstwo.

Jaka jest nagroda w Plebiscycie?
Zwycięzcy otrzymają tytuł „Asa odpowiedzialnego biznesu”, specjalnie na tę okazję zaprojektowaną statuetkę oraz możliwość wypromowania swojej inicjatywy m.in. na antenie Radia Merkury, łamach Dziennika Polska Głos Wielkopolski, Kwartalnika „As Biznesu”, Magazynu ECHO oraz stronie www.asbiznesu.pl.

Kto będzie decydował o przyznaniu nagród?
Laureatów w ramach trzech kategorii:
1.mikro i małe przedsiębiorstwo,
2.średnie przedsiębiorstwo,
3.duże przedsiębiorstwo
wyłoni specjalnie powołana kapituła. Swojego zwycięzcę wskażą także internauci głosujący za pośrednictwem strony www.asbiznesu.pl.

Jak można zgłosić inicjatywę do Plebiscyt?
Zgłoszenia za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza (dostępnego na stronie www.asbiznesu.pl) należy przesyłać najpóźniej do 7 października br.:
1w wersji drukowanej - na adres: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 60-734 ul. Głogowska 26,  z dopiskiem Plebiscyt „As Odpowiedzialnego Biznesu 2011”,
2w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na adres: asbiznesu@wiph.pl.

Każdy przedsiębiorca może zgłosić kilka realizowanych przez siebie inicjatyw. Każda z nich powinna zostać jednak opisana na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Plebiscycie?
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad Plebiscytu i oferowanych w nim nagród znajduje się  w Regulaminie, które znajduje się do pobrania pod wiadomością oraz na stronie www.asbiznesu.pl.  W razie pytań i wątpliwości można także kontaktować się z Anną Wąsikiewicz  pod numerem telefonu: 61 869 01 13 lub mailem: asbiznesu@wiph.pl.

Plebiscyt jest częścią projektu pn. „As biznesu – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony