Treść strony

IX Sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach

IX sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 7 grudnia o godz. 14.00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych w Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych w Pyzdrach.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Zakończenie sesji

« wstecz

URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34
e-mail: gmina@pyzdry.pl
www.pyzdry.pl

czynny: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu