Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 11 Grudnia 2019
Stefana, Waldemara, Damazego

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie - Wspólnota Gruntowa Wrąbczynek

Ogłoszenie
o przystąpieniu do aktualizacji udziałowców,
udziałów i ich wielkości we wspólnocie gruntowej  WRĄBCZYNEK


Zespół do spraw przeprowadzenia aktualizacji udziałowców we wsi Wrąbczynek, powołany na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2011 r., działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz.U. z 1963 roku, nr 28, poz. 169 ze zm. )

zawiadamia

zainteresowane osoby o przystąpieniu do aktualizacji udziałowców udziałów i ich wielkości we wspólnocie gruntowej  WRĄBCZYNEK.


Osoby będące spadkobiercami lub następcami prawnymi udziałowców ustalonych decyzją PPRN we Wrześni Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 24 czerwca 1964 roku nr PG.III-3/3/64 winny w terminie do 21 dni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia i zamieszczenia na stronie internetowej Miasta i Gminy Pyzdry złożyć  wniosek pisemny do Zespołu do spraw przeprowadzania aktualizacji udziałowców we wsi Wrąbczynek  o wpis na listę udziałowców.
Do wniosku należy załączyć dokumenty prawne potwierdzające przyjęcie spadku lub praw majątkowych w postaci udziału w w/w wspólnocie.

Wzór wniosku o wpis na listę udziałowców można uzyskać: w siedzibie wspólnoty - Wrąbczynek nr 27 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Pyzdry w pokoju nr 16, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pyzdrach lub na stronie internetowej www.pyzdry.pl.

Wnioski można składać w siedzibie wspólnoty Wrąbczynek – na adres: Wrąbczynek 27
62-310 Pyzdry lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres pod rygorem nieuwzględnienia.Zespół ds. przeprowadzenia aktualizacji udziałowców dla  wsi WRĄBCZYNEK
1.Eugeniusz Kierzek
2.Andrzej Kruszczak
3.Teresa Przybylska
 

 • autor: Sylwia Mazurczak, data: 2011.07.01

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony