Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Fundusz Społeczny

 


Czytam – liczę – rozwijam się

Kwota dofinansowania: 179.382,30 zł
W projekcie wzięły udział 4 szkoły wiejskie (Lisewo, Górne Grądy, Wrąbczynkowskie Holendry, Pietrzyków). Ogółem projektem zostało objętych 249 uczniów. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.

Moja szansa      

Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość: 112 552,91 zł
Wartość dofinansowania: 112 552,91 zł
Okres realizacji: 2012-2013 

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pyzdry. Projekt objął realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, logopedycznych, rozwijających sprawność fizyczną, socjoterapeutycznych i teatralnych. Projekt realizowano w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pyzdry, tj. w Pyzdrach, w Lisewie, w Górnych Grądach, we Wrąbczynkowskich Holendrach.

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony