Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 3 Czerwca 2020
Karola, Leszka, Tamary

Wyszukiwarka

Treść strony

Burmistrz otrzymał absolutorium

Burmistrz Pyzdr, podczas VI Sesji Rady Miejskiej zorganizowanej 30 czerwca, otrzymał absolutorium za 2010 rok. To że zeszłoroczny budżet został wykonany poprawnie potwierdziła zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pyzdrach jak i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Wykonanie budżetu za miniony rok, a następnie udzielenie absolutorium burmistrzowi  to co roku jedna z najważniejszych uchwał, od której w każdym samorządzie zależy dalsza praca organów władzy. Po ogłoszeniu stanowisk wszystkich komisji działających w radzie miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni w większości zagłosowali za przyjęciem uchwały o wykonaniu budżetu za 2010 rok oraz za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. W obu kwestiach bowiem w minionym roku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
I tak prognozowane dochody budżetu  w wysokości 19.368.227,06 zł zrealizowano w kwocie 18.989.656,35 zł, co stanowi 98,05% planu. Natomiast planowane wydatki w wysokości 23.057.238,51 zł zrealizowano w kwocie 21.678.996,56 zł, co stanowi 94,02% planu. Budżet roku 2010 zamknął się deficytem w kwocie 2.689.340,21, przy planowanym w wysokości 3.689.011,45 zł. Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano 3.816.992,25. Na dzień 31 grudnia 2010 spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 976.736,82 zł. W 2010 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 3.484.033,57 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

SM

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony