Treść strony

Remont posadzki sportowej na salce gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach

Wartość inwestycji: 63 500,02 zł
Wartość dofinansowania: 30 000,00 zł
Okres realizacji: 2010 rok

Budowa drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach

Wartość inwestycji: 72 463,55 zł
Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł
Okres realizacji: 2010 rok

Budowa Kompleksu Sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012"

Wartość inwestycji: 1 223 081,57 zł
Wartość dofinansowania: 933 000,00 zł
Okres realizacji: 2011 rok

Remont i wyposażenie w stały sprzęt sportowy salki gimnastycznej w Pyzdrach przy ulicy Nowoogrodowej

Wartość inwestycji: 36 024,99 zł
Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Okres realizacji: 2011 rok

Remont świetlic wiejskich w Lisewie, Tarnowej Wrąbczynku

Wartość inwestycji: 20 239,69 zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł
Okres realizacji: 2012 rok

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wrąbczynek

Wartość inwestycji: 183 892,31 zł
Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł
Okres realizacji: 2012 rok

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kol. Janowska

Wartość inwestycji: 153 192,69 zł
Wartość dofinansowania: 115594,00 zł
Okres realizacji: 2013 rok

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kruszyny

Wartość inwestycji: 560 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 214 000,00 zł
Okres realizacji: 2014 rok

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej

Wartość inwestycji: 9 191,79 zł
Wartość dofinansowania: 4 500,00 zł
Okres realizacji: 2014 rok

URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34
e-mail: gmina@pyzdry.pl
www.pyzdry.pl

czynny: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu