Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Noworocznie na Rynku

Rozświetlone niebo i muzyka zachęcały mieszkańców do wspólnego świętowania. Tuż przed północą spotkali się na pyzdrskim rynku, by pożegnać stary i powitać Nowy Rok.
   Jedni tańczyli, inni śpiewali, niektórzy zadbali nawet o sylwestrowy stój i akcesoria. I najstarsi, i całkiem mali mieszkańcy miasta usłyszeli życzenia noworoczne od Burmistrza Pyzdr i Przewodniczącej Rady Miejskiej. Włodarz gminy zdradził, jakie gwiazdy muzyczne wystąpią na imprezie ,,Wystrzałowe Pyzdry''. Oddział Zamknięty i Mesajah z pewnością zadowolą muzyczne gusta mieszkańców i gości.
Powitanie 2016 roku odbyło się szampanem, a niebo rozświetlił pokaz fajerwerków, przygotowany przez miejscowych strażaków. Wszyscy składali sobie życzenia w huku petard i feerii ognistych barw na niebie. 
 
Sylwia Kaźmierska
fot. Anna Wrońska
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

WOŚP 2016 - zapowiedź

Już w najbliższą niedzielę 10 stycznia odbędzie się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku w godzinach przedpołudniowych wolontariusze będą kwestować na terenie miasta, natomiast po południu w hali sportowej odbędzie się impreza, podczas której będą prowadzone liczne licytacje.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pedriatycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej Seniorów.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, plan imprezy znajduje się na plakacie.

Zachęcamy również do śledzenia strony wydarzenia na Facebooku, na której regularnie pojawiać się będą nowe informacje.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Nieodpłatna pomoc prawna

   Od 1 stycznia 2016r. ruszyła akcja nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wrzesiński. Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów prawników na terenie gminy Pyzdry oraz informację o tym, kto może skorzystać z oferowanej pomocy. 

Dyżur w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 (obsługiwany przez adwokatów):
- poniedziałek: godz. 10:00 - 14:00
- wtorek: godz. 16:00 - 20:00
- środa: godz. 10:00 - 14:00
- czwartek: godz. 16:00 - 20:00
- piatek: godz. 10:00 - 14:00

UWAGA! Punkty będą nieczynne w nastepujących terminach (dni ustawowo wolne od pracy):
- 6 stycznia (środa),
- 28 marca  (poniedziałek),
- 3 maja (wtorek), 26 maja (czwartek),
- 15 sierpnia (poniedziałek),
- 1 listopada (wtorek), 11 listopada (piątek),
- 26 grudnia (poniedziałek).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) – należy przedłożyć zaświadczenie,
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5) która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,
6) która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 16 stycznia (tj. sobota) o godz. 14:00 w sali widowiskowo - sportowej w Pyzdrach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Gdzie spiesznie dążycie?

  Po raz drugi uroczystości Objawienia Pańskiego w Pyzdrach towarzyszył Orszak Trzech Króli. Jest to wydarzenie uznane za  największe na świecie Jasełka wystawiane w przestrzeni publicznej. Podążający za Gwiazdą Mędrcy oraz towarzyszący im wierni zmierzają do Świętej Rodziny, aby oddać pokłon Nowonarodzonemu.
  
Mędrcy ze Wschodu tuż przed godz. 12:00 przybyli do Fary, by wziąć udział w Mszy Św. Zaraz po niej w towarzystwie zgromadzonych wiernych przemaszerowali ulicami miasta. Śpiewając kolędy odwiedzili pałac Heroda, przyglądali się walce aniołów z diabłami oraz przeszli przez bramy nieba aby dotrzeć do Świętej Rodziny. Mimo śnieżnej aury w orszaku wzięło udział wielu mieszkańców. Na każdego czekał specjalnie przygotowany pakiet gadżetów oraz gorąca herbata i ciasto.

Anna Wrońska
fot. Anna Wrońska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyjazd na Międzynarodowe Targi Polagra – Premiery

Dnia  23 stycznia 2016 r. (sobota) organizowany jest wyjazd na Międzynarodowe Targi Polagra – Premiery 2016 do Poznania. Na targach prezentowane będą zarówno maszyny oraz urządzenia rolnicze, jak i maszyny do hodowli, a także najokazalsze zwierzęta hodowlane. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy.

Informacje i zapisy u Andrzeja Łyskawy pod numerem telefonu 63 220 54 77.

Szczegółowe informacje o targach znajdą Państwo na stronie http://www.polagra-premiery.pl

Prezes bez zmian

   Spotkanie strażaków z Lisewa rozpoczęło cykl Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych jednostek OSP w naszej gminie. Miało ono miejsce 9 stycznia.
   Jednostka w chwili obecnej liczy 53 członków - o 6 więcej niż w roku ubiegłym. Wzięli oni udział w 14 pożarach, 2 zabezpieczeniach imprez, 12 wyjazdach szkoleniowych oraz 9 razy likwidowali miejscowe zagrożenia. Wśród nich wyróżnieni zostali: Jerzy Wawrzyniak - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Dariusz Grześkowiak - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Dawid Filipiak i Paweł Majdecki - Odznaka Strażak Wzorowy.
   Wyborcza część zebrania pokazała, iż dotychczasowy zarząd sprawował się na tyle dobrze, że postanowiono jego skład zmienić jedynie nieznacznie. W następnej kadencji Zarząd OSP Lisewo tworzyć będą: Jacek Urbaniak - Prezes, Mirosław Kwieciński - Naczelnik, Tomasz Jóźwiak - z-ca Naczelnika, Dariusz Grześkowiak - Sekretarz, Iwona Wawrzyniak - Skarbnik, Jerzy Wawrzyniak - Gospodarz.  

Anna Wrońska
fot. Tomasz Szternel

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rekordowa zbiórka dla WOŚP

    Podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazaliśmy, że możemy więcej. Zgodnie z hasłem imprezy mierzyliśmy wysoko. Pyzdrska gmina na konto WOŚP przekazała kwotę 13 tys. 531 zł. Zeszłoroczną kwotę przebiliśmy o prawie 3 tys. 500 zł.
   Tradycyjnie już od wczesnych godzin rannych kwestowali wolontariusze. Dzieciom i młodzieży nie straszny był mróz, liczył się cel akcji. Łącznie na terenie gminy w kwestarskie puszki wyposażono 39 osób.
   Druga część niedzielnego finału odbyła się w hali sportowej.  Prowadząca całą imprezę Sylwia Kaźmierska serwowała uczestnikom licytacji „najcenniejsze kąski”.  Koszulkę i buty sportowe Łukasza Fabiańskiego wylicytował Kamil Chaciuk za łączną kwotę 680 zł, a właścicielem drugiej koszulki za kwotę 350 zł stał się Roman Solarczyk. Fotografię autorstwa Karola Budzińskiego za 100 euro zakupił Dawid Lasecki. Koszulkę Oddziału Zamkniętego z autografem lidera zespołu nabył Andrzej Bogiel za 250 zł, natomiast płytę Zespołu Mesajah zakupił Grzegorz Skorupka za 140 zł. Burmistrz Pyzdr za 200 zł nabył tort w kształcie serca, którym rozczęstował zgromadzoną publiczność.
   Wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat”. Milusińscy w towarzystwie swoich opiekunów zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne. Uczniowie pyzdrskiej podstawówki, uczęszczające do szkółki tanecznej Hajdasz pokazali na co ich stać podczas hiphopowego występu. Niezwykłe show w postaci pokazu akrobacji futbolowych zaprezentował Damian Olejniczak, balansując z piłką na głowie czy żonglując. Śpiewająco zaprezentowały się uczestniczki warsztatów wokalnych działających przy CKSiP, zaś Wrzesińska Szkoła Tańca Alchemia zaserwowała publiczności niezłe widowisko od baletowych piruetów po dancehallowy zawrót głowy. Świetny koncert dała Pyzdrska Orkiestra Dęta, a zespół Akord Nieba wystąpił w rockowych klimatach.
    To był niezwykły Finał, a wszystko dzięki Wam! Po raz kolejny swoją obecnością udowodniliście nam, że cel tej akcji nie jest Wam obojętny.

Ewa Kubacka
fot. Ewa Kubacka

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na Ferie Zimowe

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach  zaprasza dzieci i młodzież na zimowe ferie z profilaktyką. Celem organizacji zajęć jest promowanie, zdrowego stylu życia oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Chcemy zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku.

Zapisy i spotkanie organizacyjne odbędzie się w peirwszym dniu ferii o godz. 9.00 w CKSiP.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców na Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się już jutro - 16 stycznia o godz. 14:00 w sali widowiskowo - sportowej w Pyzdrach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Pierwszy tego rodzaju turniej, ale nie ostatni...

   W minioną sobotę 16 stycznia po raz pierwszy zorganizowany został Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Jak zapowiadają organizatorzy ,,Pierwszy, ale nie ostatni''. Od tej pory będzie on miał miejsce co roku tuż przed feriami zimowymi.  
   Turniej zgromadził 10 uczestników. Rozgrywki toczyły się w dwóch setach do 11 punktów. Rywalizowano w obrębach swoich kategorii wiekowych. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal. Najlepszym z poszczególnych kategorii wręczono również statuetki.

Klasyfikacja turnieju:
Najmłodszy uczestnik - Mateusz Pilarski
Mistrz Szkoły Podstawowej - Mateusz Pilarski
Mistrzyni Gimnazjum - Sonia Jasińska
Mistrzyni Seniorów - Krystyna Szymańska
Mistrz Seniorów - Karol Bagrowski

Anna Wrońska
fot. Anna Wrońska

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Policyjne Isuzu jest już w Pyzdrach

   Posterunek Policji w Pyzdrach  wzbogacił się o nowy samochód terenowy marki Isuzu. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 15 stycznia na wrzesińskim rynku.
   Terenowe Isuzu ma napęd na cztery koła, dzięki czemu pyzdrscy funkcjonariusze dotrą w miejsca niedostępne dla zwykłych samochodów. Radiowóz wyposażony jest również w sprzęt ratownictwa wodnego: sorbent sypki, poduszki, rękawy i włókninę sorbentową oraz sprzęt do pobierania próbek. Skoda Yeti, którą jeździli funkcjonariusze przez ostatnie 2 miesiące została  przekazana do Miłosławia. Zakup radiowozów sfinansowany zostały z KGP, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta we Wrześni.

Ewa Kubacka
fot. Ewa Kubacka, Tomasz Szternel

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ich pierwszy bal

   Ponad 60 pyzdrskich gimnazjalistów minioną sobotę (16.01) zdało swój pierwszy ważny egzamin. W czasie Balu Gimnazjalnego perfekcyjnie zaprezentowali umiejętności dobrej zabawy i kultury.
   Tradycyjnie rozpoczęli go staropolskim tańcem – polonezem. Dziewczęta ubrane były w eleganckie suknie, a młodzi mężczyźni w garnitury. Uczniowie otrzymali dyspensę od dyrektora szkoły, by na ten jeden wieczór zapomnieć o nauce i sprawdzianach, a przy tym dobrze się bawić. Bo przecież dzień balu przeżywa się raz w życiu.

Ewa Kubacka
fot. Ewa Kubacka

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Saneczkowe szaleństwo przez kilka wiosek

Niedzielny kulig był wspaniałą okazją do integracji mieszkańców kilku zawarciańskich sołectw. Zimowa aura, ciekawa trasa i sympatyczna atmosfera sprawiły, że uczestnicy bawili się naprawdę świetnie.
   Lekki mróz i gruba warstwa śniegu stworzyły dogodne warunku do organizacji kuligu. Sołtysi – Beata Maciejewska i Piotr Pilarski postanowili to wykorzystać. Zaprosili mieszkańców kilku wiosek. Ci, wyposażeni w dobre humory, ciepłe ubrania i sanki stawili się na zajeździe w Kolonii Ciemierów. Zostali zaprzęgnięci do czterech ciągników i terenówki. Jedni wybrali delikatne saneczkowanie, a inni – takie trochę ekstremalne. Sanie sunęły przez Kolonię Lisewo, Dolne Grądy, Baraniec, Tłoczyznę z metą w Kruszynach. Dla wszystkich frajda była niesamowita. To nic, że trochę przemarzli, albo wypadli z zaprzęgu. Wszak to taki urok zimowego szaleństwa. Zabraknąć nie mogło ogniska i pieczonych kiełbasek. Marzena Bergier przygotowała grochówkę i gorącą herbatę, zaś Jarosław Majdecki zapewnił oprawę muzyczną.
    Wszyscy byli zadowoleni beztroską zabawą. I to zarówno dzieci, jak i dorośli. Już pytają, kiedy następna saneczkowa eskapada.

Sylwia Kaźmierska
fot. Sylwia Kaźmierska, Julia Musiałowska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nasza gmina - członkiem nowej organizacji turystycznej

Pyzdrska gmina weszła w skład członków założycieli Klastra Turystycznego ,,Szlak Piastowski w Wielkopolsce''. Organizacja ta ma wyznaczać nową jakość zarządzania szlakiem i być pierwszą, w pełni kompleksową próbą skoordynowania działań na szlaku.
  Spotkanie inaugurujące działalność klastra odbyło się 15 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Członkami założycielskimi będą powiaty: gnieźnieński, kościański, średzki, wągrowiecki i wrzesiński; gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno i Wągrowiec; gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno i Września oraz gminy wiejskie: Dopiewo, Łubowo i Wągrowiec. Pyzdrską gminę reprezentował burmistrz Przemysław Dębski i kustosz muzeum Michał Czerniak.
  Organizacja ta została powołana w celu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku, zwiększenia liczby turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenia ich czasu pobytu, a co za tym idzie zwiększenia dochodów z turystyki
  Przypomnijmy, turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych.
Ideą i przesłaniem szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i początkami religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach.

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podwójne święto w Pietrzykowie

   Społeczność szkolna w Pietrzykowie wzięła udział w dwóch uroczystościach zorganizowanych 17 stycznia. Najpierw świętowano Dzień Babci i Dziadka, a potem bawiono się na balu karnawałowy.
   Zaproszeni goście i seniorzy licznie przybyli w szkolne mury, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt. Pod okiem nauczycielek – Mileny Witczak, Doroty Kaźmierskiej i Natalii Defitowskiej dzieci z przejęciem prezentowały swoje aktorskie, wokalne i taneczne umiejętności, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Niezawodni rodzice przygotowali słodki poczęstunek, a dzieciaki wręczały dziadkom laurki i upominki.
  Po wzniosłych chwilach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszyscy przenieśli się do bajkowej krainy. Zabawę prowadził zespół Tambo. W profesjonalny sposób proponował uczestnikom imprezy zabawy, konkursy i tańce.
  Niedzielne popołudnie było okazją do spędzenia czasu w miłej atmosferze.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ferie trwają w najlepsze ...

Pierwszy tydzień ferii za nami. W tym roku aura pozwala nam na zimowe szaleństwa i nie tylko. CKSiP w Pyzdrach tętni życiem dzięki gromadce dzieci i młodzieży, które biorą udział w przeróżnych zajęciach.
   Zimą należy pamiętać o bezpieczeństwie. Informacji z tego zakresu uczestnikom ,,Zimowych ferii z profilaktyką'' udzielił sierż. Tomasz Michalak z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Policjant przestrzegał też przed wszelkiego rodzaju używkami, mającymi zgubny wpływ na życie młodego człowieka. Dodatkiem do tego były bajki profilaktyczne.
   Sposobem na zimno okazał się ruch. Dostarczyły nam je zajęcia sportowe z Tomaszem Wrońskim oraz turniej tenisa stołowego pod okiem Karola Bagrowskiego. Nie zabrakło też zajęć rozwijających zdolności manualne – warsztatów ceramicznych prowadzonych przez Michała Czerniaka i Ilonę Jagielską, tworzenia biżuterii z pomocą Moniki Sitko czy robienia laurek dla babć i dziadków oraz bałwana z plastikowych kubeczków. Uczestnicy pokazali także, że każdy z nich ma jakiś talent. Jedni śpiewali, inni tańczyli, recytowali wierszyki czy opowiadali kawały – wszystko podczas Talent Show. Największą atrakcją pierwszego tygodnia był bez wątpienia kulig. Dzięki pomocy kierowcy - Marka Kota, strażaków OSP Pyzdry z Piotrem Sikorą na czele oraz Radnego Marcina Budziszewskiego mknęliśmy na sankach z uśmiechem na ustach, zwiększającym się bardziej przy okazji wywrotek.
  Dziękujemy serdecznie wszystkim wymienionym wyżej osobom, za pomoc w organizacji zajęć. Podziękowania kierujemy również w stronę Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazane kamizelki odblaskowe. Dzięki nim czujemy się naprawdę bezpiecznie.
  Wszystkich dotychczasowych uczestników oraz tych, którzy chcieliby do nas dołączyć zapraszamy na kolejny tydzień. W programie znajdą się m.in. Warsztaty taneczne, zawody strzeleckie, warsztaty rękodzielnicze i bal karnawałowy.

Anna Wrońska
fot. Pracownicy CKSiP

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkursy dla organizacji pozarządowych

   Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, że Burmistrz Pyzdr w dniu 18 stycznia 2016 roku ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych. Oferty można składać do dnia 8 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.
 
  Więcej informacji pod linkiem: https://pyzdry.pl/bip/978,konkursy-na-2016-r.html.

Nowy zarząd w Rudzie Komorskiej

   Druhowie z OSP w Rudzie Komorskiej, podczas zebrania zorganizowanego 23 stycznia 2016 r. podsumowali zeszłoroczną służbę i wybrali nowe władze.
   Funkcję prezesa zarządu powierzono Edwardowi Szlachcie, zaś naczelnikiem po raz kolejny został Roman Urbaniak. Na sekretarza wybrano Mariusza Szlachtę, a skarbnika – Stefana Stawskiego. Gospodarzem nadal będzie Janina Tomczak. Skład nowej Komisji Rewizyjnej to Błażej Kuczka, Ignacy Fajkowski i Bolesław Urbaniak.
   Zebranie kolejnej jednostki OSP odbędzie się 13 lutego we Wrąbczynku.

Ewa Kubacka

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Najbardziej wpływowy prawnik pochodzi z Pyzdr

Kto ma dzisiaj największy wpływ na kształtowanie prawa w Polsce? Pytanie takie postawiła sobie redakcja ,,Dziennika Gazety Prawnej'', która opublikowała ranking 50 najbardziej wpływowych prawników. Na szczególną uwagę zasługuje pozycja szósta zestawienia. Znalazł się na niej pochodzący z Pyzdr Michał Jankowski, sędzia Sądu Rejonowego w Koninie.
   To już piąta edycja rankingu. Powstał on wyłącznie w oparciu na subiektywnych ocenach dokonań osób, które legitymują się dyplomami wydziałów prawa. Pierwsza dziesiątka to w większości nowe postacie, nieobecne w jego poprzedniej edycji. Część z nich to prawnicy, którzy swoją wysoką pozycję na liście zawdzięczają swoim związkom z polityką, na co dzień zaangażowani  w życie polityczne.
   W 5. edycji rankingu rządzą prawnicy spod znaku ,,dobrej zmiany'', ale są też inni. Łączy ich jedno: wszyscy w 2015 r, wywarli ogromny wpływ na wymiar sprawiedliwości. Numerem jeden został prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, na drugim miejscu uplasował się prezydent Andrzej Duda, podium zamyka Wojciech Łączewski, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.
   Na wysokiej szóstej pozycji – sędzia Michał Jankowski. Udowodnił, że decyzja jednego człowieka może wywrócić do góry nogami cały system. Dzięki jego niesztampowemu myśleniu wszyscy dłużnicy banków nie muszą już drżeć przed tytułem egzekucyjnym. Jankowski nie postąpił tak jak 99,9% jego kolegów i zawahał się przed przybiciem taśmowo klauzuli wykonalności na kolejnym BTE. Zamiast tego zdecydował się skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, dlaczego banki, jako uczestnicy obrotu gospodarczego, cieszą się w wymiarze sprawiedliwości ponadprzeciętnym przywilejem. Efekt? Obecnie bank, jeżeli chce wyegzekwować swoje należności musi, tak jak każdy inny wierzyciel, przejść przez kategorię całego postępowania sądowego. A dłużnik ma szanse przedstawić sądowi swoje racje.
    My Pyzdrzanie powinniśmy być dumni, że można powiedzieć – Nasz Człowiek – osiągnął tak wielki sukces. Gratulujemy i życzymy kolejnych.

Sylwia Kaźmierska
źródło: Dziennik Gazety Prawnej

Ferie, ferie i po feriach ...

Mimo, że za oknami po zimie nie zostało już ani śladu, to w drugim tygodniu Ferii w Centrum Kultury nie wiało nudą – śnieg przecież można zastąpić czymś innym.
   Podczas zajęć plastycznych i manualnych tworzyliśmy breloczki czy też stroje karnawałowe. Dla każdego, kto chciał wyładować swoją energię świetną atrakcją były warsztaty taneczne prowadzone przez instruktorów ze Szkoły Tańca Alchemia. Uczestnicy poznali podstawowe kroki hip – hopu, dance, cha- chy i baletu. Uzdolnione artystycznie dzieci chętnie włączyły się w śpiewanie podczas wspólnego karaoke. Odwiedziliśmy również nasze sąsiadki w bibliotece. Tam Barbara Krawczyk i Marta Malanowska wytłumaczyły dlaczego warto czytać książki, jak je interpretować i jak się przy nich dobrze bawić. Dla osób, które chciały sprawdzić swoją celność przeprowadzone zostały zawody strzeleckie. Pod okiem Romana Wasielewskiego z LOK Pyzdry tarcze dziurawiły się po strzałach z tak zwanej wiatrówki. Zaplanowane przez nas zimowe szaleństwa w plenerze zamieniliśmy na wyjazd na kręgielnie do Żerkowa. Jak się okazało większość uczestników miało okazję zagrać w nie po raz pierwszy. O dziwo radzili sobie znakomicie. Ferie zakończyliśmy balem karnawałowym. Dzieci w wcześniej przygotowanych przez siebie strojach, z pomalowanymi twarzami bawiły się wyśmienicie.

Anna Wrońska
fot. Anna Wrońska, Ewa Kubacka

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odszedł niezwykły człowiek ....

W sobotę, 30 stycznia zmarł Czesław Kupiecki. Lubiany i szanowany wśród mieszkańców i współpracowników działacz społeczny. Miał 72 lata. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 3 lutego w Szymanowicach.
   Zawsze pomocny i gotowy do pracy, sumienny, a przy tym skromny i pogodny. Nigdy nie szczędził sił i środków dla dobra społeczności lokalnej. - Był spokojny, zrównoważony i bezkonfliktowy – mówią o nim ci, co go znali. Zawsze towarzyszył mu uśmiech i charakterystyczne poczucie humoru.
   Czesław Kupiecki był człowiekiem oddanym społeczeństwu. Przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa Ciemierów Kolonii. Przez trzy kadencje reprezentował mieszkańców w Radzie Miejskiej, przewodniczył komisji samorządowej i zdrowia. Wzorcowo wywiązywał się również z obowiązków Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP w Pyzdrach. Zostawił po sobie dobre wspomnienia.
   Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się juto o godz. 12.00 w Kościele w Szymanowicach. Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Sylwia Kaźmierska
   
  

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Pomogą wypełnić PIT

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 marca 2016 roku w godzinach od 8.30 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego we Wrześni.

W tym dniu otrzymacie Państwo pomoc w:

- wypełnieniu PIT,

- przesłaniu PIT elektronicznie,

- wypełnieniu i składaniu zeznań podatkowych.

Ponadto pracownicy będą wydawali druki zeznań i przyjmowali wypełnione zeznania podatkowe.

GS

 

Nowe możliwości on-line biblioteki

Katalog on-line Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach zyskał nowe funkcje. Można teraz sprawdzić nowe propozycje, odszukać czy dana książka jest aktualnie dostępna, sprawdzić swoje konto, czy też zamawiać, rezerwować i prolongować książki.


INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA CZYTELNIKA
Wejdź na stronę http://bibliotekapyzdry.pl/

 1. Kliknij w zakładkę e-katalog, wejdź w zakładkę ,,Konto''

 2. Wpisz numer karty lub imię i nazwisko (logowanie przy użyciu nazwiska i imienia może się nie udać, jeśli w bibliotece zarejestrowanych jest kilka osób mających takie samo imię i nazwisko)

 3. Poniżej wpisz hasło, które otrzymałeś/aś od bibliotekarza. Jest to hasło tymczasowe, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

 4. Kliknij zaloguj

         OBSŁUGA KONTA

Czytelnik po zalogowaniu się może samodzielnie sprawdzić stan swojego ,,konta czytelnika’’ czyli:
- liczbę wypożyczeń
- terminy zwrotów
- stan zamówień oraz rezerwacji
- dokonać przedłużenia terminu zwrotu książek.

Po lewej stronie znajduje się 8 zakładek:
INFORMACJE - możesz sprawdzić i edytować swoje dane.
WYPOŻYCZENIA - znajdziesz tu tytuły wypożyczonych książek, terminy ich zwrotu i możliwość prolongaty;
REZERWACJE - dokonane rezerwacje wraz z możliwość anulowania;
ZAMÓWIENIA - dokonane zamówienia wraz z możliwością anulowania oraz numer w kolejce osób oczekujących;
HISTORIA - historia wypożyczeń;
ROZLICZENIA - informacja o zapłaconych oraz zaległych należnościach...
ZMIANA HASŁA - możesz dokonać zmiany hasła na nowe.

REZERWACJE I ZAMÓWIENIA.
Funkcja zamawiania dotyczy książek, które aktualnie są wypożyczone lub zarezerwowane, funkcja rezerwowania dotyczy książek, które są dostępne w bibliotece.
Aby skorzystać z w/w funkcji należy:
– wyszukać właściwy tytuł;
– wybrać znajdujący się obok opisu bibliograficznego link i „Zarezerwuj egzemplarz”
– zalogować się w systemie na stronie katalogu on-line Biblioteki na swoim koncie;
Zarezerwowane lub zamówione książki należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie ulegnie unieważnieniu.

O realizacji zamówienia i możliwości odbioru zamówionych pozycji oraz o skasowaniu nieodebranych pozycji czytelnicy, którzy przy zapisie podali adres poczty elektronicznej, będą informowani mailowo, pozostali czytelnicy informowani będą drogą telefoniczną.

PROLONGATY
Aby prolongować termin zwrotu należy w zakładce WYPOŻYCZENIA nacisnąć opcję PROLONGUJ.
Termin zwrotu wypożyczonej książki można prolongować trzykrotnie, o ile czas jej wypożyczenia jeszcze nie upłynął.
Książka nie zostanie przedłużona gdy:
– limit przedłużeń został wyczerpany;
– tytuł został zamówiony przez innego czytelnika;
– konto czytelnika zostało zablokowane.

 

Hasło dostępu do ,,konta czytelnika’’ można odebrać osobiście w placówce, bądź skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Tel. 63 2768 107
e-mail: biblioteka.pyzdry.info@wp.pl

 http://bibliotekapyzdry.pl/aktualnosci/189/nowe-mozliwosci-bibliotecznego-katalogu-on-line


 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Bezpieczna zima

Akcja profilaktyczna ,,Razem dla bezpieczeństwa'' została przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji i Radia Września wręczyli dzieciom odblaski.
   Wcześniej  uczniowie wysłuchali prelekcji przeprowadzonej przez policjantów, dotyczącej bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Grażyna Rogowicz, dyrektor szkoły zwróciła uwagę na to, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Tym bardziej, że ich placówka znajduję się przy bardzo ruchliwej arterii. Noszenie odblasków jest więc niezbędne, ponieważ może uratować życie.

Justyna Defitowska
fot. Archiwum Komenda Powiatowa Policji we Wrześni


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dotacja na zadania publiczne

Organizacje pozarządowe, wzorem lat ubiegłych, przystąpią do realizacji zadań publicznych pyzdrskiej gminy. Otrzymają na ten cel dotację w łącznej wysokości 67 tys. zł. Przeznaczą ją na przeprowadzenie wypoczynku letniego, imprez rekreacyjnych i zajęć sportowych oraz wydanie publikacji o regionie.

Wolne lektury w bibliotece

Pyzdrska biblioteka wzbogaciła swe zbiory o zasoby „Wolnych Lektur”, które zostały pomyślnie włączone do katalogu on-line tej placówki.
     W zbiorach Wolnych Lektur znajduje się ponad 3300 darmowych utworów, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Wszystkie utwory zostały profesjonalnie opracowane i opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI.
     Już teraz możecie je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet udostępniać innym.
Liczba tytułów Wolnych Lektur stale rośnie.
     Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono przez Fundację Nowoczesna Polska.
Pobieranie plików jest całkowicie darmowe, dostępne przez 24 godziny na dobę dla wszystkich użytkowników naszego e-katalogu: http://www.pyzdry-mgbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=122&typ=repl&plnk=__tyt.ser_Wolne+Lektury
Jak wyszukać pozycji w rozszerzonym katalogu:
- wejdź na stronę http://bibliotekapyzdry.pl/katalog
- zaloguj się
- wpisz w wyszukiwarce tytuł interesującej Cię książki (jeśli chcesz przeszukać tylko zasoby Wolnych Lektur wpisz w indeks ,,tytuł serii’’ Wolne Lektury)
Czytelnik, który poszukuje np. „Świętoszka”, otrzyma informacje o książkach dostępnych w pyzdrskiej bibliotece oraz informację o dokumencie w formie elektronicznej, czyli plik Wolnych Lektur.

     Czytelnicy mają kilka możliwości dotarcia do poszukiwanego tytułu:
- zamówienie tradycyjnej książki ze zbiorów biblioteki
- wyświetlenie książki w formacie PDF
- pobranie i odsłuchanie powieści w formacie MP3 lub Ogg Vorbis
- pobranie utworu na urządzenie mobilne.
Zachęcamy do korzystania ze strony http://wolnelektury.pl/
http://bibliotekapyzdry.pl/

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyjazd na targi ogrodnicze

Wszystkich zainteresowanych branżą ogrodniczą serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu „Gardenia” w Poznaniu. Wyjazd, zaplanowany na 27 lutego, organizuje Pan Andrzej Łyskawa.
   Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i to doskonała okazja dla miłośników zieleni, którzy będą mogli zaczerpnąć inspiracje oraz zdobyć wiedzę w ramach spotkań ze specjalistami.
Możliwość zgłoszenia bądź zdobycia szczegółowych informacji związanych z wyjazdem  pod numerem telefonu 632205477.

 

Mapa zagrożeń - tematem konsultacji społecznej

Analiza stanu zagrożenia na terenie pyzdrskiej gminy była tematem konsultacji społecznej, zorganizowanej 15 lutego w CKSiP. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji we Wrześni wsłuchali się w sugestie i postulaty mieszkańców. Obiecali je przeanalizować i realizować w codziennej służbie.
   Z zaproszenia mundurowych skorzystali przedstawiciele samorządu, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z policją. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski otwierając spotkanie stwierdził, że oni najbardziej znają problemy i bolączki lokalnego społeczeństwa.
    Zresztą taka była idea spotkania. Wskazanie problemów i budowanie mapy zagrożeń. - Chcemy poznać wasze opinie, będą one pomocne w tworzeniu informacji na temat przestępczości na terenie powiatu wrzesińskiego. Na jej podstawie będziemy planować służby tak,by z danym zjawiskiem walczyć – oznajmiła  podinsp. Justyna Walińska, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji. Wcześniej zapoznała zebranych z wynikami pracy policjantów oraz podstawowymi danymi dotyczącymi wybranych obszarów działania wrzesińskiej policji.
    Do udziału w dyskusji nie trzeba było zachęcać. Najwięcej do powiedzenia mieli jednak radni i sołtysi. Poruszane kwestie dotyczyły w większości bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazano miejsca ograniczające widoczność i miejsca, w których powinna być ograniczona prędkość. Zgłoszono potrzebę budowy chodników przy niektórych wiejskich arteriach, a także wprowadzenia zakazu parkowania na głównych ulicach miasta. Mówiono również o procederze zaśmiecania miejsc publicznych. Wszelkie niejasności wyjaśniał  podinsp. Paweł Marcinak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Wspierali go w tym burmistrz i podinsp. Andrzej Bonalski, naczelnik Wydziału Prewencji.
    Dopełnieniem rozmów było wypełnienie anonimowych ankiet, wskazujących miejsca szczególnie zagrożone.

Sylwia Kaźmierska
fot. SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiany w podatkach lokalnych

Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy  o podatku leśnym nastąpiły zmiany:

1. Nie otrzymają decyzji podatkowej osoby, które nie posiadają podatku lub należność jest niższa niż 6,10 zł

2. Kwota podatku 100,00 zł lub niższa płatna jest w terminie i raty podatku czyli do 15.03.2016 r.

Kwota powyżej 100,00 zł rozłożona jest na 4 raty
     I rata   15.03.2016 r.
    II rata   15.05.2016 r.
    III rata  15.09.2016 r.
    IV rata  15.11.2016 r.

3. Zmieniają się przeliczniki klasy gruntów
- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
- grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb i grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni (Ws, Wp – bez względu na klasyfikację gruntów).

Zdiagnozujmy zagrożenia społeczne

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach przystępuje do opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie naszej gminy. Możecie Państwo pomóc ją stworzyć poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, która dostępna jest w załączeniu.
   Ankieta dotyczy różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Skierowana jest do osób pełnoletnich z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.  Prosimy o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na zawarte pytania.
Ankieta dostępna jest tutaj, wypełnia się ją online.
Opracowaniem diagnozy zajmuje się Centrum Działań Profilaktycznych z Krakowa. Instytucja ta przeprowadzi też ankiety w szkołach, a także sondaż uliczny.

Sylwia Kaźmierska

Sara nadal nie znaleziona! Ponawiamy apel! Przewidziana nagroda!

Szanowni Państwo zwracamy się do Was z ponowną prośbą. Dwa dni temu zaginęła suczka biszkoptowa rasy labrador! Klika osób widziało ją, błąkającą się po naszym mieście, zanim pojawiła się informacja o jej zaginięciu.
   Właściciele wierzą, że nie stała jej się krzywda i proszę Was o pomoc. Jeśli zobaczycie Sarę - dzwońcie natychmiast pod numer telefonu 605-256-660. Spróbujcie ją nawet zatrzymać do momentu przybycia na miejsce właścicieli. Nie obawiajcie się, psina jest łagodna. Dla znalazcy właściciele przewidzieli nagrodę! Jeśli los zwierząt nie jest Wam obojętny - rozglądajcie się przechodząc lub przejeżdżając przez nasze miasto lub okolice!

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Darmowe jabłka dla mieszkańców

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach w dniach 10 i 11 marca będzie przeprowadzał akcję bezpłatnej dystrybucji jabłek dla mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry.
Wobec powyższego osoby zainteresowane otrzymaniem jabłek nieprzeznaczonych do sprzedaży proszone są o złożenie pisemnej deklaracji do dnia 25 lutego w siedzibie Ośrodka.

                                        

Zajęcia tematyczne - zapowiedź

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przygotowało nową ofertę zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży. Niektóre przeznaczone są również dla dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z informacją, a przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa.
   Zaproponowane zajęcia ukierunkowane będą na wszechstronny i harmonijny rozwój. Będą rozbudzać umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia, przezwyciężać nieśmiałość, a także odkrywać i rozwijać talenty. Ponadto uczestnicy zajęć zasmakują radości tworzenia i rozwijania wyobraźni oraz nauczą się współpracy w grupie. W przyjemny sposób zdobywać będą nowe doświadczenia.
   Zajęcia są darmowe, a konkretne terminy dostosowane będą do sugestii ich uczestników. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 632768-207.

Sylwia Kaźmierska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień kobiet, jak za dawnych lat - zapowiedź

Na Dzień Kobiet szykował się niegdyś cały kraj. To było pospolite ruszenie. Nie inaczej ma być w tym roku w Pyzdrach. Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody święta naszych Przodowniczek, na których przeniesiemy się do dawnych lat.

Drogie Panie przenieśmy się do tamtych czasów! Załóżmy plisowane spódnice, zakręćmy włosy na lokówkę lub wałki i spotkajmy się 6 marca w pyzdrskiej remizie! P.S. Pamiętajcie, że zamiast lakieru do włosów można użyć wody z cukrem! Będzie wesoło:-)

SK

 • -

Rodzina 500 +

Program "Rodzina 500+" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

REALIZACJA :
Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Pyzdry  odpowiedzialny jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

KOMU PRZYSŁUGUJE 500+
Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę. Jeśli dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na osobę. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy nie będzie obowiązywać.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. 
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem wówczas oboje mają prawo do złożenia wniosku. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
1. Wnioski w miesiącu kwietniu 2016 r. przyjmowane będą w Sali OSP Pyzdry ul. Kilińskiego w godzinach:
Poniedziałek  8.15 – 15.45
Wtorek - Piątek  7.30 – 15.00

2. Od miesiąca maja 2016 należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Pl. Sikorskiego 19 w Pyzdrach  w godzinach:

Poniedziałek  8.15 – 15.45
Wtorek - Piątek  7.30 – 15.00

3. Ponadto wnioski wraz z załącznikami będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

UWAGA! Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. zostaną rozpatrzone w terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Druki wniosków dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie Ośrodka.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 63 2768 170 lub 63 2768 179.

4. Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem konta bankowego.
Osobom, które chciałyby złożyć wniosek w ramach programu Rodzina 500+, a nie są jeszcze Klientami PKO Banku Polskiego, pracownicy Banku mogą zaproponować już teraz konto osobiste z aktualnej oferty z dostępem do iPKO (przez które będzie można w kwietniu złożyć wniosek)
Oferują też pomoc przy wypełnianiu wniosku w programie Rodzina 500+ w serwisie elektronicznym iPKO.
 

 

Piotr Sikora prezesem OSP w Pyzdrach

Piotr Sikora, dotychczasowy naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach, awansował na prezesa. Nowy zarząd jednostki został wyłoniony w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego, zorganizowanego 27 lutego.
    Pod adresem świeżo upieczonego prezesa już na początku padło wiele ciepłych słów i podziękowań. Najpierw otrzymał prezent od druhów z okazji urodzin, potem statuetkę i tort od członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a na koniec został doceniony przez swoich współpracowników. - Zrobiono ze mnie trochę gwiazdę wieczoru, ale to nie jest tak – oznajmił wyraźnie zaskoczony. - Za wszystkie sukcesy jednostki odpowiedzialny był zespół ludzi. Przez ostatnie pięć lat wszystko zmierzało w dobrym kierunku, będziemy to kontynuować – zapewnił. Pomagać mu będą pozostali członkowie zarządu: Maciej Beser i Jerzy Paterka (wiceprezesi), Michał Dębski (naczelnik), Konstancja Skrzypczak (zastępca naczelnika), Karol Nowicki (sekretarz), Ryszard Nowicki (skarbnik), Julianna Andrzejak (kronikarz) i Sylwester Musiałowski (gospodarz). W skład komisji rewizyjnej weszli Bogdan Radzikowski (przewodniczący) oraz Grzegorz Paszak i Marek Smardzewski. Wybrani zostali też przedstawiciele do zarządu gminnego i na zjazd majowy.
    Podziękowania dla ustępującego zarządu, a także gratulacje i życzenia dla nowych władz kierowali przedstawiciele samorządu oraz straży gminnej i powiatowej. Wszyscy podkreślali, że miniony rok nie był łatwy, bowiem druhowie zmagali się ze skutkami długotrwałej suszy, czy też panującymi nawałnicami. Przemysław Dębski, burmistrz Pyzdr poinformował zebranych, iż gmina podjęła starania o pozyskanie nowego wozu bojowego dla pyzdrskiej jednostki. W tym celu złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W budżecie gminy została zarezerwowana kwota w wysokości 180 tys. zł, będąca wymaganym wkładem własnym. Wszyscy liczą na powtórkę sytuacji, jaka miała miejsce niedawno we Wrąbczynku. Tamtejsza jednostka otrzymała na podobnych zasadach lekki wóz bojowy. Nadzieje strażaków trafnie spuentowała Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady Miejskiej: - Jeśli nowy prezes do tych marzeń i wiary dołoży pieśni Akordu Nieba (przyp. P. Sikora jest założycielem i członkiem zespołu) to wszystko się na pewno ziści.
     Sobotnie zebranie było okazją do wyróżnienia najaktywniejszych członków. Podziękowanie za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz jednostki wręczono Leszkowi Bulewiczowi, dotychczasowemu gospodarzowi. Dyplomy trafiły też do Grzegorza Dębskiego, Stefana Bulewicza, Marty Lepel, Dariusza Popielarskiego, Nikodema Kryszaka, Marcina Koperskiego, Jana Bulewicza, Grzegorza Paszaka, Piotra Paterki, Grzegorza Zaworskiego, Tomasza Jankowskiego, Michała Dębskiego, Marcina Prusinowskiego i Sylwestra Musiałowskiego. Drobne podarki otrzymali członkowie MDP: Daria Hoffmann, Kacper Sikora, Aleksandra Kozikowska, Sonia Jasińska, Jan Kryszak, Wiktoria Skrzydlewska, Anita Ponto, Kamil Tyc, Filip Beser, Zofia Grądecka, Konstancja Skrzypczak, Julia Wrzaskowska, Weronika Gościej, Weronika Machajewska, Klaudia Maćkowiak, Sandra Matuszak, Wiktoria Karcz, Katarzyna Kędzierska i Justyna Podgórna. Ta ostatnia grupa to wielka nadzieja jednostki.

Sylwia Kaźmierska
fot. S.K, J.A.
   
  

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pomogą wypełnić PIT

Przypominamy, że dnia 9 marca 2016 roku w godzinach od 8.30 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego we Wrześni.
W tym dniu otrzymacie Państwo pomoc w:
- wypełnieniu PIT,
- przesłaniu PIT elektronicznie,
- wypełnieniu i składaniu zeznań podatkowych.
Ponadto pracownicy będą wydawali druki zeznań i przyjmowali wypełnione zeznania podatkowe.

GS
 

Nabór do pyzdrskiej zawodówki

Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Pyzdrach Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wrześni ogłasza nabór do szkoły na rok 2016/2017. Szczegóły na załączonym plakacie i http://zsz-pyzdry.opx.pl/

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Dodatkowe połączenie komunikacyjne Pyzdry - Poznań. Czy potrzebne?

Burmistrz Pyzdr zwraca się do mieszkańców z naszego terenu z zapytaniem czy byliby zainteresowani uruchomieniem dodatkowej linii autobusowej na trasie Pyzdry – Poznań.
   Wiemy, że obecnie bezpośredni dojazd do stolicy Wielkopolski jest niemożliwy, a przejazdy z przesiadkami są uciążliwe i pochłaniają zbyt dużo czasu. Wychodząc zatem naprzeciwko tym trudnościom, które najbardziej odczuwają studenci, chcielibyśmy rozwiązać ten problem poprzez uruchomienie bezpośredniego połączenia. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że Firma Transportowa  MARKO-POLO byłaby zainteresowana uruchomieniem takiej linii pod warunkiem, że z dojazdów do Poznania korzystałoby przynajmniej pięciu pasażerów.
   Zgłaszanie zapotrzebowania na uruchomienie przejazdu na trasie Pyzdry - Poznań  i ewentualnych uwag w tym temacie można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach (pokój nr 1) lub telefonicznie – 63 2768-333 wew.108.
 

Wędkarski jubileusz. Łowią już 70 lat ...


Jubileusz 70-lecia istnienia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pyzdrach stał się okazją do wyróżnień zasłużonych członków, składania życzeń i gratulacji, a także podsumowania minionych dziesięcioleci. 5 marca wędkarze mieli co wspominać.
    22 kwietnia 1946 r. w budynku przystani wioślarskiej, nad rzeką Wartą zebrali się pasjonaci wędkarstwa i zawiązali Klub Amatorów Wędkarstwa w Pyzdrach. Pierwszym prezesem został Władysław Hajt. Cztery lata później klub zmienił swą nazwę na Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Pyzdry – Miasto. Na jego czele stoli kolejno: Ignacy Brożyński, Marian Studziński i Jan Rozenkop. Na przełomie lat 70 i 80, dzięki zaangażowaniu obecnie honorowego prezesa J. Rozenkopa wybudowano zbiorniki rekreacyjno-wędkarskie na rozlewisku Flisy. Wędkarze od samego początku dbali o utrzymanie porządku i pielęgnacje swoich akwenów. Inwestycje, realizowane na przełomie ostatnich dziesięcioleci, wymagały wielkiego  wysiłku i nakładów finansowych. - Mijający okres 70-lecia działalności to czas wielu przeżytych emocji i radości z osiągniętych celów w działaniu na rzecz braci wędkarskiej – oznajmił Ryszard Nowicki, który prezesem jest od 2009 r.  Radości tej nie kryli przedstawiciele samorządu, związku okręgowego i zaprzyjaźnionych kół. Wyrazili ją poprzez złożenie gratulacji i życzeń.
   Podniosły jubileusz stał się wspaniałą okazją do wyróżniania najbardziej zaangażowanych członków. Złotą Odznakę PZW za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego otrzymał Krzysztof Nowicki, Odznakę za Zasługi dla Wędkarstwa Konińskiego – Dorota Pilarczyk, a Medal za Rozwój Wędkarstwa – Zygmunt Dropiński. Ostatnie wyróżnienie przyznano też śp. Zbigniewowi Kurtkowiakowi, odebrał je syn – Piotr. Okolicznościowe grawery, będące podziękowaniem za wieloletnią działalność w zarządzie otrzymali: Jan Roznekop i Ryszard Nowicki, natomiast za działalność na rzecz koła - Zbigniew Zerner, Leszek Bulewicz, Zenon Andrzejak, Kamil Chaciuk, Zygmunt Dropiński, Piotr Gerlof, Tadeusz Gronikowski, Franciszek Kostrzewski, Piotr Kurtkowiak, Kazimierz Mikolajczyk, Karol Nowicki, Krzysztof Nowicki, Marek Wardeński, Henryk Łyskawa, Dariusz Sikorski i Piotr Stasiak. Dyplomy uznania za podejmowane prace odebrali: Elżbieta Kurtkowiak, Łukasz Makowski, Henryk Metler, Marcin Nowakowski, Bogdan Parus, Adam Paszak, Dariusz Stasiak, Ryszard Sumka i Zenon Blejwas. Wędkarze podziękowania skierowali też w stronę osób wspierających ich koło. Grawery za pomoc finansową otrzymał burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska i dyrektor Banku Spółdzielczego Marek Sobczak.
     W dalszej części spotkania podsumowano miniony rok. Po odczytaniu sprawozdań udzielono absolutorium zarządowi. Zwieńczeniem tego było wręczenie okazałych pucharów wędkarzom, którzy wygrali klasyfikację Grand Prix – Łukaszowi Makowskiemu, Krzysztofowi Nowickiemu i Kamilowi Chaciukowi. Ten ostatni otrzymał też miano – łowcy okazów.

Sylwia Kaźmierska
fot. SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wspaniałomyślne gesty zawodników halówki

Energosieć Pyzdry zwyciężyła w X Halowej Lidze Piłki Nożnej. Rozgrywkom, które swój finał miały 5 marca, od początku do końca towarzyszyły wielkie emocje. Piłkarze pokazali bowiem, że stać ich na wspaniałą rywalizację sportową i wspaniałomyślne gesty.

     Zakończenie halówki nabrało innego charakteru. Z racji jubileuszu odbyło się w Restauracji Pavilon. Organizatorzy zmagań przyznali wiele wyróżnień indywidualnych. Miano najlepszego bramkarza otrzymał Dawid Pawlak, a  najlepszego zawodnika – Jakub Jóźwiak (Jóźwiak Materiały Budowlane). Odkryciem sezonu został Damian Matiak (Masters), a zawodnikiem fair play – Piotr Dowbusz (Joga Bonito). Na króla strzelców z grupy A wybrano Mateusza Szafraniaka (Jóźwiak Materiały Budowlane), a z grupy B – Rafała Filipiaka (Tel Pro-Tech). Najlepszym sędzią został Karol Kruszka, a najsympatyczniejszym kibicem – Marysia Kruszka. Nagrodzono najmłodszego zawodnika – Tomasza Lepela (FC Osiedle) i najstarszego – Kazimierza Jastrzębskiego (Jóźwiak Materiały Budowlane). Okolicznościową statuetkę wręczono też Tomaszowi Szternelowi, dziennikarzowi Wiadomości Wrzesińskich w podziękowaniu za relacje na portalu internetowym.
      W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn i 123 zawodników. Strzelono 535 bramek. Niekwestionowanym zwycięzcą okazała się drużyna Energosieć Pyzdry. Drugie, równie zaszczytne miejsce przypadło drużynie Jóźwiak Materiały Budowlane, a trzecie – drużynie Masters. Dalsza klasyfikacja wyglądała następująco: Joga Bonito, Borzykowo Sodkiewicz Elewacje, Tel-Pro Tech, FC Osiedle, Izbruk i Orły PWZ. Zawodników nagradzał burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski, dziękując im za wspaniałą rywalizację i wytworzenie atmosfery wspólnej zabawy. - Dzięki wam hala sportowa tętni życiem. Takie inicjatywy są cenne, będę je zawsze wspierał – oznajmił włodarz gminy. Zaangażowanie samorządowców i działaczy społecznych, mające na celu rozwój sportu, docenił Okręgowy Związek Piłki Nożnej.  Złotą Odznakę Honorową OZPN otrzymał  P. Dębski, Krzysztof Strużyński, były burmistrz, a obecnie radny Rady Powiatu, srebrną – Marek Sulkowski i Zbigniew Frontczak, a brązową Piotr Dowbusz, Tadeusz Ławniczak i Jerzy Paterka.
       Wielki szacunek należy się jednak wszystkim drużynom tegorocznej edycji. Nie dość, że pokazali piękną grę, to jeszcze okazali wielkie serce. Wszyscy zdecydowali się pomóc choremu dziecku z naszej gminy  – Tomkowi Majchrzakowi. Zrzekli się wpisowego, nagród finansowych i kilku rzeczowych. Chłopiec ma sześć lat. Zdiagnozowano u niego torbiele w głowie i cechy zespołu Dandy-Walkera. Nie da się tego wyleczyć, potrzebna jest ciągła rehabilitacja, by ulżyć dziecku w cierpieniu. Piłkarze swoim wspaniałomyślnym gestem sprawili wielką radość Tomkowi i jego rodzicom.

Sylwia Kaźmierska
fot. SK

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kobieta też człowiek, czyli święto z goździkiem

Towarzyszki z pyzdrskiej gminy świętowały Dzień Kobiet. Obchody, inne niż dotąd, bo na wzór dawnych lat, odbyły się 6 marca w remizie OSP. 
     Impreza, zorganizowana przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji, poświęcona była sprawie jednej i bardzo ważnej – kobiecie. Zapracowane obywatelki gminy miały niebywałą okazję by choć na trochę zapomnieć o codziennych obowiązkach, wszak taki dzień jest jeden raz w roku.
     Wejście było na kartki. Remiza, mimo że czas się w niej zatrzymał, jakby wypiękniała. Ściany zdobiły kolorowe plakaty, przedstawiające wizerunek kobiety z lat 60/70 i 80-tych. Na stołąch królowały czerwone goździki w butelkach. Menu też na wzór minionej epoki – chleb ze smalcem i ogórkiem, galareta z octem, półmiski wędlin, paluszki w szklance i ciastka z cukrem. Do picia oczywiście fusiasta kawa i herbata, podana w szklance ze szklanym podstawkiem.
      Akcję słowno-muzyczną wykonali uczestnicy zajęć wokalnych i recytatorskich, odbywających się w CKSiP. W ich wystąpieniu można było poczuć głębię i powagę obchodzonego święta. Okolicznościowe życzenia wygłosił zgromadzonym towarzyszkom burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Opowiedział też historię pieczęci miejskiej z kobietą w tle. Potem wręczał czerwone goździki, a panie kwitowały odbiór ciętej masy towarowej. Zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o dawnej epoce. Do wygrania były cieliste rajstopy, szare mydło i perfumy ,,Być może''. Niektóre obywatelki otrzymały też bony towarowe na usługę kosmetyczną.
      Uczestniczki spotkania zostały rozbawione przez Grzegorza Stasiaka. Śląski kabareciarz i były instruktor nauki jazdy z TVN-owskiego programu szybko nawiązał kontakt z publicznością. Panie śmiały się do łez.
      Mamy nadzieję, że byłyście Towarzyszki zadowolone. Kolejny Dzień Kobiet już za rok. Niestety. 

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XIII sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

23 marca o godz. 14 00 w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w nawach bocznych kościoła p.w. NMP w Pyzdrach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2016 – 2018”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne ,,Nasza Szkoła”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Dolne Grądy na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji Nieruchomości Rolnych.
17. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach za 2015 rok
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie sesji.
                                                             Przewodnicząca Rady       
                                                            /-/ Elżbieta Kłossowska

Tydzień z Internetem - zapowiedź

Międzynarodowa kampania ,,Tydzień z Internetem'' 17 marca rozpocznie się w pyzdrskiej bibliotece.
   Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.
     W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48.000 osób.
      Bezpieczny e-konsument to spotkanie dla różnych grup wiekowych, przede wszystkim dla osób dorosłych korzystających lub planujących rozpoczęcie korzystania z Internetu do robienia zakupów (zawierania transakcji).
W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się:
- Jak bezpiecznie zarządzać swoimi danymi w Internecie? (Jakie dane są niezbędne do realizacji zamówienia? Których danych sprzedawca nie ma prawa od nas wymagać?)
- Jak zabezpieczać swoje dane? (Jak tworzyć bezpieczne hasła do swoich kont? Czym może grozić niewylogowanie się z publicznych komputerów?)
- Jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych?
- Jak bezpiecznie płacić za zakupy?
- Jakie są podstawowe prawa konsumenckie przy zakupach w Internecie?
- Kto (lokalnie) może pomóc w dochodzeniu swoich praw przy zakupach w Internecie?
http://tydzienzinternetem.pl/
 

Kobiece święto w Lisewie

Okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Kobiet zorganizowała w minionym tygodniu Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program stanowiły scenki kabaretowe, montaż słowno – muzyczny i wręczanie upominków. Wszystko to oczywiście dla przedstawicielek płci pięknej.
    W pierwszej udział brali uczniowie.  Najpierw przedstawili żartobliwą i współczesną wersję z udziałem biblijnej Ewy i Adama. W humorystyczny sposób wytykali wady mężczyzn. Była też księżniczka uwięziona w wieży, podstępem zdobywająca swojego rycerza. W specjalnie otwartym biurze matrymonialnym  tajemniczy pan Maciek mógł znaleźć wybrankę swego serca. Wszystko przeplatane było piosenkami o kobietach. Nie zabrakło też popisów tanecznych w wykonaniu zespołu baletowego. Aby tradycji zadość się stało chłopcy obdarowali koleżanki drobnymi upominkami.
     Drugie spotkanie dedykowane było dla mam uczniów. Program artystyczny rozbawił je do łez. Gościnnie wystąpiła też Elżbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, prezentując archetypy kobiece w oparciu o mitologię grecką.

Sylwia Kaźmierska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gimnazjaliści w rejonie równych sobie nie mają

Uczniowie pyzdrskiego gimnazjum wezmą udział w Finałach Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej Chłopców Gimnazjum. Zasłużyli na to wygrywając Zawody Rejonu Poznań Teren Wschód, które odbyły się 15 marca w Pyzdrach.
    We wczorajszych sportowych zmaganiach brali udział zwycięzcy powiatu gnieźnieńskiego, średzkiego, śremskiego, jarocińskiego, poznańskiego i wrzesińskiego. Ten ostatni reprezentowali oczywiście nasi szczypiorniści. Zwycięstwo w zawodach zakwalifikowała ich do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 7 i 8 kwietnia w Wągrowcu.
    Pyzdrski zespół przygotowywał się do zawodów w ramach Szkolnego Klubu Sportowego sekcji piłki ręcznej. - Turniejowi towarzyszył bardzo dobrze zorganizowany doping. Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć chłopakom powodzenia na kolejnym etapie zmagań – wyjawił Piotr Dowbusz, nauczyciel wychowania fizycznego.
    Gratulujemy sukcesu i już od dziś trzymamy kciuki za kolejny.

Wyniki grupa A:
Gimnazjum w Pyzdrach – Gimnazjum nr 5 w Jarocinie 10:7
Gimnazjum nr 5 w Jarocinie – Gimnazjum w Kłecku 10:6
Wyniki grupa B:
Gimnazjum nr 2 w Śremie – Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp 6:2
Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp – Gimnazjum nr 1 w Mosinie 5:12
Gimnazjum nr 1 w Mosinie – Gimnazjum nr 2 w Śremie
Wyniki półfinałów:
Gimnazjum w Pyzdrach – Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej 13:6
Gimnazjum nr 1 w Mosinie – Gimnazjum nr 5 w Jarocinie 9:10
Mecz o V miejsce Gimnazjum nr 2 w Śremie – Gimnazjum w Kłecku 9:11
Mecz o II miejsce Gimnazjum nr 1 w Mosinie – Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej 10:7
Finał Gimnazjum w Pyzdrach o Gimnazjum nr 5 w Jarocinie 12:6

Skład pyzdrskiego zespołu: bramkarze – Bartosz Juszczak, Michał Bisiorek, zawodnicy pola – Alan Bartczak, Jakub Skrzypczak, Kamil Tyc, Patryk Andrzejak, Filip Mosiński, Tomasz Grzegorski, Hubert Radziejewski, Nikodem Moch, Piotr Chlebowski, Wiktor Sokowicz, Kacper Kasprolewicz i Dawid Dropiński. Do sekcji należą jeszcze inni uczniowie, ale z uwagi na regulamin w zawodach mogła brać udział ograniczona liczba zawodników.

Sylwia Kaźmierska
fot. Archiwum Gimnazjum w Pyzdrach

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dodatkowe połączenia na trasie Pyzdry - Poznań

Szanowni Państwo w odpowiedzi na udostępnioną  przez nas informację w sprawie problemów komunikacyjnych mieszkańców gminy Pyzdry, lokalna Firma Handlowo-Usługowa „WA-MA” p.Macieja Walickiego jest zainteresowana uruchomieniem bezpośredniej linii na trasie Pyzdry – Poznań.
   Wstępnie uzgodniono uruchomienie takiej linii w weekendy, pierwszy kurs zaplanowano na 2 i 3 kwietnia br. Osoby zainteresowane przejazdem do Poznania będą  miały możliwość skorzystania z przejazdu na linii:

Pyzdry – Poznań:
- w soboty o godz.6.00 i 16.00
- w niedziele o godz.17.00
Powrót z Poznania do Pyzdr:
- w soboty o godz.8.00 i 18.00
- w niedziele o godz.19.00. 

    Koszt przejazdu wynosić będzie 20 zł od osoby. Pasażerowie zabierani będą z przystanku zlokalizowanego na dworcu autobusowym w Pyzdrach a w drodze powrotnej z parkingu przy centrum handlowym City Center w Poznaniu (ul.Matyi). Przedstawiona propozycja obejmuje weekendy kwietniowe, po tym terminie przewoźnik podejmie decyzję w sprawie dalszego uruchomienia bezpośredniej linii na trasie Pyzdry – Poznań.
     Przedstawione powyżej terminy i godziny uruchomienia przewozów na dodatkowej linii są wstępną propozycją. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć  jakim zainteresowaniem będą cieszyły się te przejazdy i dlatego też zwracamy się do osób zainteresowanych tym tematem aby wskazały konkretne dni i godziny w jakich najczęściej korzystałyby z linii Pyzdry – Poznań. Przy dużym zainteresowaniu nie wykluczamy możliwości zorganizowania przejazdów  również w ciągu tygodnia.
      Oczekujemy zatem na Państwa uwagi i propozycje do 31 marca br. pod nr telefonu 63 2768-333 wew.108  bądź drogą e-mailową kasa1@pyzdry.pl.

Iwona Skupińska
 

Turniej wiedzy pożarniczej

Uczniowie pyzdrskich podstawówek i gimnazjum wykazali się znajomością przepisów przeciwpożarowych, udzielania pierwszej pomocy czy zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Miało to miejsce w czasie Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowanego 16 marca w Pyzdrach.
   Do eliminacji przystąpili przedstawiciele szkoły podstawowej w Pyzdrach, Lisewie i Pietrzykowie oraz gimnazjum. W pierwszej części wypełniali test wiedzy, a w drugiej odpowiadali na pytania komisji sędziowskiej, której przewodniczył st. kpt. Rafał Zasada. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepiej wypadli: Mateusz Wrzaskowski (I miejsce), Wiktor Duszyński (II miejsce) i Kacper Łukasiewicz (III miejsce). W gronie gimnazjalistów prym wiedli: Robert Urbaniak (I miejce), Kacper Sikora (II miejsce) i Aleksandra Nowak (III miejsce).
   Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali nagrody od burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego i Marka Wardeńskiego, prezesa Gminnego Związku OSP w Pyzdrach. Wezmą też udział w zmaganiach na szczeblu powiatowym.

Justyna Defitowska
fot. SK, JD
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wiedzą jak bezpiecznie kupować w Internecie

Czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach włączyli się w ogólnoeuropejską kampanię ,,Tydzień z Internetem’’.  17 marca wzięli udział w spotkaniu ,,Bezpieczny e-konsument’’, motywem przewodnim tegorocznej akcji było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie prawa przysługują kupującym w Internecie czy jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci.
    Kluczowym elementem spotkania był quiz. Uczestnicy, podzieleni na drużyny odpowiadali na 10 różnych pytań. Np. jakie działania związane z obsługą e-konta w banku powinny wzbudzić czujność ? Co zrobić, jeśli kupione przez Internet buty okazują się za duże? Dokąd zwrócić się, gdy kupiony odkurzacz po miesiącu przestał działać? O czym należy pamiętać logując się do poczty e-mail z publicznego komputera, np. w bibliotece?
Nasi goście zapoznali się też z obsługą bibliotecznych tabletów.
     Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48000 osób. Koordynatorem akcji jest organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z wieloma partnerami.
Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest Ministerstwo Cyfryzacji
http://bibliotekapyzdry.pl/
MM
fot. MM BK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapowiedź tegorocznych imprez

Tegoroczny sezon imprez kulturalno-sportowych w naszej gminie będzie ciekawy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń, tak byście mogli zaplanować czas na udział w nich. Imprezy organizowane są dla Was, dlatego liczymy na Waszą liczną obecność.
    Sezon rozpoczynamy w weekend majowy. Pierwszą imprezą będą Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych, które zostaną połączone z jubileuszem 115-lecia istnienia Pyzdrskiej Orkiestry Dętej. W ten dzień odbędzie się też Rodzinny Rajd Rowerowy, a w kolejnych dniach spartakiada i obchody 3-majowe. Maj to też czas na inaugurację sezonu wodniackiego, spływ kajakowy odbędzie się na trasie Ląd – Pyzdry. Kolejnym ważnym wydarzeniem, co prawda nie w plenerze, a w budynku miejscowej restauracji jest konferencja naukowa poświęcona historii królewskiego grodu. Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, z okazji ich święta, zorganizujemy wspaniałą zabawę na rynku, a dla strażaków ochotników – emocjonujące rozgrywki. Wakacje to czas najważniejszych gminnych imprez. Szczególnie polecamy Noc Świętojańską i Wystrzałowe Pyzdry. Pierwsza związana jest z kultywowaniem tradycji święta Słowian, a druga nawiązuje do wydarzeń z 1383 r., kiedy to doszło do oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach Polski broni palnej. Dodatkiem do tematycznych inscenizacji będą koncerty gwiazd: Long&Junior (25.06) oraz Oddzału Zamkniętego i Mesajah (16.07). Zachęcamy również do udziału w XXXV Ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim , który po raz pierwszy odbywa się w ramach Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego (regulamin i zapisy dostępne na stronie http://time4run.com.pl/imprezy/xxxv-bieg-kazimierzowski-pyzdry/). W programie imprez oczywiście Dożynki Gminne, tegoroczne w Lisewie, i Festyn Parafialny.
      Informujemy Państwa, iż na profilu gminy na Facebooku publikowane są wydarzenia imprez. Zachęcamy do kliknięcia – wezmę udział, nawet jeśli jeszcze nie jesteście na to zdecydowani. Będziecie wtedy na bieżąco otrzymywać informację na temat organizacji danej imprezy.

Sylwia Kaźmierska

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Szkolny śmigus-dyngus w Lisewie

Wielkanocne świętowanie zostało zorganizowane w szkole podstawowej w Lisewie.
 Artyści swoim występem wprowadzili wszystkich w radosny nastrój świątecznego oczekiwania. Największą euforię wywołał śmigus- dyngus w wykonaniu uczniów. W uroczystości uczestniczyli rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz lokalnych .
 

Dorota Antczak

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Światowe Dni Młodzieży

Grupa wolontariuszy Światowego Dnia Młodzieży zawiązała się w naszej parafii. Zachęca ona mieszkańców do przyjęcia pod swoje dachy pielgrzymów, którzy będą brać udział w międzynarodowym spotkaniu młodych.
  Międzynarodowe spotkania młodych potrwają 5 dni, przypadając na okres od 20 do 27 lipca. Zdeklarowani pyzdrzanie będą zobowiązani zapewnić pielgrzymom nocleg oraz zagospodarować środę (dzień przyjazdu) i niedzielę (dzień spędzany z rodzinami). Działacze społeczni związani z ŚDM apelują aby nie bać się bariery językowej. Szczere chęci, dobre serce i gościnność wystarczą.
Zainteresowane rodziny, które chcą wspomóc młodzież zakwaterowaniem bądź zdobyć więcej informacji, proszone są o kontakt z wolontariuszami przez stronę facebooka lub udać się do biura parafialnego.

JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Mateusz i Kacper - laureaci powiatowego konkursu

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom'' zostały zorganizowane 23 marca w Pyzdrach. Wzięło w nich udział 35 finalistów etapów gminnych.
    Turniej tradycyjnie składał się z dwóch części. Do pierwszej – pisemnej przystąpiło 12 uczniów szkół podstawowych, 13 uczniów gimnazjalnych i 10 ponadgimnazjalnych. Do części ustnej komisja zakwalifikowała 5 uczniów z I i II grupy wiekowej i 6 z III. Najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez starostwo, pyzdrską gminę i firmę Volkswagen. W dalszej kolejności wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 16 kwietnia we Wronkach.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Kornel Sokołowski – SP im. Wiosny Ludów w Miłosławiu,
2. Marcin Warczygłowa – SP im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim,
3. Mateusz Wrzaskowski – SP im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Karina Kaczmarek – Gimnazjum im. Stanisława Władysława Reymonta w Kołaczkowie,
2. Kacper Sikora – Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach,
3. Hubert Rybczyński – Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego  w Miłosławiu.
III grypa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Albert Wędrowicz – ZSZ nr 2 we Wrześni,
2. Piotr Śniegocki –ZSTiO we Wrześni,
3. Marcin Krzyżański – ZSR w Środzie Wielkopolskiej.

Sylwia Kaźmierska
fot. Archiwum Komendy Powiatowej PSP we Wrześni

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rodzina 500 +

Rodzina 500 +

Program "Rodzina 500+" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

REALIZACJA :
Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Pyzdry  odpowiedzialny jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

KOMU PRZYSŁUGUJE 500+
Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę. Jeśli dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na osobę. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy nie będzie obowiązywać.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. 
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem wówczas oboje mają prawo do złożenia wniosku. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
1. Wnioski w miesiącu kwietniu 2016 r. przyjmowane będą w Sali OSP Pyzdry ul. Kilińskiego w godzinach:
Poniedziałek  8.15 – 15.45
Wtorek - Piątek  7.30 – 15.00

2. Od miesiąca maja 2016 należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Pl. Sikorskiego 19 w Pyzdrach  w godzinach:

Poniedziałek  8.15 – 15.45
Wtorek - Piątek  7.30 – 15.00

3. Ponadto wnioski wraz z załącznikami będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

UWAGA! Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. zostaną rozpatrzone w terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Druki wniosków dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie Ośrodka.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 63 2768 170 lub 63 2768 179.

4. Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem konta bankowego.
Osobom, które chciałyby złożyć wniosek w ramach programu Rodzina 500+, a nie są jeszcze Klientami PKO Banku Polskiego, pracownicy Banku mogą zaproponować już teraz konto osobiste z aktualnej oferty z dostępem do iPKO (przez które będzie można w kwietniu złożyć wniosek)
Oferują też pomoc przy wypełnianiu wniosku w programie Rodzina 500+ w serwisie elektronicznym iPKO.

Życzenia świąteczne dla Mieszkańców

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku

Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach uczestniczyła w odbywającym się w Grodzisku Wielkopolskim finałowym turnieju województwa wielkopolskiego "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku".
  Zmagania turniejowe rozpoczęły od rozegrania meczy grupowych, podczas których pewnie pokonały szkołę z Poznania (3:1) i Lubonia (1:0) i awansowały do półfinału zajmując pierwsze miejsce w grupie. Dopiero w półfinale musiały uznać wyższość zawodniczek z Krotoszyna, ulegając w rzutach karnych, gdyż regulaminowy czas gry zakończył się remisem 1:1. - Ostatecznie reprezentantki naszej szkoły uplasowały się na 4 pozycji w  województwie wielkopolskim, spośród 15 drużyn żeńskich biorących udział w turnieju – relacjonuje Mateusz Gośka, nauczyciel wychowania fizycznego.
Dziewczęta otrzymały medale i paczki ufundowane przez organizatorów.  Zawodniczki SSP w Górnych Grądach wystąpiły w składzie: Julia Gauza, Nikola Grześkowiak, Paulina Tomczak, Sylwia Wrzos, Zofia Dudek i Dominika Grześkowiak. Najwięcej bramek zdobyły Zofia Dudek - 5 i Nikola Grześkowiak – 3.
SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dodatkowe połączenia na trasie Pyzdry - Poznań

Szanowni Państwo w odpowiedzi na udostępnioną  przez nas informację w sprawie problemów komunikacyjnych mieszkańców gminy Pyzdry, lokalna Firma Handlowo-Usługowa „WA-MA” p.Macieja Walickiego jest zainteresowana uruchomieniem bezpośredniej linii na trasie Pyzdry – Poznań.
   Wstępnie uzgodniono uruchomienie takiej linii w weekendy, pierwszy kurs zaplanowano na 2 i 3 kwietnia br. Osoby zainteresowane przejazdem do Poznania będą  miały możliwość skorzystania z przejazdu na linii:

Pyzdry – Poznań:
- w soboty o godz.6.00 i 16.00
- w niedziele o godz.17.00
Powrót z Poznania do Pyzdr:
- w soboty o godz.8.00 i 18.00
- w niedziele o godz.19.00.

    Koszt przejazdu wynosić będzie 20 zł od osoby. Pasażerowie zabierani będą z przystanku zlokalizowanego na dworcu autobusowym w Pyzdrach a w drodze powrotnej z parkingu przy centrum handlowym City Center w Poznaniu (ul.Matyi). Przedstawiona propozycja obejmuje weekendy kwietniowe, po tym terminie przewoźnik podejmie decyzję w sprawie dalszego uruchomienia bezpośredniej linii na trasie Pyzdry – Poznań.
     Przedstawione powyżej terminy i godziny uruchomienia przewozów na dodatkowej linii są wstępną propozycją. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć  jakim zainteresowaniem będą cieszyły się te przejazdy i dlatego też zwracamy się do osób zainteresowanych tym tematem aby wskazały konkretne dni i godziny w jakich najczęściej korzystałyby z linii Pyzdry – Poznań. Przy dużym zainteresowaniu nie wykluczamy możliwości zorganizowania przejazdów  również w ciągu tygodnia.
      Oczekujemy zatem na Państwa uwagi i propozycje do 31 marca br. pod nr telefonu 63 2768-333 wew.108  bądź drogą e-mailową kasa1@pyzdry.pl.

Iwona Skupińska

Środa z funduszami na infrastrukturę techniczną i społeczną

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie 6 kwietnia organizuje spotkanie informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego „Środa z funduszami na infrastrukturę techniczną i społeczną dla JST”.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizację gospodarowanie odpadami, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, rewitalizację oraz szeroko pojętą ochroną środowiska.

Planowane propozycje wsparcia dotyczyć będą programów:
* Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Spotkanie planowane jest w godzinach od 10.00 do 12.45, w sali 2.47 Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Jana Pawła II 9/10.
 
Zgłoszenia i kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
ul. Roosvelta 42, 62-200 Gniezno,
(godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 07.00-15.00)
tel.: 61 425 02 90; tel. kom. 501 134 535
e-mail: gniezno.fe@wielkopolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mailowo)

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Od jutra można korzystać z Orlika

Informujemy wszystkich zainteresowanych - młodzież i dorosłych, iż od dnia jutrzejszego tj. 1 kwietnia można korzystać z boisk sportowych ,,Orlik 2012'' przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach. Kompleks udostępniany będzie od poniedziałku do piątku (15.00-21.00), a w soboty i niedzielę (15.00-20.00).
   Rezerwacje przyjmują animatorzy sportu: Michał Żakowski (tel. 600-605-486) i Mateusz Gośka (505-812-126). Warunkiem korzystania z obiektów jest posiadanie odpowiedniego stroju i zmiana obuwia na sportowe. Orlik udostępniany będzie nieodpłatnie.

SK

Nabór wniosków na świadczenia 500 +

Pracownicy Miejsko-Gminnej Opieki Społecznej w Pyzdrach, od dziś tj. od 1 kwietnia przyjmują wnioski na realizację świadczeń wychowawczych 500+. Obsługą zainteresowanych będą zajmować się w budynku remizy OSP w Pyzdrach w godzinach funkcjonowania ośrodka.

     Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek. Pierwsze świadczenia będą przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r
Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.    

       Dla kogo świadczenie 500+  na „pierwsze dziecko”:
Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie miesięczny dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł), zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie.

      Kogo uwzględnić w składzie rodziny:
Do składu rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). W przypadku, gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymującej świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może być zaliczane do składu rodziny).

       Załączniki do wniosku:
W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.
W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego, ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS.
Ważne: jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. utrata pracy, podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy ,umowa o pracę lub zaświadczenie o wynagrodzeniu za 2 mc pracy).
Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.
UWAGA !!!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.  
WAŻNE
W przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze i kolejne dziecko do wniosku należy dołączyć oświadczenie ogólne a także oświadczenia: o gospodarstwie rolnym  oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym wszystkich pełnoletnich osób wliczanych do składu rodziny. W sytuacji gdy członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej do wniosku dołącza również oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
W przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko  do wniosku załączają jedynie oświadczenie ogólne.
Ponadto w sytuacjach indywidualnych mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np. kserokopie wyroków sądowych (alimenty, rozwód, separacja), dokumenty dotyczące uzyskania lub utraty dochodu itp.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2016

Informujemy, że w dniu 24 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu.
    Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
     Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie).
    Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.
    Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.07.2016 r.
Realizacja Programu przewidziana jest do września 2016 roku.

Katyń - ocalmy od zapomnienia

Serdecznie zapraszamy mieszkańców pyzdrskiej gminy do udziału w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 10 kwietnia oddamy hołd Pyzdrzanom pomordowanym w Katyniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Udana inaguracja sezonu Warciarzy

Miejski Klub Sportowy Warta Pyzdry w miniony weekend zainaugurował rundę wiosenną, jak się okazało bardzo udanie. Zespół juniorów pokonał swoich rywali z Kazimierza Biskupiego, a seniorzy okazali się lepsi od klubu z Wrześni.
    3 kwietnia doszło do derbowego spotkania klubów powiatu wrzesińskiego, w ramach 12 kolejki A – klasy zagrały zespoły rezerw Victorii Września i Warty Pyzdry. Zespoły przed tym meczem dzieliły zaledwie cztery punkty, w związku z czym trudno było w przedmeczowych spekulacjach wskazać faworyta.
     Gospodarze bardzo agresywnie rozpoczęli spotkanie, próbując swoich sił w wysokim pressingu tuż pod polem karnym warciarzy. Po pierwszych 8 minutach nawałnica wrześnian ustała i gra się nieco wyrównała.  Do głosu zaczęli dochodzić pyzdrzanie poczynając sobie coraz śmielej pod bramką gospodarzy. W jednej z takich ofensywnych akcji świetnie zachował się Tomasz Borowski, który obsłużony doskonałym podaniem od Macieja Giżewskiego zabrał się z piłką w pole karne wrześnian  i pięknym strzałem przy krótkim słupku pokonał Damiana Nowaczyka. Gra była dość szybka i okazje bramkowe były pod jedną i drugą bramką, ale te klarowniejsze stwarzali warciarze.  W 30 minucie po wykonaniu rzutu rożnego najlepiej w polu karnym odnalazł się Igor Zieliński i z najbliższej odległości pokonał bramkarza Victorii. W 35 minucie spotkania przed swoim  polem karnym fauluje Tomasz Borowski za co został upomniany, nieszczęście jest tym większe, że faulując nabawił się groźnej kontuzji kolana. Trener Warty zmuszony był dokonać pierwszej zmiany, na boisko oddelegowany zostaje Damian Garbaciak.
      Scenariusz drugiej połowy wygląda podobnie, gospodarze bardzo agresywnym pressingiem chcą zdominować przyjezdnych, ale uważna gra obrony i świetne interwencje między słupkami Krzysztofa Kota pozwalają zachować czyste konto po stronie straconych bramek. W 50 minucie na boisku pojawia się nowy zawodnik w szeregach Warty, Jakub Jóźwiak zmienia Igora Zielińskiego. W 60 minucie Macieja Giżewskiego zmienia Mariusz Bącler. Zmiany ta nadają nowej jakości grze w ofensywie, warciarze znów przejmują inicjatywę i ciągle walczą o podwyższenie korzystnego wyniku. Po jednej z takich akcji w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości, ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności z Pyzdr, wprowadzony chwilę wcześniej Bącler zdobywa trzecią bramkę dla Warty, a swoją pierwszą w barwach Miejskiego Klubu. W tym momencie wydaje się być po meczu, ale zespół Victorii walczy choćby o honorowe trafienie na swoim stadionie. W 80 minucie na boisku pojawia się Maciej Fechner zmieniając Łukasza Mocha. Akcja zainicjowana przez Jakuba Jóźwiaka kończy się kolejną bramką, tym razem w wykonaniu Patryka Markiewicza.

Sylwia Kaźmierska
fot. RC

Victoria II Września – MKS Warta Pyzdry 0:4 (0:2)
Bramki: Borowski, Zieliński, Bącler, Markiewicz,
Warta zagrała w składzie: Krzystof Kot – Marcin Drozd, Jacek Kurek, Marcin Koperski, Tomasz Borowski (Damian Garbaciak) – Aleksander Kaczor, Tomasz Majchrzak, Patryk Markiewicz, Łukasz Moch (Maciej Fechner) – Igor Zieliński (Jakub Jóźwiak) Maciej Giżewski (Mariusz Bącler)
Pozostali zawodnicy na których mógł liczyć w tym meczu trener to: Michał Przybysz, Krzysztof Kowalczykiewicz, Rafał Frontczak.

 

Emeryci podzielili się jajkiem

Okolicznościowe spotkania emerytów to już tradycja w naszej gminie. 6 kwietnia w CKSiP członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów spotkali się na tzw. ,,Jajeczku''.
    Przy świątecznym stole zgromadziło się przeszło 50 osób. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu, duchowieństwa i zarządu okręgowego. I choć Wielkanoc już za nami, wśród zebranych zapanowała świąteczna, wiosenna i ciepła atmosfera. Po święceniu pokarmów i okolicznościowych życzeniach przyszedł czas na konsumpcję przysmaków przygotowanych przez członkinie związku. Przy suto zastawionym stole rozmowom nie było końca.
    Henryk Zybert, przewodniczący zarządu PZERI Oddziału Okręgowego w Poznaniu na wniosek pyzdrskiego zarządu wręczył ks. proboszczowi Ryszardowi Kopczyńskiemu Złotą Odznakę Honorową w podziękowaniu za owocną współpracę. Medal z okazji 70-lecia PZERI otrzymała przewodnicząca Wanda Biernat.

JD
fot. JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pamiętali i oddali hołd ...

Pyzdrzanie oddali cześć i hołd wszystkim tym, których w 1940 r. dotknęła śmierć na nieludzkiej ziemi. Szczególną modlitwą otoczyli pomordowanych rodaków, a także ofiary katastrofy smoleńskiej. Miało to miejsce 10 kwietnia, w czasie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
    Mszę świętą w intencji pyzdrskich oficerów odprawił ks. proboszcz Ryszard Kopczyński. - Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata – wierszem Feliksa Konarskiego ,,Katyń'' przypomniał wydarzenia sprzed 76 lat. Słowa te w pełni oddały ból i żal spowodowany utratą polskich obywateli.
    Wyrazem pamięci o naszych rodakach było złożenie kwiatów pod tablicą katyńską i zapalenie zniczy przy dębach katyńskich. Uczynili to w towarzystwie młodzieży – burmistrz Przemysław Dębski i przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska.

Sylwia Kaźmierska
fot. SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Warta nie miała szans przed Czarnymi

To nie był udany weekend dla zespołów Warty Pyzdry. Zarówno juniorzy, jak i seniorzy nie zdołali wywalczyć punktów na własnym boisku.
     Po tym co oba zespoły pokazały tydzień temu wszyscy liczyli na punkty. Seniorzy, pomimo bolesnej porażki utrzymali 4 miejsce w tabeli A-klasy, z tym że lider wygrał swój mecz i odskoczył pyzdrzanom już na 5 punktów. - Zagraliśmy słabiej, brakowało nam pomysłu na grę by rozmontować skomasowaną obronę przeciwnika szczególnie w drugiej połowie – wyjawił Piotr Dowbusz, trener Warty Pyzdry.
     Mecz rozpoczął się od bardzo nerwowej gry z tyłu. W 12 minucie warciarze ucieszyli się z bramki. Po  rzucie wolnym z ok. 35 metrów piłkę głową strącił Aleksander Kaczor. Odbita od poprzeczki spadła pod nogi Patryka Markiewicza. Ten podał ją Olkowi Kaczorowi, który dopełnił formalności.  Strzelona bramka uspokoiła nieco grę i nasi zawodnicy z większą determinacją zaczęli konstruować swoje akcję pod bramką Czarnych,  czego efektem był kolejny gol Aleksandra Kaczora, który dobił piłkę po strzale Jakuba Jóźwiaka. Minutę później Czarni wznawiając grę ze środka uruchomili swojego skrzydłowego, który minął Marcina Drozda i wyłożył piłkę swojemu koledze. Golkiperowi Warty nie dali żadnych możliwości. Gra się zaostrzyła, przyjezdni zwietrzyli swoją szansę i zaczęli grać dużo bardziej agresywnie. Mimo to warciarze stworzyli sobie kolejną szansę bramkową, niestety piłka po strzale Jakuba Józwiaka trafiła w nogi bramkarza gości. Większe kłopoty  zaczęły się w 40 minucie. Defensorzy Warty popełnili szkolny błąd przy wyprowadzeniu piłki. Przechwycił ją pomocnik gości, strzelił lekko, ale bardzo precyzyjnie. Piłka odbita od słupka wtoczyła się do naszej bramki. W 45 minucie pyzdrzanie stracili trzecią bramkę. Po rzucie rożnym wykonywanym przez gości Tomek Majchrzak trafił do własnej bramki.
     Taktyka gości w drugiej połowie opierała się na tym, by więcej goli już nie stracić. Warciarze stworzyli sobie trzy doskonałe sytuacje, których nie udało się jednak zamienić  na bramkę.  Chłopcy próbowali konstruować swoje ataki, ale te zawsze kończyły się na wybiciu piłki przez obrońców Brzeźna. Jedno z takich wybić zainicjowało doskonale przeprowadzaną kontrę przez przyjezdnych, którzy ustalili wynik meczu na 2:4

Gospodarze zagrali w składzie: Krzysztof Kot – Marcin Drozd (Krzysztof Kowalczykiewicz 46’), Marcin Koperski(Rafał Frontczak 38’), Jacek Kurek, Damian Garbaciak – Tomasz Majchrzak(Maciej Giżewski), Patryk Markiewicz, Łukasz Moch, Aleksander Kaczor, Damian Dziczkaniec (Bartłomiej Sodkiewicz 46’) – Jakub Jóźwiak. Ponadto do dyspozycji trenera byli Mariusz Bącler, Maciej Fechner,

Kolejną niedzielę Warta Pyzdry spędzi na wyjeździe. Juniorzy zagrają z Błękitnymi Psary Polskie (14.00), a seniorzy z Fanclubem Dąbroszyn (17.00). Zbierajcie siły i powtórzcie sukces sprzed tygodnia. Trzymamy kciuki.

Sylwia Kaźmierska
fot. SK
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XVI Rodzinny Ekologiczny Rajd Rowerowy - zapowiedź

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w XVI Rodzinnym Ekologicznym Rajdzie Rowerowym, zaplanowanym na 30 kwietnia. Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Pyzdrska orkiestra powitała symbole ŚDM

Pyzdrska Orkiestra Dęta zapewniła oprawę muzyczną niezwykłej uroczystości. W niedzielę, 17 kwietnia zagrała na lotnisku 33 bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, witając tym samym znaki Światowych Dni Młodzieży, które przyleciały do Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
    Uroczystość, będąca rozpoczęciem peregrynacji symboli ŚDM, odbyła się w strugach deszczu. Wzięli w niej udział delegacje młodzieży, władze wojskowe oraz przedstawiciele różnych stanów – dzieci, małżonkowie, osoby konsekrowane, duchowni i rodziny. Obecny był również Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
    Gdy nad lotniskiem pojawiła się wojskowa Casa nasza orkiestra grała radosne marsze, po nich Abba Ojczę i Barkę – ulubioną pieśń Jana Pawła II. Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego, będące symbolami ŚDM, zostały ufundowane przez Papieża Polaka. Od 17 do 30 kwietnia peregrynują na terenie Archidiecezji. W pyzdrskiej parafii pojawią się 29 kwietnia w godz. 13.15-14.15.

Relacje video z uroczystości:

Powitanie Symboli Światowych Dni Młodzieży - relacja TVP Poznań

Symbole ŚDM w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Sylwia Kaźmierska
fot. Justyna Defitowska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gimnazjaliści realizują ważny projekt. Proszą o wsparcie!

Uczniowie pyzdrskiego gimnazjum proszą Państwa o pomoc. W ramach konkursu Teenagers in action realizują projekt ,,Nie bądź biernym świadkiem przemocy''. Do 22 kwietnia na oficjalnej stronie internetowej konkursu można oddawać na nich głosy, nagrodą dla uczniów jest wycieczka do Warszawy.
      Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu działań, mających na celu zwalczanie i profilaktykę z zakresu zjawiska bullyingu (przyp. przemoc w szkole). Uczniowie przygotowali prezentację i przeprowadzili szkolenie w gimnazjum. Potem ankietowali swych kolegów. Kolejnym krokiem było ogłoszenie szkolnego konkursu na filmik przedstawiający zjawisko bullyuingu i pozytywne rozwiązanie problemu. Youngsterzy zaprosili przedstawiciela policji, aby poinformował uczniów o konsekwencjach prawnych prześladowania rówieśników. Grupa konkursowa założyła konto mailowe pedagogowi szkolnemu i rozdysponowała adres wśród uczniów. Teraz mogą dzielić się z nim swoimi problemami. Zwieńczeniem było sporządzenie raportu w języku angielskim.
     Inicjatorem konkursu jest organizacja społeczna Youngster, promująca program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Zachęcamy Państwa do wsparcia pyzdrskich gimnazjalistów. Potrzebują Waszych głosów! Aktualnie zajmują drugą pozycję, do wygranej dużo im brakuje, więc od dziś liczą na Was!

Aby oddać głoś na Gimnazjum w Pyzdrach wejdź tutaj!

Kliknij edycja 2015/2016, w dalszej kolejności na dole z prawej strony - oglądaj i głosuj. Wybierz Pyzdry 2016 i oddaj swój głos!

Sylwia Kaźmierska

Długi weekend - zapowiedź imprez

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w imprezach, zaplanowanych na długi weekend. Zapoznajcie się z ich programem, trzymajcie kciuki za pogodę i licznie przybywajcie. Zapomnijcie o codziennych obowiązkach, spędzając ten czas na miłej rozrywce z rodziną i przyjaciółmi.
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzieci świętowały Dni Ziemi

Projekt ekologiczny pod hasłem ,,Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska'' realizowała Szkoła Podstawowa w Lisewie. Jego zwieńczenie stanowiły obchody Dnia Ziemi, zorganizowane 21 kwietnia.
    Uczniowie poznali historię i ideę święta. Na szkolnym boisku podsumowali wykonane zadania, a potem wzięli udział w marszu dla Ziemi. Hasła ekologiczne wymyślone przez uczniów  przekonywały do konkretnych działań na rzecz Ziemi. Uzmysławiały, co ją zatruwa i niszczy. Przypominały też, że nasza planeta ma dla nas przepiękne dary. Po ekspresyjnych prezentacjach odczytane zostały listy do Ziemi, w których dzieci zapewniały, że potrafią o nią dbać dla wspólnego dobra i że są jej wiernymi przyjaciółmi. Ukoronowaniem działań był przemarsz barwnego i bardzo głośnego korowodu przez Lisewo. Gwizdki, wuwuzele i inne wymyślne ,,hałaśniki’ wybawiły lisewian z domów.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ekologiczny przemarsz przedszkolaków

„Święto Ziemi dzisiaj mamy, o przyrodzie pamiętamy!” – te i inne proekologiczne hasła rozbrzmiewały 22 kwietnia podczas przemarszu przedszkolaków ulicami naszego miasta.
   Nie zabrakło też wesołych piosenek, w których dzieci odgrywały role Ekostrażników naszej planety. O tym, że Ziemia jest „ zieloną wyspą” dowiedział się od dzieci również pan Burmistrz, który zauważył przemarsz z okna swojego gabinetu i choć był bardzo zajęty z przyjemnością wysłuchał piosenki, którą z zapałem zaśpiewały mu dzieci. Przedszkolaki wiedzą już nie od dziś, że należy segregować śmieci, chronić zieleń i dbać o naszą planetę, ale przy okazji Święta Ziemi postanowiły powiadomić o tym resztę naszego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że akcja naszych milusińskich skłoni wszystkich mieszkańców Pyzdr do refleksji nad własnym postępowaniem, a hasło „Okaż kulturę, chroń naturę” będzie obowiązywało na co dzień, a nie tylko od święta!
Barbara Piątkiewicz

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rocznica bitwy pod Pyzdrami

153 lata temu, 29 kwietnia 1863 roku Edmund Taczanowski wraz ze swoim oddziałem stoczył pod Pyzdrami zwycięską bitwę. Dla oddania hołdu i pamięci powstańcom styczniowym spotkamy się w piątek 29 kwietnia o godzinie 10.00 przy mogile powstańczej na cmentarzu parafialnym w Pyzdrach.


Fotografia pomnika z lat 20-tych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Konkurs na dyrektora szkoły w Pyzdrach

Burmistrz Pyzdr ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach. Szczegóły w załączeniu.

Gimnazjaliści zrealizowali projekt 966

„Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło” to tytuł zrealizowanego w marcu i kwietniu  projektu edukacyjno-wychowawczego dla klas I-III gimnazjum.
   Projekt został podjęty w kontekście obchodzonego Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski na lekcjach historii i religii. Jego celem było zwiększenie świadomości uczniów na temat roli i znaczenia chrztu jako jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii oraz zorganizowanie działań wychowawczych wokół treści umieszczonych na Ścianie Papieskiej. Wynikiem pracy uczniów było powstanie instalacji przestrzennej, w centrum której znalazło się drzewo rosnące nieopodal szkoły, a także przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczące chrztu Polski, filmu i plakatów przedstawiające wartości zawarte w nauczaniu Jana Pawła II. Zrealizowany projekt jest częścią programu „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966”, którego organizatorem jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (operator Bramy Poznania) i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu.

Mirosława Wawrzyniak
Dorota Sikora

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Pyzdr informuje,
że Rada Miejska w Pyzdrach Uchwałą Nr XIII/124/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 marca 2016 r.
określiła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Pyzdry

 

Przedmiot dofinansowania:
1. Przedmiotem dofinansowania jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Pyzdry.
2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowane na terenie gminy, na którym budowa kanalizacji lub podłączenie do istniejącej kanalizacji z przyczyn technicznych jest niemożliwa.
3. Dotacja nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń, robocizny wykonywanej we własnym zakresie, transportu oraz eksploatacji i konserwacji.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:
1. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku – zgodnie ze wzorem, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach lub na stronie internetowej gminy – www.pyzdry.pl.
2. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.
3. Dotacje przyznawane będą na podstawie daty wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
4. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w zakresie spełnienia kryteriów wniosku. Oceny wniosków dokona Burmistrz Pyzdr w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
5. Pozytywna ocena wniosku będzie podstawą do przyznania dotacji i podpisania umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający prawo do budowy oczyszczalni ścieków na nieruchomości objętej wnioskiem. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dostarczyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.
2. Mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją obiektu.
3. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.

Zasady i wysokość dofinansowania:
1. Dotacja udzielona będzie jednorazowo zgodnie z zawartą umową.
2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 2.000 zł.
3. Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski złożone po dniu wejścia w życie Uchwały w sprawie określenia zasad  udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.

Rozliczenie dofinansowania:
1. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Rozliczenie dotacji należy dokonać w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji, zgodnie ze wzorem, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach lub na stronie internetowej gminy – www.pyzdry.pl.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest dostarczenie imiennych faktury lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Dostarczyć należy także certyfikat lub aprobatę techniczną o zgodności z kryteriami technicznymi i użytkowymi.

Wniosek o udzielenie dotacji - plik w formacie word

Wniosek o udzielenie dotacji - plik w formacie pdf

Formularz rozliczenia dotacji - plik w formacie word

Formularz rozliczenia dotacji - plik w formacie pdf

153. rocznica bitwy pod Pyzdrami

Mogiła powstańcza znajdująca się na cmentarzu parafialnym, zgromadziła dzisiaj liczne grono pyzdrzan, którzy swoją obecnością upamiętnili 153. rocznicę bitwy pod Pyzdrami.
   Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele władz miasta i uczniowie. Program obchodów tego historycznego wydarzenia stanowił apel poległych, krótka modlitwa, okolicznościowe przemówienie burmistrza Pyzdr, złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Inicjatorem przedsięwzięcia był Michał Czerniak, dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.
Kolejne spotkanie związane z rocznicą pamiętnej bitwy odbędzie się 6 maja o godz. 17:30 w domu podcieniowym w Pyzdrach. Będzie to wernisaż wystawy poświęconej pyzdrzanom, którzy brali udział w powstaniu styczniowym.

JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Apel pszczelarzy do rolników

Urząd Miejski  w Pyzdrach na podstawie wniosku Związku Pszczelarzy w Koninie Koło w Pyzdrach, zwraca się z prośbą do wszystkich prowadzących na własne potrzeby zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami.
   Mając do dyspozycji własny opryskiwacz i szeroki wybór chemicznych środków ochrony, można pogodzić wspólne interesy to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonać z pełnym skutkiem opryski.  Wystarczy dobra wola rolnika i zachowanie następujących zasad:
1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami
2. Nie opryskiwać plantacji kwitnących
3. Opryski prowadzić po godzinach lotu pszczół ( pod wieczór  po godz. 20) rezygnując z zabiegów w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie zabiegu na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających.
4. Uwzględnić sąsiedztwo kwitnącej plantacji-ogrodów oraz kierunek wiatrów ( chodzi
o znoszenie cieczy roboczej a w związku z tym podtruwanie nektaru).
5. Dobrać środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadkach środków owadobójczych. Przy okazji warto pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujący. Dotyczy to również nawożenia dolistnego z opryskiwaczy.
Szanowni Rolnicy, chrońcie pszczoły, gdyż one między innymi przyczyniają się
do wzrostu Waszych plonów.
Bądźmy wyrozumiali , wdzięczni , sznujący naszą przyrodę – środowisko przy realizacji zabiegów ochrony roślin, pamiętajmy, że poprzez nie stosowanie prostych zasad agrochemicznych szkodzimy sami sobie. Następnym powodem do troski o utrzymanie przy życiu pszczół na terenie naszej gminy jest gwałtowny spadek liczby rodzin pszczelich spowodowany wytruciem  i chorobami , zwłaszcza warrozą.
Należy się zastanowić, co bym zrobił gdyby sąsiad wykonał oprysk chwastobójczy
przy silnym wietrze, przy znoszeniu cieczy na moje uprawy zniszczył  je?

Długi weekend - zapowiedź imprez! Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w imprezach, zaplanowanych na długi weekend. Trzymajcie kciuki za pogodę i licznie przybywajcie. Zapomnijcie o codziennych obowiązkach, spędzając ten czas na miłej rozrywce z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą nam zorganizować imprez w plenerze, odbędą się one w sali widowiskowo-sportowej.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Rowerowa eskapada

116 osób wzięło udział w XVI Rodzinnym Ekologicznym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym 30 kwietnia przez Szkołę Podstawową w Pyzdrach.
    Celem imprezy było zachęcenie mieszkańców gminy do czynnego spędzenia wolnego czasu na łonie natury i zapoznania się z bogactwem przyrodniczym regionu. Trasa rajdu wiodła od szkolnego boiska, dalej przez pyzdrski rynek i ulicą Szybską w stronę Chlebowa. Potem przez Nową Wieś Królewską i Tarnowę na przystań wodniacką w Pyzdrach. Rowerzyści mieli łącznie do pokonania nieco ponad 20 km. Trasa w niektórych momentach, nie była łatwa. Zwłaszcza na polnych drogach. Mimo to uczestnicy bez problemy dojechali na metę. Wszyscy otrzymali nagrody. Główną, w postaci roweru, wylosował Romuald Ratajczyk.

SK
fot. JD

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła ….

IX Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych, zorganizowane 30 kwietnia na Placu Sikorskiego, zainaugurowały sezon wiosenno-letnich imprez plenerowych. Tegoroczna edycja muzycznego spotkania  przypadła w 115 rocznicę istnienia pyzdrskiej orkiestry dętej.
    Impresje wpisały się już na stałe w harmonogram imprez odbywających się w naszej gminie. Są one ciekawą formą rozrywki dla mieszkańców, ale i pouczającym spotkaniem dla samych muzyków. Moją oni bowiem możliwość posłuchania innych orkiestr, porównać swój poziom muzyczny, co w konsekwencji prowadzi do wyciągnięcia wniosków i podwyższania muzycznych poprzeczek. W tym roku z naszego zaproszenia skorzystały: Orkiestra Dęta TON z Kościana, Orkiestra Dęta ,,Gród nad Prosną'' z Kalisza i Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki Vena z Przemętu.
   Niezwykle efektownie wypadł przemarsz orkiestr. Był on jedną z lepszych okazji do prezentacji wszystkich sekcji. Szczególne wrażenie robiły poruszające się z wielką gracją mażoretki. Muzycy rozpoczęli imprezę z przytupem. Wspólnie odegrali utwór ,,Orkiestry Dęte'' i ,,Happy Marching Band''. Potem rozpoczęły się indywidualne popisy przedstawicieli czterech miast. W repertuarze znalazły się nie tylko utwory tradycyjnie, ale i przeboje muzyki rozrywkowej, które najbardziej podobały się zgromadzonej publiczności. Pyzdrska Orkiestra Dęta, jak na jubileusz przystało, dała rewelacyjny koncert, zakończony inaczej niż zwykle. Został on nagrodzony owacjami na stojąco. Zachwyciły też uczestniczki zajęć wokalnych w CKSiP: Maja Jercha, Amelia Skorupka, Jolanta Piątkiewicz, Weronika Czerwińska, Magdalena Bisiorek, Nicola Janke i Klaudia Zaremba.
   Kapelmistrzom orkiestr Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski wręczył okolicznościowe statuetki. Wyróżnienie za wieloletnią działalność i zaangażowanie na rzecz pyzdrskiej orkiestry otrzymali: Katarzyna Wajnert, Anna Wrońska, Marek Smardzewski i Roman Andrzejak. Zwieńczeniem impresji była zabawa taneczna, prowadzona przez zespół Extreme.

SK
fot. SK, JD
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rodzinnie i na sportowo

Kompleks boisk przy ul. Nowoogrodowej ponownie zamienił się w miejsce organizacji Rodzinnej Spartakiady. Jej uczestnicy mieli okazje do wspaniałej zabawy i spędzenia wspólnie czasu.
   Pierwszomajowa impreza rozpoczęła się od rozgrzewki. Po niej dzieci wraz z rodzicami rywalizowały w różnych zabawach ruchowych. Animatorzy sportowi: Piotr Dowbusz, Mateusz Gośka i Michał Żakowski nie przewidzieli żadnej taryfy ulgowej. Konkurencje były atrakcyjne, ale też dla niektórych wysiłkowe. Mimo, to wszyscy zaliczyli sztafetę z piłkami tenisowymi,  bieg na uwięzi, wyścig przez obręcze, taśmociąg, czy też zakręconą pałeczkę sztafetową. Pracownicy CKSiP zaproponowali test wiedzy i domowe potyczki. W pierwszej konkurencji zawodnicy musieli odpowiedzieć na czternaście pytań, wśród których nie zabrakło tych dotyczących historii i teraźniejszości naszego miasteczka. W drugiej natomiast panowie ubijali pianę z białek, a panie wbijały gwoździe na czas. Dzięki uprzejmości Romana Wasielewskiego, prezesa LOK, przedstawiciele drużyn strzelali też z wiatrówki.
    Po emocjonujących zmaganiach nadszedł czas na wspólne grillowanie. Najmłodsi najbardziej cieszyli się jednak z waty cukrowej. A jak się okazało także z nagród, bowiem  każda drużyna otrzymała ciekawe gry edukacyjne i akcesoria do zabawy.

Sylwia Kaźmierska
fot. Justyna Defitowska
   

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Udane obchody trzeciomajowe

Mieszkańcy pyzdrskiej gminy wczoraj uczcili 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i świętowali Miejsko-Gminny Dzień Strażaka. Liczna obecność była dowodem, iż obchody te są ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej.
   Mszę świętą, odprawioną w intencji Ojczyzny i strażaków, poprzedził uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, samorządowców, delegacji związkowych i młodzieży. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na rynek. Najpierw złożyli kwiaty po pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich, a później brali udział w okolicznościowej akademii.
   Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski podziękował strażakom za ich poświęcenie, gotowość niesienia pomocy innymi oraz pełen profesjonalizm. Złożył też życzenia, aby zawsze wracali z akcji i cieszyli się nieustannym szacunkiem i uznaniem społeczeństwa. W dalszej kolejności razem z Markiem Wardeńskim, prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pyzdrach docenił zasłużone druhny i druhów.
   Głębię i powagę uroczystości oddał występ dzieci z Przedszkola ,,Bajkowy Świat'' i uczniów ze Szkoły Podstawowej z Górnych Grądów. Mali artyści doskonale poradzili sobie z tematyką święta, Zostali za to nagrodzeni niemilknącymi brawami. Radosne pieśni patriotyczne i rozrywkowe zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Zwieńczeniem była prezentacja wozów i sprzętu strażackiego.

Sylwia Kaźmierska
fot. Justyna Defitowska

Wykaz odznaczonych strażaków:
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Stanisław Bojarski i Elżbieta Górska (OSP Pietrzyków)
Krystian Józwiak (OSP Lisewo)
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Józef Prusinowski (OSP Pietrzyków),
Roman Kupś i Roman Klamecki, (OSP Lisewo),
Łukasz Grajek (OSP Tarnowa)
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Elżbieta Kłossowska (OSP Pyzdry),
Daniel Sadłowski i Michał Bojarski (OSP Pietrzyków),
Marcin  Burchacki i Arkadiusz Topór (OSP Lisewo).
Odznaka Strażak Wzorowy:
Arkadiusz Kopczyński (OSP Tarnowa)
Tomasz Jankowski i Dariusz Popielarski (OSP Pyzdry).
Brązowa Odznaka MDP:
Sonia Jasińska,
Wiktoria skrzydlewska,
Wiktoria Szulc,
Anita Ponto,
Kamil Tyc,
Daria Hofman,
Aleksandra Kozikowska,
Justyna Podgórna
(OSP Pyzdry).
Złota Odznaka MDP:

Julia Wrzaskowska,
Zofia Grądecka,
Konstancja Skrzypczak,
Klaudia Maćkowiak,
Katarzyna Kędzierska,
Weronika Machajewska,
Sandra Matuszak,
Wiktoria Karcz,
Mateusz Paprzycki,
Filip Beser,
Jan Kryszak
(OSP Pyzdry).

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sezon wędkarski 2016 rozpoczęty

Koło PZW Pyzdry pod przewodnictwem prezesa Ryszarda Nowickiego zainaugurowało sezon wędkarski.
  Zawody odbyły się 1 maja na Zbiorniku Szybskim, gromadząc 35 uczestników. Wśród seniorów zwyciężył Jerzy Grzecznik (2990 pkt), tuż za nim uplasowali się Leszek Bulewicz (2860 pkt) oraz Jacek Stawny (2650 pkt).
Rywalizację juniorów wygrał Kamil Pilarski (1160 pkt). II miejsce zdobył Adam Nowiński (1040 pkt), a III miejsce Kacper Chaciuk (990 pkt). Puchary dla wędkarzy ufundowało Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod kogutem” w Dłusku.

jd

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Tydzień Bibliotek

Już wkrótce Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa
i bibliotek.
   Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników kilka atrakcji.
Zapraszamy do wspólnego świętowania.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Zapowiedź badań ankietowych

Realizując misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych, Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje plakat dotyczący badań, które będą przeprowadzane w maju na terenie naszej jednostki terytorialnej.

Dom podcieniowy odzyskuje swą świetność

Muzeum Ziemi Pyzdrskiej zorganizowało ciekawe spotkanie w równie ciekawym miejscu. W domu podcieniowym, który powoli odzyskuje swoją dawną świetność, 6 maja spotkali się miłośnicy historii.
   Henryk Janasek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie wygłosił prelekcję na temat Juliusza Kossaka, jego rodziny i ich związków z Wielkopolską. W barwny i ciekawy sposób przedstawił kuluary życia XIX - wiecznego ziemiaństwa. W dalszej części spotkania Michał Czerniak, dyrektor pyzdrskiego muzeum omówił okoliczności powstania obrazu  - Wymarsz Oddziału Taczanowskiego z Pyzdr. Wywołał tym samym wszystkich do gorącej dyskusji.
Punktem wieńczącym to kulturalne wydarzenie było odsłonięcie kopii obrazu Juliusza Kossaka, autorstwa kustosza oraz wystawy poświęconej uczestnikom bitwy pod Pyzdrami.

JD, IJ
fot. JD
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Aktywy weekend - zapowiedź

Serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego spędzenia najbliższego weekendu. W załączeniu program  wydarzeń.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Zawody o Mistrzostwo Koła PZW

Jerzy Grzecznik po raz kolejny zwyciężył w zawodach wędkarskich.
   Zdobywca podium w walce o Mistrzostwo Koła PZW uzyskał 5210 punktów. Drugie miejsce w kategorii seniorzy zajął Łukasz Makowski (5210 pkt). Na trzecim miejscu znalazł się Kamil Chaciuk (4100 pkt).
Mistrzynią wśród żeńskiej części zawodników została Dorota Pilarczyk (910pkt.).
Nie mniej emocji dostarczyły rozgrywki Juniorów. Wygrał Kamil Pilarski (1490 pkt), tuż za nim Adam Nowiński (1350 pkt)
i Wiktor Dropiński (1230 pkt).

JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pyzdry będą bardziej malownicze ...

Samorząd pyzdrski podjął działania, mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Panoramę, która stanowi o wartości historycznej Pyzdr, wzbogaci wielkie malowidło na budynku sali sportowej, a także ścieżka spacerowa.
   Rozległa pradolina Warty z widniejącą w oddali ścianą lasów nizinnych, oglądana z południowego skraju miasta, to jeden z najpiękniejszych krajobrazów regionu. Z rzeki Warty najlepiej widać urokliwość i niezwykłość Pyzdr. Dostojeństwo i powaga kościoła farnego, barokowa uroda kościoła pofranciszkańskiego i zespołu poklasztornego pozwalają sięgnąć myślami do czasów, których te budowle były świadkami.
   Barwną historię potwierdzi też tematyka muralu, czyli wielkiego dzieła plastycznego,  tworzonego  na ścianie obiektu sportowego. Projektant dr Radosław Barek i członkowie Grupy Artystycznej ,,Mural'' wskrzeszą na nim nieistniejące już budynki, m.in. zaginiony ratusz i pyzdrski zamek. Nie zabraknie też konkretnych wydarzeń z przeszłości królewskiego miasta. Z inicjatywą zagospodarowania na nowo ściany wyszedł burmistrz Przemysław Dębski. Chodziło mu o stworzenie niebanalnej reklamy miasta. Pod uwagę brano laserowe światło lub kolejny baner. Mural wydał się jednak najlepszym rozwiązaniem. Ekipa artystów wykonała już kontury kompozycji. Realizacja przedsięwzięcia opiewać będzie na ok 50 tys. zł. Gmina na ten cel pozyskuje sponsorów. Przekazują oni środki finansowe, towar, czy też świadczą konkretne usługi. Jednym z nich jest Tomasz Wojtyński, który bezpłatnie ustawił rusztowanie.
   Trwają też prace związane z uruchomieniem ciągu spacerowego, prowadzącego z ul. Nadrzecznej w stronę ul. 3 Maja i mostu. Został wykonany nasyp przy boisku szkolnym, oczyszczony teren przylegający do rzeki, który cały czas jest utwardzany ziemią, będącą odzyskiem z budowy dróg. Docelowo ma powstać tam urokliwe miejsce, pozwalające mieszkańcom na beztroski wypoczynek, wolny od miejskiego zgiełku.

Sylwia Kaźmierska
fot. Justyna Defitowska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek 2016

Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2016 odbyła się pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”. W Pyzdrskiej bibliotece świętowaliśmy od 9 do 12 maja.
   Ten wyjątkowy tydzień rozpoczęliśmy spotkaniem autorskim z niezwykłą pisarką, autorką ,,Arabskiej sagi’’ Tanyą Valko. Spotkanie to, zgromadziło czytelników zainteresowanych tematami orientu. Pisarka opowiadała o życiu w krajach arabskich głównie Libii
i Arabii Saudyjskiej, w których mieszkała ponad 20 lat.
   We wtorkowy poranek aktorzy krakowskiego teatru Edu-Artis wystąpili w bibliotece przed ponad 100 osobową widownią 
w spektaklu promującym czytanie książek pt. tyt. ,,Witajcie w naszej bajce’’.
Uczniowie pyzdrskiej szkoły podstawowej mieli niepowtarzalną okazję aby poznać Pana Kleksa, Baba Jagę, Kopciuszka, Zosię Samosię, Tygryska oraz Jasia i pomóc im uporządkować bajkowy galimatias.
   W środę na swoją pierwszą lekcję biblioteczną przyszły przedszkolaki, grupa Misiów, Motylków i Biedronek. Dyrektor biblioteki najmłodszemu pokoleniu potencjalnych czytelników tłumaczyła czym jest biblioteka, jaką wartość ma książka i dlaczego warto czytać. Niezastąpione animatorki: Barbara Sulkowska i Lidia Mularczyk wprowadziły dzieci w magiczny świat bajek
i wierszyków dla najmłodszych.
   W czwartek odbyła się pyzdrska premiera książki ,,Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści’’ Łukasza Wierzbickiego. Autora takich książek jak ,,Afryka Kazika’’, ,,Dziadek i niedźwiadek’’ czy ,,Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana’’. Pisarz opowiedział o tym jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem, czym się interesował i dzięki komu powstawały jego kolejne książki. Następnie zabrał młodzież w barwną podróż przez świat słowiańskich mitów.
,
 MM

Fot MM

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Eskapada z wiosłem w ręku ...

Spływ kajakowy, zorganizowany 14 maja na trasie Ląd – Pyzdry, zainaugurował tegoroczny sezon wodniacki. W wodnej eskapadzie Wartą wzięło udział ponad 80 osób.
  Majowy spływ stał się tradycją i ciekawą formą spędzenia wolnego czasu. Osoby, które raz wzięły w nim udział, pojawiały się na kolejnych edycjach zabierając ze sobą znajomych. W sobotni poranek większość chętnych miała pewne obawy co do pogody. Na starcie pojawili się prawdziwi miłośnicy tej wodnej przygody, im żadne warunki nie straszne. Po zapoznaniu się z regulaminem przystąpili do wodowania kajaków.
  Momentami wiatr dawał się mocno we znaki. Niemożliwe było płynięcie z nurtem bez wiosłowania, co dla niektórych było udręką. Większość jednak dawała sobie radę z intensywnym pećkowaniem, po to by później choć na kilkanaście minut oddać się beztroskiemu wypoczynkowi. Słońce przygrzewało więc był to czas pełnego relaksu.
  Nad bezpieczeństwem spływu czuwali pyzdrscy strażacy. Bacznie obserwowali kajakarzy, reagując na niepokojące sytuacje. Wszyscy z uśmiechem dotarli na przystań wodniacką, gdzie przyszedł czas na regenerację sił.

SK
fot. SK, JD

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Otwarte Zawody Strzeleckie

Zawody strzeleckie zorganizowane przez Zarząd Kół LOK w Pyzdrach i Borzykowie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Impreza sportowa zgromadziła ok. 50 zawodników na strzelnicy przy Stadionie Zawarciańskim.
   Zawody przeprowadzono w formie dwuboju. Strzelano z KBKS i karabinka pneumatycznego. Do oddania było 12 strzałów z KBKS oraz 6 strzałów z karabinka. Pierwsze miejsce zajął Wojciech Hejna zdobywając 129 punktów. Tuż za nim uplasował się Nikodem Krysztofiak, który uzyskał 127 punktów. Miejsce trzecie – Paweł Barbuliński z wynikiem  126 punktów. Oprócz możliwości rywalizacji, na strzelców czekała ciepła kawa, herbata i kiełbaska z grilla.

JD
fot. JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapowiedź konferencji naukowej

V Konferencja z cyklu Królewskie Miasto Pyzdry na dawnych mapach Nadwarciański Park Krajobrazowy odbędzie się 21 maja 2016 r. w restauracji Pavilon w Pyzdrach.

Warta Pyzdry pokonana przez Zjednoczonych Rychwał

Mecze, rozegrane w Pyzdrach 15 maja miały duży ciężar gatunkowy. Dla Warty Pyzdry zwycięstwo przedłużało szanse w wywalczeniu awansu, dla Zjednoczonych Rychwał dawało już 9 punktową przewagę nad wiceliderem z Pyzdr.
   Początek spotkania należał dla gospodarzy. Rozpoczęli oni od zdecydowanych ataków na bramkę gości, którzy z każdej akcji wychodzili obronną ręką. Po jednej z takich sytuacji sędzia główny podyktował rzut karny dla warciarzy. Jednak po protestach  gości i konsultacji z sędzią bocznym wycofał się z wcześniej podjętej decyzji. Warciarze nie spuszczali z tonu i do 15 minuty nękali przeciwników kolejnymi sytuacjami strzeleckim, w których brakowało wykończenia. Strzały były niecelne. Do tego doszedł świetnie interweniujący bramkarz, przeszkadzający w zdobyciu upragnionego gola.  Po 15 minutach gra się nie co wyrównała. Goście coraz częściej dochodzili do głosu. W 18 minucie wywalczyli rzut rożny, który skończył się zdobyciem bramki. Kolejną bramkę warciarze stracili po źle wyprowadzonej piłce spod własnej bramki. Końcówka meczu przyniosła kolejnego gola dla Zjednoczonych.
   W drugiej połowie goście pokazali kawałek dojrzałego futbolu, długo rozgrywając piłkę na własnej połowie zmuszali naszych zawodników do biegania. Mimo zmian w naszych szeregach obraz gry pozostał taki sam. Zjednoczeni zdobywali bramki po swoich akcjach kolejno w 50 i 60 minucie.  Warciarze, mimo stworzenia dwóch doskonałych sytuacji, niestety z zerowym dorobkiem bramkowym zakończyli ten mecz.
   - Z przebiegu gry nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale wymiar kary jest dla nas zbyt wysoki biorąc pod uwagę chęć gry i zaangażowanie całego zespołu – relacjonuje Piotr Dowbusz, trener Warty Pyzdry. I dodaje: - Zespołowi Zjednoczonych należą się już dzisiaj gratulacje zarówno za zwycięstwo w tym meczu jak i awansu do klasy okręgowej na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

SK
fot. JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sportowe sukcesy uczniów

Ośmioro uczniów z pyzdrskiej podstawówki zakwalifikowało się do Finału Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych. Sportowe zmagania odbyły się 16 maja na stadionie ZSTiO we Wrześni.

Nikolas Kleinschmidt - złoty medal w biegu na 300 m, srebrny medal w skoku wzwyż
Samanta Wajnert - złoty medal w skoku wzwyż
Zuzanna Chojnacka - brązowy medal w skoku wzwyż
Agnieszka Banaszak - srebrny medal w skoku wzwyż
Wanesa Wojciechowska - srebrny medal w rzucie piłeczką palantową
Wikotoria Gronikowska - brązowy medal w skoku wzwyż
Marika Goździewicz - bez medalu
Anna Wlazło - bez medalu

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bajkowy Dzień Dziecka - zapowiedź

Burmistrz Pyzdr i Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z naszej gminy do wzięcia udziału w bajkowej imprezie z okazji Dnia Dziecka. Szczegóły na załączonym plakacie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Zmiany na stanowisku prezesa ZOSP

Podczas Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP w Pyzdrach, który odbył się 17 maja, dokonano wszechstronnej oceny pięcioletniej działalności. Wybrano też nowe władze. Na ich czele stanął Piotr Sikora, zastępując tym samym Marka Wardeńskiego.
    W zjeździe uczestniczyli delegaci OSP, członkowie ustępującego zarządu oraz osoby zaproszone posiadające głos doradczy. Osiągnięcia uzyskane w okresie minionej kadencji związku są dość znaczne, bowiem większość jednostek podejmowała i realizowała wiele konkretnych zadań. Największym sukcesem jest włączenie jednostki z Lisewa do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a także doposażenie jednostki z Wrąbczynka w lekki wóz pożarniczy. Spowodowało to zwiększenie stopnia gotowości druhów wschodniej części gminy, które realnie wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.
  Pod adresem ustępującego zarządu, na czele z Markiem Wardeńskim, padły gratulacje i podziękowania. Szczególne zostały skierowane w stronę prezesa. Od Przemysława Dębskiego Burmistrza Pyzdr otrzymał pamiątkowy grawer. Włodarz gminy docenił jego trudną i ofiarną działalność strażacką, trwającą aż 21 lat.
    Decyzją uczestników zjazdu nowy zarząd związku stworzyli: Piotr Sikora (prezes), Jerzy Paterka (wiceprezes), Gerard Górski (komendant miejsko-gminny), Wojciech Tomaszewski (sekretarz), Ryszard Nowicki (skarbnik), Kazimierz Szablewski i Tomasz Gauza (członkowie prezydium), Marcin Jadczak, Michał Dębski, Bartłomiej Jędrusiak, Jarosław Roszak, Jacek Urbaniak, Jerzy Wawrzyniak, Edward Szlachta i Krzysztof Woźniak (członkowie zarządu). W skład komisji rewizyjnej weszli: Marek Wardeński, Wojciech Karolak i Arkadiusz Topór.

Sylwia Kaźmierska
SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konferencja naukowa - zapowiedź

V Konferencja z cyklu Królewskie Miasto Pyzdry na dawnych mapach odbędzie się 21 maja 2016 r. w restauracji Pavilon w Pyzdrach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Uczestnicy konferencji naukowej obradowali bez swojego autorytetu. Nie żyje profesor Hanka Zaniewska.

Do Pyzdr przyjechali dziś (tj. 21.05) naukowcy, wykładowcy wyższych uczelni, architekci i geodeci. Wzięli oni udział w 5. konferencji z cyklu Królewskie Miasto na dawnych mapach. Wśród nich zabrakło najważniejszej osoby – profesor dr hab. inż. arch. Hanki Ludmiły Zaniewskiej. Wybitna postać, rodzinnie związana z Pyzdrami, zmarła w zeszły czwartek.
    Hanka Zaniewska była córką pyzdrzanina Ignacego Felicjana Tłoczka. Zawodowo związana z wieloma instytucjami z branży architektury i urbanistyki. Szczególnie z Politechniką Poznańską i Warszawską. Autorytet naukowy, wywierający ogromny wpływ na rzesze studentów, profesorów i doktorów. Zarażała ich zainteresowaniem do naszej miejscowości. Szczególne zasługi cenionej pani architekt podkreślił burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. - Pani profesor była tak naprawdę matką chrzestną naszych konferencji. Angażowała się we wszystkie sprawy związane z ich organizacją, sprawując przy tym opiekę naukową – oznajmił. Jak podkreśliła Anna Junuchta-Szostak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Hanka Zaniewska zajmowała się m.in. rolą małych, ważnych miast. Obszarem szczególnych zainteresowań objęła Pyzdry.
     Temat tegorocznych obrad poświęcony został tożsamości miejsca. W roli prelegentów wystąpili: Teresa Bardzińska-Bonenberg z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Piotr Basiński z Zespołu Parku Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Waldemar Sztukiewicz ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Poznań, Michał Czerniak z Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej, Agata Florkowska i Radosław Barek z Politechniki Poznańskiej, Wojciech Mielewczyk z Muzeum Narodowego i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Sylwia Kaźmierska
fot. SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piękna uroczystość w pyzdrskiej parafii. Jubileusz ks. Ryszarda Kopczyńskiego

Ksiądz kanonik Ryszard Kopczyński, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, 22 maja obchodził 25-lecie przyjęcia święceń kapłańskich Uroczysta msza jubileuszowa odbyła się w kościele parafialnym i zgromadziła rzesze mieszkańców oraz gości.
      Kapłaństwo naszego proboszcza zaczęło się w domu rodzinnym. Bliscy, słowem i przykładem, pokazali mu co to znaczy miłować Boga i rezygnować z siebie dla drugiego człowieka. Do naszej parafii przybył 25 czerwca 2011 r. - To jeszcze jeden jubileusz, za który powinniśmy być wdzięczni. Pięć lat temu Bóg postawił Cię na pyzdrskiej ziemi, abyś podjął trud prowadzenia tej owczarni – oznajmił ks. Krystian Piekuciński głosząc słowo Boże.  Młody kapłan szczególny zachwyt wyraził do umiłowania różańca i celebracji mszy świętej przez jubilata.
     Trudno sobie wyobrazić ile dobrego spłynęło przez pracę księdza proboszcza w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Godnie podejmował pełnię aktywności kapłańskiej i ubogacał tym samym Kościół. Jako Pasterz dobry i wierny, pozyskał szacunek wiernych, a także cieszy się  wielkim uznaniem wśród duchownych Archidiecezji. Uczestnicy niedzielnej uroczystości wyrazili więc pochwałę za jego synowskie oddanie Chrystusowi, a także ze szczere umiłowanie wiernych  parafii i gorliwą pracę dla dobra całej parafii.
     Życzenia dostojnemu Jubilatowi składali przedstawiciele ugrupowań przykościelnych, lokalnego samorządu, rodzina oraz wielu, wielu innych. Szczególne podziękowania składali wierni ze Szczecina, miasta w którym ks. Ryszard podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego.  Zgodnie z istotą Apostolatu Margaretka złożyli oni ślubowanie o codziennej modlitwie za dostojnego kapłana.

Sylwia Kaźmierska
fot. Sylwia Kaźmierska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pyzdrskie Obchody Dnia Dziecka już w niedzielę! Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszej gminy do wzięcia udziału w obchodach Dnia Dziecka, zaplanowanych na 29 maja. Pierwsza część odbędzie się na Zbiornikach Szybskich, a druga na Rynku. Szczegóły na załączonych plakatach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Organizatorzy rajdu rowerowego składają podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach wraz z Urzędem Miejskim w Pyzdrach, Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach pragnie serdecznie podziękować za bezcenne wsparcie i pomoc w organizacji XVI Rodzinnego Ekologicznego Rajdu Rowerowego:


1. Pani Elżbiecie Ratajczyk – Przewodniczącej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach,

2. Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach,

3. Panu Markowi Sobczakowi – dyrektorowi oddziału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Pyzdrach,

4. Pani Sabinie Chwiłowicz i Panu Grzegorzowi Chwiłowicz – właścicielom firmy GTC Spółka Jawna z siedzibą w Pyzdrach,

5. Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Paszakom – właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Pyzdrach,

6. Państwu Marzenie Smurawie i Janowi Makowskiemu – Sklep Wielobranżowy „Księgarnia” w Pyzdrach,

7. Państwu Krystynie i Krzysztofowi Zając – lek. stomatologom,
8. Panu Maciejowi Juchacz – dyrektorowi firmy CERES International Spółka z o.o. z siedzibą w Pyzdrach,

9. Panu Grzegorzowi Skorupce – właścicielowi firmy Auto Complex w Pyzdrach,

10. Pani Alicji Nowakowskiej,

11. Panu Piotrowi Sikorze – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach oraz druhom – za przygotowanie i przeprowadzenie zabawy sprawnościowej,

12. Panu asp. sztab. Marcinowi Wojciechowskiemu – Kierownikowi Posterunku Policji w Pyzdrach oraz współpracownikom – za czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem rajdu.

Dzieci lubią bajek świat ...

W bajkowym klimacie została zorganizowana niedzielna impreza z okazji Dnia Dziecka. Radość jej uczestników, najmłodszych mieszkańców pyzdrskiej gminy, była ogromna. I o to właśnie nam chodziło, dostarczyć dzieciom niezapomnianych wrażeń.
   Obchody składały się z dwóch części artystycznej i rozrywkowej. Taneczne układy zaprezentowały miejscowe przedszkolaki, które od kilku tygodni ćwiczą pod okiem naszej instruktorki Marysi. Piosenki z popularnych bajek zaśpiewali uczestnicy zajęć wokalnych. Zadbali oni nie tylko o odpowiedni poziom muzyczny, ale też o wizerunek sceniczny. Pyzdrska Orkiestra Dęta również dostosowała się do klimatu imprezy. Muzycy udowodnili tym samym, że mają bogaty repertuar. Streetball freestyle, czyli triki koszykarskie pokazał Damian Olejniczak. Natomiast olimpijską sztukę walki – reprezentacja Pyzdrskiego Centrum Taekwondo.
   Licznie zgromadzone dzieciaki brały udział w rozmaitych animacjach i konkursach, prowadzonych przez Supermenkę, Minionka, Królewnę Śnieżkę i Harry Pottera. Każda postać oferowała ciekawe zabawy, tematycznie z nią związane. Szczególnie podobało się układanie wieży z kartonów, konkurs na zjedzenie wiszącego jabłka, taniec krasnoludków, wyścigi na miotłach, czy też wyzwania superbohaterów. Miłą niespodzianką była wizyta dużych maskotek – Myszki Miki i Scooby Doo. Dzieci korzystały również z atrakcji dodatkowych. Bawiły się na dmuchańcach skakańcach, robiły sobie tatuaże brokatowe, otrzymywały kolorowe baloniki, zajadały się watą cukrową i chrupkami w czekoladzie. Niektóre zamykały się w wielkiej bańce mydlanej, a inne pływały z rodzicami motorówką po Warcie. Za zakończenie wszystkie rozwalały piniaty z cukierkami.
     Dzieciom z okazji ich święta życzymy, aby każdy dzień w roku był dla nich radosny i kolorowy. Niech uśmiech na Waszych twarzach nigdy nie gaśnie.

SK
Fot. Ewa Kubacka

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zawody sportowo-pożarnicze - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy mieszkańców pyzdrskiej gminy na Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, które odbędą się w najbliższą niedzielę na boisku sportowym przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Wędkarskie zmagania dzieci

Zawody wędkarskie, urozmaicone licznymi atrakcjami, zorganizowało dla dzieci miejscowe koło PWZ. Wszystko z okazji święta najmłodszych.
    Zmagania w wędką w ręku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Większość dzieci miała chyba nadzieję na złowienie złotej rybki, która spełniłaby ich marzenia. Dodatkiem do wędkowania były zawody strzeleckie i konkurencje sportowe, a także malowanie twarzy. Wszyscy uczestnicy niedzielnej imprezy otrzymali posiłek i nagrody. Szczęście w losowaniu głównych, czyli roweru górskiego i słuchawek mieli Igor Nowaczyk i Martyna Paszak.
    Zarząd PZW w Pyzdrach składa podziękowanie wszystkim sponsorom: Burmistrzowi Pyzdr, Przewodniczącej Rady Miejskiej, Radnym Powiatu Wrzesińskiego z terenu Pyzdr, właścicielom Sklepu Euro, Groszek – Sam Ola i firmie Dürr, a także miejscowym strażakom.

SK
fot. Archiwum PZW w Pyzdrach

Wyniki:

Zawody wędkarskie kat. 4-10 lat
I miejsce Julia Dębska
II miejsce Filip Nowaczyk
III miejsce Wanessa Stachura

Zawody wędkarskie kat. 11-14 lat
I miejsce Adam Nowiński
II miejsce Kacper Chaciuk
III miejsce Kacper Cierzniak

Strzelanie z wiatrówki:
I miejsce Jan Logdański
II miejsce Patryk Cierzniak
III miejsce Kacper Chaciuk

Strzały do bramki:
I miejsce Szymon Spychalski
II miejsce Patryk Kotowicz
III miejsce Damian Kosmala

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Życzenia dla dzieci

Burmistrz Pyzdr i Przewodnicząca Rady Miejskiej, za pośrednictwem naszej strony internetowej, wszystkim dzieciom z pyzdrskiej gminy skladają najlepsze życzenia z okazji ich święta.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Już są harcerze w naszej szkole

Załóż mundur i przypnij lilijkę,
Czapkę na bakier włóż!
W szeregu stań, wśród harcerzy
I razem z nami w świat rusz.

Próbna Drużyna Harcerska działa od dwóch miesięcy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach. Ponownym propagowaniem harcerstwa wśród dzieci i młodzieży zajął się dyrektor tej placówki Roman Dreżewski oraz nauczycielki – Joanna Nowaczyk, Jolanta Teodorczyk i Elżbieta Rosińska.
    Nabór do Próbnej Drużyny Harcerskiej okazał się ogromnym sukcesem i  miłym zaskoczeniem. Na pierwszą zbiórkę przyszło 30 uczniów, pragnących przeżyć harcerską przygodę. Drużyna została powoła  przez Komendantkę Hufca we Wrześni  i bezpośrednio podlega pod Komendę Hufca ZHP Wrzos we Wrześni. Obecnie do drużyny przynależy 28 dzieci. Zbiórki odbywają się w każdy piątek o godz.17.00 w jednej z sal szkoły. W czasie dwugodzinnych spotkań dzieci zapoznawane są z prawem harcerskim, historią i zasadami panującymi w ZHP.
   Zgodnie z procedurami okres próbny trwać będzie od 2 do 6 miesięcy. W tym czasie tworzone będą podwaliny działania. Celem jest kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego rozwój intelektualny, społeczny, duchowy i fizyczny oparty na tworzeniu więzi międzyludzkich. Drużyna pracuje zgodnie z odpowiednią metodyką harcerską dostosowaną do wieku członków drużyny.
Po zamknięciu okresu próbnego drużynowa  Joanna Nowaczyk zwróci się z prośbą do Komendantki Hufca o zatwierdzenie drużyny i możliwość przystąpienia do realizacji zadań jako właściwa drużyna harcerska.  Dopiero wtedy uczestnicy przystąpią do złożenia  uroczystego przyrzeczenia harcerskiego i staną się pełnoprawnymi harcerzami.
   Ogromnym osiągnięciem drużyny jest  pozyskanie lokalu na harcówkę, z którego niebawem będą mogli korzystać. Obecnie  pomieszczenie jest w trakcie remontu. Harcówkę  drużyna zawdzięcza przychylności  burmistrza oraz staraniom dyrektora, dla których reaktywacja harcerstwa w naszym mieście stała się sprawą priorytetową.  Dzięki pracownicy ZSP  Marii Lewicz drużyna ma już chusty.
Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z dotychczasowych spotkań drużyny.
    Osoby działające w drużynie to: dh Joanna Nowaczyk - drużynowa, dh – Jolanta Teodorczyk, - przyboczna oraz dh Julia Lisiecka – przyboczna.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Francuzi zwiedzali Pyzdry

Delegacja francuska wizytowała wczoraj nasze miasto. Piętnastu przedstawicieli miasta Mer z Regionu Centralnego – Dolina Loary przybyło do Polski w poszukiwaniu partnera do przyszłej współpracy.
    Do Pyzdr zawitali nieprzypadkowo, bowiem od kilku lat związani są z konkursem językowym, organizowanym we wrzesińskim ogólniaku. Szlaki po naszym terenie mają więc przetarte. Na oficjalne spotkanie z burmistrzem Przemysławem Dębskim przybyła Magalie Pagani, przewodnicząca komitetu partnerstwa. Włodarz gminy opowiedział gościom o walorach historycznych, turystycznych i kulturowych Pyzdr. Przedstawił też aktualną sytuację gospodarczą. Potem zaprosił na zwiedzanie miasteczka. Francuzi byli nim zachwyceni. Czy zechcą tu jeszcze wrócić, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że zaproponują nam współpracę, która przyniesie korzyści dla każdej ze stron.

SK
fot.EK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ponowne zwycięstwo strażaków z Lisewa

Miejsko - Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się 5 czerwca na boisku sportowym przy ul. Nowoogrogowej w Pyzdrach. Jednostki OSP z Lisewa i Pyzdr nie miały sobie równych.
   Celem organizacji zawodów było mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Chodziło też o ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego i popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Do pojedynku przystąpiło 9 drużyn z czterech jednostek strażackich. Każda miała do wykonania sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe.

Kolejność miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
1. MDP Pyzdry Dziewczęta 1026 pkt
2. MDP Pyzdry Chłopcy 1007 pkt
3. MDP Pietrzyków 1002 pkt
Grupa kobiet
1. OSP Pyzdry 140 s.
Grupa seniorów
1. OSP Lisewo I 100 s.
2. OSP Pyzdry 123 s.
3. OSP Lisewo II 123 s.
4. OSP Pietrzyków 124 s.
5. OSP Wrąbczynek 134 s.

JD
fot. JD
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Dziecka w Lisewie

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka stały się dobrą okazją do wspólnej zabawy integracyjnej dla uczniów ze szkół podstawowych w Górnych Grądach i w Lisewie. Organizatorem i gospodarzem szkolnych podchodów, pod hasłem „Dzieciaki mają swoje prawa”, była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie.
   W czasie zabawy w podchody uczniowie świetnie współpracowali ze sobą, bawili się i uczyli zarazem. „Kolorowe grupy” wykonały wszystkie zadania, uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z wielu dziedzin, kreatywnością, sprawnością fizyczną oraz talentami artystycznymi. Urozmaiceniem podchodów były wspólne pląsy „My Tańczymy Labada” oraz „Stary Abraham”.
O poczęstunek dla uczniów w formie pikniku na świeżym powietrzu zadbały mamy z Rady Rodziców.
Wspólne świętowanie było dla uczniów z obu szkół niezapomnianą przygodą, którą warto powtórzyć za rok.

Dorota Antczak
Zofia Kowalska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rodzinnie i na trzeźwo - zapowiedź

Zapraszamy na III Festyn profilaktyczny "Rodzinnie i na trzeźwo. Szkolny dzień rodziny". Impreza odbędzie się 19 czerwca w Górnych Grądach.

Szczegóły w załączeniu.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Noc Świętojańska - zapowiedź

Noc kupalna, sobótka czy kupalnocka – tak niegdyś nazywano święto związane z letnim przesileniem, czyli pożegnaniem wiosny, a przywitaniem lata. Puszczanie wianków na wodzie, występ grupy Hoverla, animacje dla dzieci i młodzieży, swojskie jadło oraz inne atrakcje. To wszystko czeka na Was już 25 czerwca (sobota) – gwiazda wieczoru – zespół Long & Junior!!
Zapraszamy!

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Festyn Rodzinny we Wrąbczynkowskich Holendrach

Relacja uczniów kl.III z obchodów Święta Rodziny w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach.
   Dnia 3 czerwca o godz. 9.00 odbył się w naszej szkole Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Zakończyliśmy też projekt edukacyjny „Patrzę trzeźwo na świat”.
   Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, czyli rodziców. Potem występowały wszystkie dzieci, które śpiewały piosenki, recytowały, odgrywały scenki kabaretowe. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.
   Następnie wszyscy bawili się z panią Jolką - animatorką, a po przyjeździe pani Anny Węclewskiej z Sanepid-u odbył się konkurs „Zdrowe danie na śniadanie”. Mamusie z dziećmi konkurowały w przygotowaniu zdrowych posiłków z warzyw i owoców. Później rodzice spotkali się z panią Anią w sali i długo rozmawiali o czymś tajemniczym.
   W przerwie wszyscy częstowali się ciasteczkami upieczonymi przez dzieci, truskawkami i owocowymi deserami.
   Zabawa trwała do godz.13.00 i obfitowała w różne atrakcje dla dzieci i rodziców. We wszystkich konkurencjach aktywnie uczestniczył pan dyrektor.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sieć światłowodowa

Informacja dla mieszkańców Pyzdr.
Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Wycieczka do Książa

Członkowie PZERiI w Pyzdrach wybrali się na wycieczkę do Książa. Z wyjazdu zorganizowanego 8 czerwca, skorzystało 48 emerytów i rencistów.
   W drodze do Wałbrzycha zatrzymali się w Trzebnicy, gdzie zwiedzili Bazylikę św. Jadwigi Śląskiej. Siostra cysterka zapoznała ich z życiem i pracą św. Jadwigi oraz zwróciła uwagę na najcenniejsze zabytki bazyliki: grobowiec św. Jadwigi Śląskiej, ambonę polską, główny ołtarz i wiele innych.
   Następnie grupa udała się do zamku Książ. Razem z przewodnikiem przemierzyła trasę „Szlakiem Daisy”. Zwiedzający zobaczyli najstarsze pomieszczenia, tarasy zamkowe, podziemia, Kaplicę Grobową Hochbergów oraz Palmiarnię zamkową.
 

Barbara Sulkowska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kolejne sukcesy lekkoatletyczne uczniów

Troje uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach zakwalifikowało się
do Finału Wojewódzkich Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się 9 czerwca na stadionie Olimpii Poznań.

   Wszyscy uczniowie startowali w konkurencji skoku wzwyż klas VI. Samanta Wajnert ustanowiła swój rekord życiowy skacząc na wysokość 150 cm i wynik ten dał jej srebrny medal oraz awans do finału ogólnopolskiego czwartków. Podobnie Nikolas Kleinschmidt szybując na wysokości 150 cm zdobył srebro i również zapewnił sobie awans do finału ogólnopolskiego. Agnieszce Banaszak nie udało się zdobyć medalu, ale jej postawa zasługuje na wielkie słowa uznania, gdyż godnie reprezentowała naszą szkołę. Finał ogólnopolski odbędzie się w Łodzi w dniach 18,19.06.2016 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Utalentowany młody pyzdrzanin

Mateusz Pilarski zdobył tytuł mistrza w XIV Edycji Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego „Szukamy Młodych Talentów.”
   W hali Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się niedawno siódmy – finałowy turniej XIV Edycji Otwartych Turniejów Tenisa Stołowego „Szukamy Młodych Talentów”. Po raz kolejny do rywalizacji przy tenisowych stołach przystąpiło  osiemdziesiąt  pięć dziewcząt i chłopców reprezentujących  9  szkół podstawowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego ale i nie tylko. Wśród zawodników znalazł się nasz reprezentant – Mateusz Pilarski, który zdobył srebrny medal w kategorii chłopców klasa I-III. Podsumowując udział we wszystkich siedmiu turniejach Mateusz zdobył ogółem 5 złotych medali, 2 srebrne oraz tytuł mistrza w swojej kategorii.
Gratulujemy!

JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

II Zawody o Puchar Przechodni Radia Września

Na strzelnicy LOK w Nekli odbyły się II Zawody o Puchar Przechodni Radia Września. W zawodach wzięła udział drużyna Gimnazjum w Pyzdrach w składzie: Zosia Grześkiewicz, Michał Bisiorek, Szymon Podgórny, Wojtek Musielewski i Paweł Winter, która w dwuboju strzeleckim zajęła III miejsce.
   Zawody strzeleckie to impreza cykliczna, skierowana do uczniów gimnazjum z powiatu wrzesińskiego. Celem zawodów jest odciągnięcie młodzieży od komputerów. Tutaj potrzebna jest większa koncentracja, zaangażowanie, opanowanie. Uczestnicy startowali w kilku dziedzinach: dwubój strzelecki, strzelanie z karabinka sportowego na 50 m i pneumatycznego na 10 m. Był też pojedynek strzelecki – informuje Stanisław Hoppe, organizator.
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Rodzinnie i na trzeźwo - zapowiedź

Zapraszamy na III Festyn profilaktyczny "Rodzinnie i na trzeźwo. Szkolny dzień rodziny". Impreza odbędzie się 19 czerwca w Górnych Grądach. Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Zapraszamy na Noc Świętojańską i Wystrzałowe Pyzdry

Dwie najważniejsze imprezy plenerowe! Historia i tradycja połączona ze współczesnością. Trzy gwiazdy muzyczne/zespoły, a co za tym idzie trzy różne style muzyczne. To wszystko, a nawet i więcej, tylko w Pyzdrach! Zapraszamy! Nie może Was zabraknąć!

Finał Mini Ligi Strzeleckiej

Zakończenie Mini Ligi Strzeleckiej miało miejsce 17 czerwca na strzelnicy przy Stadionie Zawarciańskim. W tej edycji wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Pyzdrach i Gimnazjum w Kołaczkowie. Zwyciężyli kołaczkowianie.
   Zawody rozpoczęły się w marcu. W ich zakresie przeprowadzono 6 imprez strzeleckich – po trzy w każdej ze szkół biorących udział w rozgrywkach.
   Finał oraz uroczyste zakończenie strzeleckich spotkań przeprowadzili burmistrz Przemysław Dębski i prezes LOK-u, Roman Wasilewski. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i statuetki. Wśród nich znaleźli się: Szymon Podgórny, Katarzyna Kuchowicz, Dominik Szymański. Puchar dla zwycięskiej drużyny odebrał  Tomasz Dobrowolski, opiekun kołaczkowskiej młodzieży.
 
JD
fot. TS

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Międzynarodowy Spływ Kajakowy WARTA TOUR

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA zaprasza do udziału w spływie kajakowym.
Strona internetwa organizatora:

http://www.warta.poznan.pl/imprezy/miedzynarodowy-splyw-kajakowy-warta-tour/

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

III Festyn Profilaktyczny "Rodzinnie i na trzeźwo"

Na boisku szkolnym w Górnych Grądach odbył się III Festyn Profilaktyczny „Rodzinnie i na trzeźwo” połączony ze Szkolnym Dniem Rodziny.
   Impreza została zorganizowana 19 czerwca przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołę Podstawową w Górnych Grądach oraz sołectwa: Ciemierów, Ciemierów-Kolonia, Dolne Grądy, Górne Grądy i Kruszyny.
Część artystyczną zapewnili uczniowie miejscowej szkoły. Montaż słowno-muzyczny i układy taneczne bardzo podobały się zgromadzonej publiczności. Atrakcji tego dnia było wiele. Pyzdrskie koło LOK przeprowadziło zawody strzeleckie, druhowie z Lisewa zademonstrowali sprzęt strażacki, a policjanci nowe isuzu. Pojawił się też sierżant Pyrek i motocykliści. Najmłodsi otrzymywali kolorowe baloniki, bawili się na dmuchańcach i brali udział w konkurencjach sportowych. Wszyscy mogli posilić się kiełbaskami z grilla i ciastem.
   Spotkanie miało przede wszystkim charakter edukacyjno-informacyjny. Dotyczyło problematyki zdrowych i odpowiedzialnych zachowań oraz trzeźwości wśród kierowców. Można było uzyskać pomoc i informację w zakresie profilaktyki zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom, czy też przemocy domowej. Akcji towarzyszył konkurs plastyczny – Uzależnieniom mówimy nie. Autorzy najbardziej trafnych prac zostali nagrodzeni.

 JD
fot. JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nasi sportowcy na ogólnopolskim finale

Samanta Wajnert i Nikolas Kleinschmidt razem z innymi uczniami z powiatu wrzesińskiego brali udział w Finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. Zmagania odbyły się w zeszły weekend w Łodzi.
  Reprezentanci pyzdrskiej podstawówki próbowali swoich sił w skoku wzwyż. Po sobotnich eliminacjach Nikolas został sklasyfikowany na miejscu 13 do 17 uzyskując wynik 140 cm, natomiast Samanta zaliczając poprzeczkę zawieszoną na 140 cm zakwalifikowała się do ścisłego finału. W niedzielę pokonując tę samą wysokość zajęła ósmą lokatę w kraju.
  Trenerem naszych sportowców jest Przemysław Śmidowicz, nauczyciel wychowania fizycznego. Konsultacji treningowych udzielał też Roman Chojnacki. Panom składamy serdeczne gratulacje za owocną pracę z naszą młodzieżą,

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sobota pełna rywalizacji, emocji, artystycznych doznań i dobrej zabawy

To będzie ciekawy dzień, inny niż wszystkie. Szczegóły w załączeniu

    Od samego rana dziewczęta z MDP OSP w Pyzdrach będą brały udział w Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się w Ostrzeszowie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Reprezentacja Polski o godz. 15 w Saint-Etienne stoczy ze Szwajcarią bój o ćwierćfinał. Wierzymy, że zakończy on się pomyślnie.

     O godz. 17.00 w Pyzdrach nastąpi odsłonięcie muralu zlokalizowanego przy skarpie nadwarciańskiej. Potwierdza on barwną historię królewskiego miasta. O 18.00 na przystani wodniackiej rozpocznie się Noc Świętojańska. W programie: pirackie animacje dla dzieci, koncert zespołu Hoverla, rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszy Wianek, obrzęd Nocy Kupały i koncert grupy LONG&JUNIOR.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Oceny wystawione, świadectwa odebrane, a uczniowie rozpoczynają zasłużone wakacje. Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach było uroczyste i sentymentalne. Najlepsi otrzymali nagrody i wyróżnienia.
   Piątkowa akademia była okazją do podsumowań, podziękowań i gratulacji. Wiele osób miało swój udział w osiągnięciach pyzdrskiej młodzieży. A tych nie brakowało, co potwierdziła duża liczba świadectw z wyróżnieniem i przyznanych nagród. - Samorząd jest z was dumny, reprezentujecie naszą gminę na zewnątrz w najlepszy z możliwych sposobów – oznajmił burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Najlepszych absolwentów nagrodził. Julię Szternel za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu gimnazjalnego i tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, a Annę Nowakowską (z gimnazjum) i Monikę Wawrzyniak (ze szkoły podstawowej) za uzyskanie najwyżej średniej ocen. Najlepsze uczennice otrzymały też tytuł Primus Inter Pares.

SK
fot. JD

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pyzdrski mural oficjalnie odsłonięty

Imponujące dzieło malarskie, powstałe na ścianie sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach, ukazuje barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą. Mural został oficjalnie odsłonięty 25 czerwca.
  Uroczystość została zorganizowana w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Przybyli na nią przedstawiciele samorządu, wykonawcy, sponsorzy i sympatycy tej formy artystycznej.
  Mural stał się niebanalną reklamą miasta, w którym pobyt królów i książąt do rzadkości nie należał. Dodatkowo uatrakcyjnił nadwarciańską skarpę, stanowiącą jeden z najpiękniejszych krajobrazów regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektowny sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Barek i członkowie Grupy Artystycznej Murall z Poznania wykonali kawał dobrej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było więcej, zabudowie charakterystycznej do tej staropolskiej, czyli domach podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed Krzyżakami, ale też osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. Jak wyjaśnił projektant obraz ma charakter trochę legendarny. Zamysł jest taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii Pyzdr i interpretować je we własny sposób.
  Burmistrz Pyzdr docenił pracę projektanta. W uznaniu zasług dla naszego miasta wręczył mu symboliczną replikę dzieła armatniego, użytego po raz pierwszy na ziemiach polskich. Sponsorzy, którzy udzielili pomocy zarówno finansowej, jak i rzeczowej otrzymali kopię akwareli szkicu muralu.

Sylwia Kaźmierska
fot. Ewa Kubacka


Projektant: Radosław Barek
Wykonawca: Grupa Artystyczna MURall z Poznania
Finansowanie: Gmina i Miasto Pyzdry
Sponsorzy:
W.T. Bud Wojtyński Tomasz
GTC Chwiłowicz Spółka Jawna z Pyzdr
Firma Handlowo-UsługowaWA-MA Maciej Walicki
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, oddział Pyzdry
EKO-BUD Firma Budowlano-Usługowa Majdeccy z Lisewa
AutoComplex Skorupka Grzegorz
PPHU Parkur Witold Bratkowski
Q-WorkShop Patryk Strzelewicz z Poznania
Piotr Włodarczyk Budchem Zaklad Produkcyjno-Usługowy w Poznaniu
Jóźwiak Materiały Budowlane
Marcin Szymański IWMAR Pyzdry


   

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Specyficzna NOC i jej MOC - relacja z Nocy Świętojańskiej

Publiczność zgromadzona na Nocy Świętojańskiej pokazała, że w Pyzdrach można się dobrze bawić. Impreza, zorganizowana 25 czerwca na przystani wodniackiej, będąca połączeniem tradycji i zwyczajów ze współczesnymi rytmami disco miała sens. Liczna frekwencja to udowodniła.
   Nasza cykliczna impreza, na godzinę przed jej rozpoczęciem, była zagrożona z powodu zmieniających się warunków atmosferycznych. Czarne chmury szybko przegonił jednak wiatr, a być może cztery czarownice, które pojawiły się na odsłoniętym wcześniej muralu. Nie mogło być inaczej, wszak miała rozpocząć się specyficzna noc, która ma swoją moc. 
   Zabawę rozpoczęliśmy pirackimi animacjami. Dzieciaki brały udział m.in. w tanecznej podróży dookoła świata, kole fortuny, uczyły się węzłów i szukały złote monety. Mogły wyszaleć się również na dmuchańcach i innych sprzętach. Akcent świętojański dał polsko-ukraiński zespół Hoverla. Połączenie mocnej rockowej sekcji z dynamicznymi, folkowymi skrzypcami, akordeonem i melodyjnym, słowiańskim wokalem stworzyło niezwykle żywiołowe i energetyczne widowisko muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejszy wianek. Komisja konkursowa, w skład której weszli Radosław Barek, projektant muralu, Dominik Dziedzina z Grupy Artystycznej MURall i Ilona Jagielska z pyzdrskiego muzeum nie miała łatwego wyboru. Spośród dziesięciu wianków najbardziej się podobał i spełniał wymagania regulaminowe wianek Zofii Bączkiewicz. Nagrodą był rower, ufundowany przez Dariusza Antkowiaka, właściciela sklepu AGD RTV. Kolejne miejsca zajęli: Marika Goździewicz, Anita Ponto, Eryk Olejniczak i Adrian Grajek. Nagrodę pocieszenie przyznano Szymonowi Flochowi, którego wianek mógłby znaleźć się w pierwszej trójce, gdyby nie brak świecy.
    Niezwykle ciekawie wypadł obrzęd Nocy Kupały. Dziesięć dziewcząt, angażujących się kulturalnie w CKSiP, w wiankach na głowach, wokół ogniska zaprezentowało dawne słowiańskie zwyczaje. Zwieńczeniem tego było wodowanie wianków. 
    Swojskie jadło serwowały mieszkanki Tarnowej, Koloni Ciemierów, Kruszyn i Wrąbczynkowskich Holendrów. Można było zjeść pyry z gzikiem, dziady, polewkę, kapuśniak i różnego rodzaju ciasta domowe. 
    Niewątpliwie największą atrakcją sobotniej imprezy był koncert grupy Long&Junior. Niepowtarzalni i niesamowici wykonawcy muzyki Dance szybko nawiązali kontakt z publicznością. Takiego szaleństwa i zabawy chyba w Pyzdrach jeszcze nie było. Bardzo się z tego cieszymy i zapraszamy na Wystrzałowe Pyzdry. Koncerty Mesajah i Oddziału Zamkniętego będą równie energetyczne.

Sylwia Kaźmierska
fot. Ewa Kubacka


    

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacyjne zajecia w CKSiP

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w wakacyjnych zajęciach, jakie organizuje CKSiP. Startujemy już w najbliższy poniedziałek. Przewidzieliśmy wiele ciekawych zajeć i atrakcji. Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Pani Maria toczy trudną walkę o życie. Potrzebuje Waszej pomocy!

Szanowni Państwo zwracamy się do Was z apelem. Mieszkanka naszego miasta, Pani Maria Koszarek, potrzebuje naszej pomocy. Kobieta cierpi na stwardnienie boczne zanikowe (SLA). Trwa trudna walka o jej życie. Jedynym ratunkiem dla Pani Marii jest kosztowny przeszczep komórek macierzystych. Każda złotówka zwiększa szansę na na to, by ulżyć kobiecie w cierpieniu. Prosimy Was o wsparcie.
   
   - Zaczęło się podstępnie i powoli. Szukaliśmy przyczyny, odwiedzaliśmy specjalistów. Mama się opierała, my musieliśmy wiedzieć. Choroba stopniowo odbierała jej sprawność, a ja łudziłam się, że diagnoza okaże się łaskawsza, że moja mama – najwspanialszy człowiek na świecie, dostanie szansę, bo na nią zasłużyła – mówi córka Pani Marii, która rozpoczęła walkę o jej życie.
   Podczas tej choroby obumierają komórki nerwowe, zanika sprawność ruchowa w rękach i nogach, pojawiają się problemy z przełykaniem, oddech staje się coraz płytszy, a mowa bełkotliwa. W konsekwencji następuje niemożność połykania i mówienia. Na koniec choroba obejmuje układ oddechowy, dwutlenek węgla gromadzi się w organizmie wywołując ból głowy, osłabienie. Człowiek stopniowo przestaje funkcjonować. Od pół roku pani Maria nie wychodzi już z domu, stan pogarsza się systematycznie. Zostało mało czasu. Na SLA nie ma leku, ale ostatnio pojawiła się nadzieja w postaci komórek macierzystych, które mogą „zastąpić” obumarłe komórki. Jest szansa, że mogą zatrzymać rozwój choroby. To ogromna nadzieja dla Pani Marii, ale to eksperyment naukowy, nierefundowany, a koszty terapii ogromne.

    Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko o przekazanie środków finansowych na leczenie naszej mieszkanki. Każdy tyle, ile może. Liczy się każda złotówka. Jeśli nic nie zrobimy Pani Maria umrze w męczarniach, dusząc się, zachowując przy tym całkowitą świadomość.

Nie bądźcie Państwo obojętni. Razem możemy zdziałać więcej.

Pomóc można, dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ,,Kawałek Nieba''. Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, tytułem: ,,530 pomoc w leczeniu Marii Koszarek'' oraz na stronie www.siepomaga.pl/mariakoszarek


Sylwia Kaźmierska

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Zabierz książkę na wakacje - konkurs biblioteki

Biblioteka ogłasza wakacyjny konkurs czytelniczo-fotograficzny dla swoich czytelników.
   Wakacje to idealny czas na odpoczynek i relaks, ale także na nadrabianie książkowych zaległości. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?  Wypożycz książkę w pyzdrskiej bibliotece, zabierz ją na wakacje, zrób sobie ciekawe zdjęcie podczas czytania i prześlij je na adres biblioteka.pyzdry.info@wp.pl  do 31 sierpnia 2016 r.
Wszystkie zdjęcia trafią na powakacyjną wystawę, a  najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.
 

Regulamin konkursu - plik w formacie pdf

Relacja z odsłonięcia muralu i Nocy Świętojańskiej - video

Prezentujemy Państwu krótki film, będący relacją z naszej ostatniej imprezy. Mowa o odsłonięciu muralu i Nocy Świętojańskiej. Zabrzmi nieskromnie, ale wyszedł świetnie. Zachęcemy do oglądania i udostępniania wśród znajomych. Promujmy razem nasze miasto.

Aby obejrzeć filmik wystarczy kliknąć w poniższy link

Pyzdry - video

O muralu w mediach ogólnopolskich

Mural, zlokalizowany na skarpie nadwarciańskiej, faktycznie stał się niebanalną reklamą Pyzdr. Za jego sprawą o naszym mieście zrobiło się głośno zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich.
   Zainteresowanie wielkim malowidłem, nawiązującym do historii królewskiego miasta nad Wartą rośnie coraz bardziej. Mówi się o nim nie tylko w Wielkopolsce. Krótką relację można było obejrzeć w Teleexpresie, a dłuższą usłyszeć na antenie Radia Merkury.
Poniżej podajemy linki do stron internetowych, na których dostępne są informacje o pyzdrskim muralu. Zachęcamy też Państwa do obejrzenia dzisiejsze wydania ,,Kalejdoskopu Wielkopolski''. Program rozpocznie sie o godz. 18.15 na antenie TVP3. Zoboczycie w nim Pyzdry jak malowane.

SK

Mural w Teleexpresie
Mural w Radio Merkury
 

SK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dla rolników - szacowanie strat w uprawach rolnych

Urząd Miejski w Pyzdrach rozpoczyna procedurę szacowania strat w uprawach rolnych, wynikających z niedoboru wody dla roślin uprawnych w okresie maj - czerwiec 2016 r. Druki - wniosków oraz potrzebne oświadczenia znajdują się w załączeniu.

Podsumowanie wakacyjnych zajęć w CKSiP

Za nami dwa tygodnie wakacyjnych zajęć w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach. Przez ten czas dzieciakom nie brakowało atrakcji.
W programie znalazły się m.in. zajęcia profilaktyczne, plastyczne, wokalne i sportowe w których wzięło udział ok. 50 dzieci z gminy i miasta Pyzdry. Wakacyjne spotkania odbyły się w dniach od 4 do 15 lipca i zostały podzielone na tygodnie tematyczne.
   W czasie zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy policjanta. Zaproszony do CKSiP kierownik posterunku policji w Pyzdrach przedstawił im zasady bezpieczeństwa podczas wakacji oraz opowiedział o swoich wyjątkowych interwencjach w czasie służby.
   Kolejnym punktem wakacyjnych zajęć był mural. Kustosz muzeum, wprowadził najmłodszych w tajniki historii oraz legend uwiecznionych na pyzdrskim malowidle.
   Dzieci brały również udział w zajęciach profilaktycznych mających na celu chronić je przed różnego rodzaju zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji, utraty zdrowia lub zaburzeń w osobowości.
   Zajęcia plastyczne, sportowe i wokalne stanowiły stały element programu wakacji spędzonych w CKSIP. Naszym uczestnikom szczególnie podobała się zabawa w podchody, przeprowadzona na terenie miasta. Pierwszy etap zajęć zwieńczyła wycieczka na basen do Jarocina oraz wizyta w McDoland's. Druga część zajęć odbędzie się w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia.
JD
fot. JD, SK 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Członkowie ważnych organizacji turystycznych zwiedzali Pyzdry

Wczoraj w naszym mieście gościła delegacja członków Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej wraz z Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej panem Wojciechem Fedykiem.
   Wyjazdowe posiedzenie Zarządu WOT organizowane w Ślesinie, Lądzie i Pyzdrach dotyczyło tematów związanych ze współpracą pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Jednym z elementów spotkania była prezentacja Certyfikowanego Produktu Turystycznego "Wielka Pętla Wielkopolski".
   Delegacja odwiedziła Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej i krużganki klasztorne, w których trwają  prace przy freskach wykonywane przez studentów z Torunia. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski wręczył pamiątkowe monety, kopię akwareli szkicu muralu i książki z materiałami konferencyjnymi. Delegacja z zainteresowaniem zobaczyła mural, a dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej Robert Czerniak omówił historię miasta.

GS
fot. M. C.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystrzałowe Pyzdry – 16 lipca 2016

Mając na uwadze barwną i chlubną historię naszego miasta serdecznie zapraszamy na Wystrzałowe Pyzdry, które odbędą się 16 lipca na Rynku Miejskim. Jest to nasza najważniejsza impreza, nawiązująca do wydarzeń z 1383 r., kiedy to doszło do oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach Polski broni palnej.
   Motyw przewodni stanowi pyzdrska armata. Imprezę rozpocznie więc inscenizacja historyczna nawiązująca do pierwszego wystrzału. W tegorocznej edycji imprezy zaprezentujemy uzbrojenie z czasów II wojny światowej. Będzie można zobaczyć m.in. wyrzutnię rakietową BM-13N ,,Katiusza'' na podwoziu amerykańskiej ciężarówki „Studebaker” US-6. Do udziału zaprosiliśmy też różne grupy rekonstrukcyjne, m.in. Drużynę Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.
   Przewidzieliśmy również dodatkowe atrakcje dla uczestników imprezy, zarówno tych młodszych jak i starszych: animacje i konkursy, park rozrywki oraz zawody strzeleckie.
   Nazwa imprezy z pewnością okaże się trafiona, bo nie inaczej będzie wtedy w Pyzdrach. Muzyczny akcent zapewnią wystrzałowe gwiazdy – Oddział Zamknięty i Mesajah.

SK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Wystrzałowe Pyzdry - najważniejszą i najlepszą imprezą roku!

Nazwa imprezy, zorganizowanej 16 lipca na pyzdrskim rynku, okazała się trafiona. Udowodniliśmy to inscenizacjami historycznymi oraz koncertami Oddziału Zamkniętego i Mesajah.
    Wystrzałowe Pyzdry zaplanowaliśmy mając na uwadze bogatą i chlubną historię. Nawiązaliśmy do wydarzeń z 1383r., kiedy to doszło do oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach polskich broni palnej. Inscenizacja pierwszego wystrzału, będąca natarciem na bramę miasta wypadła niezwykle efektownie. W roli głównej wystąpiła nasza konfraternia, która strzałami armaty atakowała strzelających z hakownic grzymalitów Chorągwi Piastów Śląskich. Ciekawe widowisko pokazali również członkowie grup rekonstrukcyjnych z Pleszewa i Wrześni. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja uzbrojenia, w tym opancerzonego transportera kołowego i wyrzutni rakietowej.
      Muzyczną część imprezy rozpoczęła Pyzdrska Orkiestra Dęta. Towarzyszyły jej urocze mażoretki. To co się działo później przerosło nasze oczekiwania. Zespoły, zaproszone na nasze wydarzenie, dały rewelacyjne koncerty. Publiczność zgromadzona licznie na rynku była równie wspaniała. Oddział Zamknięty udowodnił, że jest najlepszym zespołem rockowym w kraju, a Mesajah zaprezentował nietuzinkowe style i umiejętności. To było dobre połączenie. Energia, przebojowość i ogień, a przy tym świetna atmosfera -  tak można podsumować to co się na rynku działo. Świetnie wypadła też grupa Art of MInd, prezentując hip-hop, streetball, breakdance i C-walk.
     Dodatkiem do inscenizacji i koncertów były animacje dla dzieci i park rozrywki. Miejscowe koło LOK przeprowadziło zawody strzeleckie. Nagrodę główną od Burmistrza Pyzdr - wiatrówkę otrzymał Zbigniew Antczak, a okolicznościowe statuetki Wojciech Hejna i Roman Podgórny.

Wystrzałowe Pyzdry zostały zorganizowane przez Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach pod patronatem Burmistrza Pyzdr i przy udziale Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej gminy oraz gościom z miast ościennych za Waszą liczną obecność. Osobne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza była naprawdę wystrzałowa!


Sylwia Kaźmierska
fot. Justyna Defitowska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bezpłatna mammografia dla mieszkanek gminy

Serdecznie zapraszamy mieszkanki pyzdrskiej gminy w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ do udziału w badaniach zaplanowanych na 13 sierpnia. Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Obrady Społecznej Rady Gospodarczej

W Pyzdrach w dniu 13 lipca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Społecznej Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Pyzdr. To czwarte posiedzenie od początku utworzenia Rady. Społeczna Rada Gospodarcza reprezentuje przedsiębiorców i lokalne środowisko gospodarcze gminy Pyzdry. Ma na celu realizację zadań  i  budowanie wspólnego  partnerstwa  w  zakresie  polityki rozwoju  gospodarczego  pyzdrskiej gminy.
  Spotkanie dotyczyło miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry. Urbanista omówił wprowadzone zmiany, które mają przede wszystkim ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta. Zostały zniesione zakazy dotyczące działalności gospodarczej szczególnie w centrum miasta. Ponadto poinformowano członków o planowanych naborach przez Lokalną Grupę Działania ,,Z Nami Warto” skierowanych dla przedsiębiorców. Najprawdopodobniej w II połowie września br. ogłoszony będzie nabór na tworzenie przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorstw.
 
Pomoc na rozwój przedsiębiorstw jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na podjęcie działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej
 
Dofinansowanie – refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych:
Jeśli dofinansowanie wynosi do 100 000 zł to utworzenie 1 miejsca pracy
Jeśli dofinansowanie wynosi do 200 000 zł to utworzenie 2 miejsc pracy
Jeśli dofinansowanie wynosi do 300 000 zł to utworzenie 3 miejsc pracy
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do 25 000 zł bez tworzenia miejsca pracy.
 
Pomoc na tworzenie przedsiębiorstwa jest przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 
Dofinansowanie – refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych – nie więcej niż 100 000 zł i utworzenie 1 miejsca pracy. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1) pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy;
2) druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – tel. 063 2768-333, wew. 110 lub w siedzibie
LGD ,,Z Nami Warto” 
ul. Dzieci Wrzesińskich 9
62-300 Września
tel. 61 4385 018
www: www.znamiwarto.pl
email: info@znamiwarto.pl
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dożynki Gminne Lisewo 2016 - zapowiedź

Tegoroczne gminne święto plonów obędzie się 14 sierpnia w Lisewie. Zapraszamy nie tylko rolników i sadowników, ale wszystkich mieszkańców gminy. Impreza ta będzie dziękczynieniem za zebrane plony oraz wspaniałą zabawą, mającą na celu integrację społeczności lokalnej.
   Dożynki rozpoczną się mszą świętą, odprawioną w miejscowej kaplicy. Po niej barwny korowód ruszy na plac przy szkole, gdzie odbywać się będzie dalsza część uroczystości. W programie przewidzieliśmy obrzęd dożynkowy, przyśpiewki w wykonaniu Lisewianek i występ dzieci. Zagra Pyzdrska Orkiestra Dęta, rozbawi Kapela Podwórkowa z Kopyta. Gwiazdą wieczoru będzie zespoł disco polo - Jumper. Po nim rozpocznie się zabawa taneczna

Serdecznie zapraszamy

Sylwia Kaźmierska

Kapela Podwórkowa z Kopyta
Jumper - Moja Ola
Jumper - Zaczaruj mnie

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Wystrzałowe Pyzdry - relacja wideo

O tym, że nasza ostania impreza była najważniejszą i najlepszą wiemy doskonale. Jej temat i program spodobał się, co nas bardzo cieszy. Wystrzałowe Pyzdry 2016 już za nami. Prezentujemy zatem krótką relację z tego wydarzenia.

Relacja video Wystrzałowe Pyzdry

XXXV Bieg Kazimierzowski - zapowiedź

W ostanią niedzielę sierpnia, juz po raz 35. na pyzdrskim rynku zostanie zorganizowany Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski. W tym roku, po raz pierwszy w ramach Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego Biegów Ulicznych na 10 km.

   Jubileusz wprowadził kilka zmian w regulaminie. Najważniejsza to zrównanie dystansu kobiet do 10 km, a także zmiana godziny biegu głównego. Z racji grand prix wprowadzono również limit zawodników. Na koniec ubiegłego tygodnia lista startowa liczyła 40O zawodników. Tylu właśnie biegaczy możemy się spodziewać już niedługo na ulicach naszego miasta.

   Wszystkich zgłoszonych zawodników (przypominamy, że zapisy odbywały się drogą elektroniczną) informujemy, iż w dniu biegu od godz. 8.00 będzie miała miejsce ich weryfikacja. W tym czasie przyjmowane będą równiez zapisy uczestników biegu młodzieżowego. Bieg Główny rozpcznie się o godz. 10.00, a młodzieżowy o 12.00. Potem nastąpi wręczenie nagród i pamiątkowych gadżetów.

Zapraszamy mieszkańców do kibicowania!

Sylwia Kaźmierska

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Informacja dla rolników

Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt.
Szczegóły w załączeniu.

Ankieta dla mieszkańców - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Na terenie Gminy i Miasta Pyzdry przeprowadzane jest badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział mieszkańcy z terenu gminy.
Badanie jest ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane.
Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o wypełnienie ankiety.  
Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAhcN-yWgV_AKuDWmvXof6sIzY3kJ7pksKoPhuJSVcoImo7g/viewform
 
 

XX Ogólnopolski Rajd Chatkowy

       Zimą 1995 roku Oddział PTTK w Koninie podjął decyzję o wydzierżawieniu od gminy Pyzdry opuszczonego budynku we wsi Białobrzeg. Grupa entuzjastów nadwarciańskiej przyrody pod egidą Jerzego Sznajdra, znanego fotografika i wiceprezesa Oddziału PTTK w Koninie, włożyła wiele pracy, aby ze zwykłego domu mieszkalnego stworzyć schronisko turystyczne. Zarząd Oddziału urządził zaplecze sanitarne, zainstalował biologiczną oczyszczalnię ścieków, dokonał remontów głównego budynku i zatroszczył się o jego ogrzanie. Chatka jest użytkowana cały rok, w lipcu i sierpniu non-stop, a w pozostałych okresach po uzgodnieniu. Położoną w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym bazę odwiedziły już tysiące turystów.
       Już po raz dwudziesty Oddział PTTK w Koninie zaprosił na Ogólnopolski Rajd Chatkowy w dniach 15-17 lipca 2016 roku do Chatki Ornitologa PTTK we wsi Białobrzeg, gmina Pyzdry. Piątek cechował się dynamicznymi zmianami pogody. Deszczowy dzień przemienił się w nastrojowy wieczór. Przy ognisku śpiewano piosenki i witano kolejnych gości.
W sobotę rano rowerzyści wyruszyli z Białobrzegu na trasę Zbyszka Szczypkowskiego po powiecie wrzesińskim. Z Konina Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym dojechało trzech cyklistów. Z Rumina wypłynęli na Wartę kajakarze. Kierownik spływu Marek Walerczyk bezpiecznie poprowadził kajaki 40-kilometrowym odcinkiem Wielkiej Pętli Wielkopolski do starorzecza Madałowego. Z Konina autokarem dojechali piechurzy z Markiem Chlebickim i zdobyli grodzisko Modlica sprzed 2500 lat. Spora grupa odwiedziła Muzeum Ziemi Pyzdrskiej i mural obrazujący historię miasta. Wszyscy spotkali się na rynku w Pyzdrach, aby obejrzeć inscenizację zdobywania bramy miasta. Jednym z rycerzy był Ryszard Plato z miasta Koło, członek naszego Klubu.
Kulminacyjnym punktem programu było sobotnie ognisko przy Chatce. Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki przywitał ponad stu gości przybyłych z Łodzi, Poznania i okolic, Wielenia, Wałbrzycha, Wrześni i Konina. Podziękował długoletniemu bazowemu, Jerzemu Sznajdrowi i jego rodzinie, a także wszystkim bazowym i osobom, które przyczyniły się do funkcjonowania CHATKI. Prof. Aleksander Winiecki, jeden z założycieli Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i przyjaciel CHATKI, przybliżył zebranym aktualną sytuację ornitologiczną. Po poczęstunku bawiono się przy akordeonie Jurka Sosińskiego. O północy spacer na pobliską wydmę poprowadził Krzysztof Okoński.
      - Chatka Ornitologa PTTK na trwałe weszła do bedekerów informujących o atrakcjach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego – powiedział Andrzej Łącki. – Jako członek LOT Puszcza Pyzdrska współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami. Chatkowe plenery fotograficzne od 2008 roku spopularyzowały przyrodę parku na licznych wystawach w całym kraju.
Konkurs krajoznawczy wygrały Urszula Łącka z Konina i Dorota Łoniewska z Klubu SIGMA Poznań. Zainteresowaniem cieszyły się kroniki z pierwszego dziesięciolecia Chatki. Uczestnicy rajdu skorzystali ze sprzyjającej pogody, aby poznać uroki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Rajd odbył się dzięki wsparciu Miasta Konin.
Tekst i fotografie: PTTK Konin

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XV sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 4 sierpnia o godz. 14.00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.


Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń drewnianego Domu Podcieniowego w Pyzdrach”
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i objęcia udziałów przez Gminę i Miasto Pyzdry w Spółce z o. o „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
12.  Zapytania i wolne wnioski.
13.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

                                                               Przewodnicząca Rady    
                                                              /-/ Elżbieta Kłossowska

Narodowe czytanie - zapowiedź

Narodowe Czytanie ,,Quo vadis'' tuż - tuż, czekamy na chętnych do wzięcia udziału w akcji. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja akcji ,,Narodowe Czytanie’’, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W tym roku zwyciężyła wybitna polska powieść Henryka Sienkiewicza- ,,Quo vadis’’.
    Pyzdry po raz kolejny znalazły się na mapie uczestników. W tym roku spotkamy się nieco wcześniej, w sobotę, 27 sierpnia o godz. 10.00 na Rynku miejskim. Wszystkich, którzy chcą z nami przeczytać fragment powieści zapraszamy do biblioteki.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Miasteczko zdrowia - zapowiedź

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodziny „Razem” 14 sierpnia w Pyzdrach organizuje happening „Miasteczko Zdrowia”.
Zadanie dotyczy promocji zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Adresatami akcji będą mieszkańcy gminy niezależnie od wieku. Otrzymają możliwość bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi, wagi ciała, cukru, obliczenia BMI. Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji dietetyków. Organizatorzy będą też promować krwiodawstwo i zachęcać do bezinteresownej pomocy poprzez oddawanie krwi, bądź zarejestrowaniem się jako dawcy szpiku kostnego w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa.
Happening w Pyzdrach odbędzie się na Placu Sikorskiego 14 sierpnia (tj. niedziela) w godz.10-14.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Dożynki Gminne Lisewo 2016 - zapowiedź

Tegoroczne gminne święto plonów obędzie się 14 sierpnia w Lisewie. Zapraszamy nie tylko rolników i sadowników, ale wszystkich mieszkańców gminy. Impreza ta będzie dziękczynieniem za zebrane plony oraz wspaniałą zabawą, mającą na celu integrację społeczności lokalnej.

   Dożynki rozpoczną się mszą świętą, odprawioną w miejscowej kaplicy. Po niej barwny korowód ruszy na plac przy szkole, gdzie odbywać się będzie dalsza część uroczystości. W programie przewidzieliśmy obrzęd dożynkowy, przyśpiewki w wykonaniu Lisewianek i występ dzieci. Zagra Pyzdrska Orkiestra Dęta, rozbawi Kapela Podwórkowa z Kopyta. Gwiazdą wieczoru będzie zespoł disco polo - Jumper. Po nim rozpocznie się zabawa taneczna.

Serdecznie zapraszamy

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Dożynki Gminne w Lisewie

Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się 14 sierpnia w Lisewie. Dożynki były dziękczynieniem za zebrane plony, a także wspaniałą zabawą, mającą na celu integracje lokalnej społeczności.
   Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną w miejscowej kaplicy. Po niej barwny korowód przemaszerował na plac przy szkole. Licznie zebranych powitali gospodarze dożynek – burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski i sołtys Lisewa Jerzy Wawrzyniak. Włodarz gminy podziękował rolnikom i sadownikom za ich całoroczny trud. Życzył przy tym, aby warunki jakie tworzy się dla rozwoju rolnictwa w Polsce pozwalały na spokojną pracę i godne życie. Burmistrz wyróżnił rolników i sadowników, którzy w minionym roku wzorowo prowadzili swoją działalność.
   Jak tradycja nakazuje podczas obrzędu starostowie dożynek Romana Majdecka i Zenon Grześkowiak przekazali gospodarzom chleb, prosząc o sprawiedliwy podział, by nikomu go nie zabrakło. Obrzęd dożynkowy i okolicznościowe scenki wykonali uczniowie ze szkoły w Lisewie. Nie zabrakło też przyśpiewek mieszkanek, koncertu orkiestry dętej i biesiady serwowanej przez Kapelę Podwórkową z Kopyta. Dobrą zabawę zapewnił zespół disco polo Jumper oraz grupa Kaprys.

SK
fot. JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zmarła Anna Mazurowska

Anna Mazurowska, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Pyzdrach, zmarła 11 sierpnia 2016r. Miała 71 lat.
   W ciągu swojej pracy pedagogicznej wychowała wiele pokoleń młodzieży. Pani Anna była pracownikiem referatu oświaty w Urzędzie Gminy i Miasta w Pyzdrach.
Była wspaniałą koleżanką. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, pełna wyrozumiałości, optymizmu i wiary w człowieka. Chętnie służyła pomocą koleżankom i kolegom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystości żałobne odbyły się 16 sierpnia w kaplicy cmentarnej o godz. 15:00.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Dożynki parafialne

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w naszej parafii obchodzone były dożynki parafialne. W czasie uroczystej Mszy św. składano dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony.
   Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, sołtysi i rolnicy. Delegacje poszczególnych wsi przyniosły dary dożynkowe oraz bukiety kwiatów i ziół. Poświęcenia darów i bukietów dokonał ks. proboszcz Ryszard Kopczyński.

JD
fot. JD

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ważna informacja

Firma Biuro Rachunkowe OPTIMA  Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.06.03.01-30-0100/15  „Załóż Własną Firmę” dot. otrzymania dotacji na założenie własnej firmy dla kobiet zamieszkałych na terenie gminy i miasta Pyzdry.
Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie na zawody strzeleckie

Zarządy kół Ligi Obrony Kraju w Pyzdrach i Borzykowie oraz Klub Strzelecko-Rekreacyjny „Ogończyk” Nekla zapraszają młodzież do uczestnictwa w I Młodzieżowych Zawodach Integracyjnych w Strzelectwie Sportowym.
Zawody odbędą się w sobotę, 20 sierpnia o godz.12:00 na Strzelnicy LOK w Pyzdrach przy Stadionie Zawarciańskim. Wstęp wolny.

I Młodzieżowe Zawody Integracyjne w Strzelectwie Sportowym

Na strzelnicy LOK w Pyzdrach odbyły się I Młodzieżowe Zawody Integracyjne w Strzelectwie Sportowym. Organizatorem spotkania były Zarządy kół Ligi Obrony Kraju w Pyzdrach i Borzykowie oraz Klub Strzelecko-Rekreacyjny „Ogończyk” Nekla.
   Strzeleckie zmagania odbyły się 20 sierpnia o godz. 12:00 przy stadionie zawarciańskim, gromadząc 22 uczestników. Po zaciętej walce młodzieży strzelającej z KBKS, na podium znaleźli się:

Kategoria junior
I miejsce Tymoteusz Barbuziński (80pkt) Borzykowo
II miejsce Piotr Wróblewski (78 pkt) Nekla
III miejsce Szymon Podgórny (66 pkt) Pyzdry

Kategoria dziewczęta
I miejsce Joanna Jóźwiak (61pkt) Nekla
II miejsce Daria Kapczyńska (56 pkt) Nekla
III miejsce Katarzyna Jóźwiak (44 pkt) Nekla

Kategoria młodzik
I miejsce Sergiusz Woźniak (94 pkt) Nekla
II miejsce Jakub Gołąb (79 pkt) Pyzdry
III Mateusz Woźniak (78 pkt) Nekla

JD
fot. JD
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Z wizytą w rodzinnym mieście

19 sierpnia  mieliśmy zaszczyt gościć w naszym miasteczku Cecylię i Andrzeja Smorawińskich, rodzinę gen. Mieczysława Smorawińskiego, zamordowanego w Katyniu. Jego ojciec Jan Smorawiński pochodził z Pyzdr.
   Państwo Smorawińscy przyjechali do Pyzdr z Warszawy. Chcieli poznać miasteczko, z którego pochodzili ich przodkowie, jak również poznać rodzinę, która nadal tu mieszka.
W rolę przewodnika po Pyzdrach wcieliła się przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska, z którą to państwo Smorawińscy  wcześniej korespondowali.
   Spotkanie zaowocowało wymianą informacji i uzupełnieniem drzewa genealogicznego. Panowała ciepła i rodzinna atmosfera. Z gośćmi spotkała się również  sekretarz gminy Wioletta Topór – Mench, która podarowała na pamiątkę publikacje związane z Pyzdrami.
  Państwo Smorawińscy są zauroczeni naszym miasteczkiem, jego historią i ludźmi. Obiecali przyjechać tu jeszcze raz, na dłużej.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXXV Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski - zapowiedź

XXXV Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski, zaplanowany na dzień jutrzejszy, zaliczyć należy do najważniejszej pyzdrskiej sportowej imprezy ostatnich lat. Jubileuszowa edycja wprowadziła szereg zmian i nowości. Najważniejsza to udział w Grand Prix Powiatu Wrzesińskiego.
   O tym, że nasza impreza jest nawiązaniem do historii miasta chyba wszyscy już wiedzą. Znają legendę, głoszącą ucieczkę księcia Kazimierza z oblężonych przez Krzyżaków Pyzdr. O fakcie tym przypomina nasza grafika, wykorzystana w materiałach promocyjnych i gadżetach dla biegaczy. Jeśli mowa o tych ostatnich to chcielibyśmy pochwalić się, iż dla wszystkich zawodników przygotowane zostały specjalne pakiety, zawierające m.in. torbę z panoramą miasta, koszulkę i pamiątkowy medal. Dla najlepszych biegaczy przewidzieliśmy nagrody pieniężne i rzeczowe. 
   Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 biegiem głównym. Trasa tradycyjnie wiodła będzie ulicami miasta. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą mieli do pokonania 10 kilometrów. Biorąc pod uwagę zapowiadane prognozy będzie to nie lada wyczyn. Dlatego potrzebne jest wsparcie kibiców. My, przy współudziale miejscowych strażaków, postaramy się gdzieś na trasie złagodzić nieco zapowiadany żar. Dodać należy, iż tuż przed biegiem głównym, zaplanowany został bieg honorowy, wiodący od muralu do rynku. To tak w ramach rozgrzewki, a także chęci wykonania pamiątkowego zdjęcia wszystkich zawodników na tle nowej i niebanalnej reklamy miasta.
   Po biegu głównym, czyli ok. 12.00 przeprowadzone zostaną biegi młodzieżowe. Po nich nastąpi uroczysta dekoracja zawodników.

Sprawy organizacyjne:
Biuro zawodów mieścić się będzie przy Urzędzie Miejskim. Już od godz. 8.00 zapraszamy wszystkich zapisanych uczestników na weryfikację i odbiór pakietów startowych. Ci, którzy opłatę startową dokonali w ostatnim momencie powinni zabrać ze sobą dowód wpłaty. Od godz. 8.00 przyjmowane będą zapisy na bieg młodzieżowy.
Parking dla biegaczy znajdować się będzie na placu przy ul. Staszica oraz na boisku gimnazjum. Miejscowych prosimy o nie parkowanie aut na trasie biegu. Przepraszamy za utrudnienia, licząc na wyrozumiałość. 

Organizatorzy XXXV Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego już dziś dziękują za tak wielkie zainteresowanie tegoroczną edycją. Życzymy wszystkim biegaczom wytrwałości i pokonania swoich życiowych rekordów. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę powstałej niedawno grupy – Pyzdrzanie w biegu, za tak liczną reprezentację z naszej gminy. Życzymy szybkości księcia Kazimierza :-)

Sylwia Kaźmierska

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony