Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Dotacje dla sołectw

   Informujemy, iż 11 września 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę przyjmującą listę rankingową projektów w II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
    W ramach tego konkursu Gmina i Miasto Pyzdry pozyskała dotację w wysokości 4 500,00 zł, na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej w krzesła i stoły. Wkład finansowy gminy w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu stanowią środki z funduszu sołeckiego. Realizacja zadania nastąpi do końca 2014 roku.
    Celem konkursu jest wsparcie uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020” w działaniach na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie. Realizacja konkursu służy aktywizacji mieszkańców wsi, podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów, wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

   Dotację na projekt „Warsztaty kulinarne pokoleń” w wysokości 3 390,00 zł otrzymały również mieszkanki wsi Pietrzyków. Anna Jabłońska, Dorota Pera i Anna Puszkarek tworząc grupę nieformalną, przy pomocy Urzędu Miejskiego w Pyzdrach wystąpiły z wnioskiem o mikrodotację do Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. Celem konkursu jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych podejmowanych przez obywateli w województwie wielkopolskim.
   Projekt zakłada realizację działań ze sfery pożytku-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Wymiana doświadczeń, integracja i zabawa pomiędzy starszym pokoleniem, a młodym nastąpi poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla starszych i najmłodszych mieszkańców wsi. Do realizacji zadania niezbędny jest zakup małego sprzętu agd, którym świetlica wiejska nie dysponuje.
   Warsztaty polegać będą na wspólnym przygotowaniu potraw, podczas których starsi będą przekazywać swoją wiedzę najmłodszym mieszkańcom. Warsztaty będą obejmować po 2 spotkania o tematyce:
- Dania wielkopolskie w nowej odsłonie,
- Własne przepisy do dań wielkopolskich,
- Przepisy babci.
   Spotkania będą doskonałą okazją do wspólnej integracji i pobudzenia społeczności, a także wyciągnięcia mieszkańców z domów. Termin realizacji zadania przewidziano na wrzesień-listopad 2014 r.
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

   W sierpniu 2014 r. wybudowano 3 nowe place zabaw w gminie Pyzdry. Inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nowe place powstały w Pyzdrach, Ratajach i Pietrzykowie. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą spędzać wolny czas korzystając z rozmaitych sprzętów zabawowych takich jak: karuzele, bujaki, huśtawki wagowe, kratownice, zjeżdżalnie. Place zabaw zostały wyposażone w regulaminy, ławki i kosze na śmieci. Łączna wartość inwestycji wyniosła 42 484,20 zł, a kwota dofinansowania 27 632,00 zł.
    Natomiast w świetlicach wiejskich w miejscowościach Lisewo i Ruda Komorska została wymieniona stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie również z PROW 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Inwestycja opiewa na kwotę 17 899,00 zł, a dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych wynosi 11 641,61 zł.

Grażyna Sawczuk

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pies do adopcji

   Kolejny pies szuka nowego domu. Jest żywiołowy i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Osoby zainteresowane jego adopcją proszone są o kontakt z p. Wojtkiem Tomaszewskim pod nr tel. 694-715-542.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Sprzątanie świata w Pietrzykowie

   Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się co roku w trzeci weekend września. Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie oraz Niepubliczna Szkoła w Pietrzykowie również przyłączyły się do tej akcji promując ochronę lokalnego środowiska naturalnego.
    Oddział przedszkolny, klasy 0-VI  wraz z nauczycielami wyposażeni w worki na śmieci i rękawice ochronne ruszyli porządkować okolicę w piątek 19 września około godziny 11.00. Najmłodsi sprzątali teren placu zabaw oraz boisko szkolne, natomiast starsze klasy posprzątały przydzielone i uzgodnione wcześniej obszary i ulice na terenie wsi.
    Pełnym zapału uczestnikom dopisywała zarówno piękna pogoda, jak i wspaniały humor. Usatysfakcjonowani z dobrze wykonanej pracy uczniowie wrócili do szkoły z workami pełnymi różnorodnych odpadów.
    Sprzątanie świata to interesująca metoda pracy wychowawczej, a także ciekawa forma integracji społeczności szkolnej. Najważniejszy jest jednak cel - zmniejszenie zanieczyszczenia naszej planety.


Milena Witczak

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

26 września 2014 roku o godz. 14 00 w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
i Miasta Pyzdry.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 2013.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Zakończenie sesji.

                                   Przewodnicząca Rady
                                              /-/ Elżbieta Kłossowska

Oficjalne otwarcie przedszkola

    W czwartek, 24 września odbyło się oficjalne otwarcie nowego przedszkola „Bajkowy Świat”. Uczestniczyli w nim inwestorzy, władze samorządowe oraz przedszkolaki. Poświęcenia budynku dokonał ksiądz prefekt Zbigniew Ilkowski, a przecięcia wstęgi – Natalia Aleksandrov – prowadząca pyzdrską jednostkę.
 
   Przedszkole posiada 8 przestronnych sal o powierzchni ok. 60 m2 każda. Na dwie sale przypada jedna toaleta. W budynku znajdują się również: zaplecze kuchenne, szatnia, pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 115 najmłodszych.

Poniżej fotorelacja z budowy oraz oficjalnego otwarcia przedszkola

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapowiedź na weekend

   W sobotę, 27 września zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na uroczyste odsłonięcie legendarnego źródełka "Pij Zdrój" przy ul. Wrocławskiej w Pyzdrach. W niedzielę, sportowe emocje zapewnią nam PZW w Pyzdrach, który organizuje zawody "Na zakończenie sezonu" oraz seniorzy Warty Pyzdry, którzy zmierzą się z SKP II Słupca.
Szczegóły w załączeniu

http://www.pzw-pyzdry.cba.pl/news.php

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Pij Zdrój - otwarcie

     W sobotę, 27 września odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego źródełka. Na program imprezy składały się: obozowisko Pyzdrskiej Konfraternii, inscenizacja w wykonaniu gimnazjalistów, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Polanie z Gutowa Wielkiego” oraz biesiada przy ognisku.
      O źródełku przy ulicy Wrocławskiej w Pyzdrach wspomina najstarsza legenda, która najczęściej opowiadana jest przez mieszkańców Pyzdr. Opowiadanie to jest krótkie i w bardzo prosty sposób wyjaśnia skąd wzięła się nazwa PYZDRY. Już w osiemnastowiecznych dokumentach miejskich legenda ta jest wspominana. Otóż mówi ona o tym, że miasto bierze swój początek i nazwę od pewnego zdarzenia, które miało miejsce przy zdroju. Przy nim to parę wieków temu mieli posilać się wodą ze źródła znużeni trudami podróży dwaj książęta. Ponoć wtedy to jeden do drugiego miał się zwróć słowami : „pij zdrój”. Od tego wzięło nazwę to źródełko. Z kolei nazwa „Pij Zdrój” dała początek nazwie miasta, które tu wkrótce powstało.
Woda z Pij Zdroju – tak bowiem od niepamiętnych czasów nazywane było źródełko -  była bardzo ceniona. Mieszkańcy przybywali tu nie tylko za wodą ale i z modlitwą do pobliskiego krzyża w dni przebłagalne każdego roku, w dniu 25 kwietnia  tj. w dniu świętego Marka Ewangelisty.
     O źródełko zapewne dbano od wieków. Miejsce to w latach trzydziestych XX w., najprawdopodobniej za burmistrza Władysława Zalewskiego otrzymało betonową oprawę w formie muru oporowego. Zapewne wiązało się to utworzeniem tu ulicy, którą trzeba było w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed spływającą wodą ze źródła. Prace te zapewniły mieszkańcom dogodny sposób pobierania wody ze źródła.  Pij Zdrój cieszył się ogromną popularnością. Wielometrowe kolejki  ludzi z wiadrami po wodę ze źródła skończył się z chwilą wybudowania wodociągów miejskich.  
W połowie lat osiemdziesiątych XX w wykonano przy źródełku prace polegające na obłożeniu cementowych ścian płytami z piaskowca w układzie rustykalnym. Umieszczono wówczas cztery drewniane ławeczki. Odtąd miejsce to miało pełnić funkcję rekreacyjną. Z biegiem lat miejsce to ulegało częstym zniszczeniom.
Jesienią 2011 roku na Radzie Miasta zgłoszona została interpelacja w sprawie rewitalizacji Pij Zdroju. Wówczas to burmistrz p. Krzysztof Strużyński  zlecił kustoszowi muzeum Michałowi Czerniakowi zająć się sprawą rewitalizacji Pij Zdroju.
     Rozpoczęcie prac nastąpiło w połowie 2012 roku. Problemy formalnoprawne nie pozwoliły na finansowanie prac ze środków pozabudżetowych. Większość nakładów finansowych poniosło Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej. Urząd Miasta w Pyzdrach wsparł finansowo zakup dwóch żeliwnych lamp. W pracach uczestniczył również Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pyzdrach, który wykonał posadzkę kamienną oraz naprawił przyłącze źródła.
Nadzór nad całością prac wraz z projektem oraz płaskorzeźbą wykonany został przez Michała Czerniaka. Również społecznie przy „Pij Zdroju” prace wykonał  p. Karol Szymański, którego firma wykonała oczyszczenia ścian kamiennych ujęcia źródełka.
       Woda z Pij Zdroju cieszy się nadal popularnością, mimo że dziś jej jakość nie budzi zaufania. Wykonane w czerwcu 2012 roku przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Koninie badania wody wykluczyły wówczas jakąkolwiek obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Stan wody jednak mógł w międzyczasie ulec zmianie.

Składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich organizatorów i uczestników uroczystości w dniu 27 września 2014 roku.
Dziękuję bardzo:
- Burmistrzowi Pyzdr Krzysztofowi Strużyńskiemu
- Młodzieży szkolnej z Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Pyzdrach i jej opiekunowi p. Mirosławie Wawrzyniak /przygotowanie kramów, jedzenia oraz inscenizacji/
- Księdzu kanonikowi , proboszczowi pyzdrskiej parafii  Ryszardowi  Kopczyńskiemu /liturgia poświęcenia  „Pij Zdroju” /
- Ilonie Jagielskiej- Muzeum w Pyzdrach, Barbarze Krawczyk, Marcie Malanowskiej – Biblioteka w Pyzdrach /za wszystkie prace związane z przygotowaniem uroczystości  /
- Andrzejowi Depczyńskiemu  /nagłośnienie i światło/
- Juliannie Koralewskiej – CKSiP /stoły, nagłośnienie/
- Krzysztofowi Kołodziejczykowi /prace gospodarcze/
- Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pyzdrach /transport i zagospodarowanie miejsca uroczystości/
- Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pyzdrach /użyczenie sceny/
- Firmie G.Paszak- Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Gminnej Spółdzielni SCH w Pyzdrach /sponsorzy jedzenia/
- Karolinie Ostrowskiej /namiot/
- Sąsiadom miejsca uroczystości / energia elektryczna/
- wszystkim gościom i mieszkańcom za udział w uroczystości.

R. Michał Czerniak
fot. JK 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończenie sezonu wędkarskiego

   Tegoroczny sezon spławikowy dobiegł końca. W zawodach na zakończenie sezonu wzięły udział 22 osoby.
   Indywidualne zawody wygrał Łukasz Nowicki z sumą 4520 pkt., Leszek Bulewicz zajął II miejsce z 4370 pkt., natomiast III miejsce przypadło Łukaszowi Makowskiemu z 4290 pkt. Marek Chałupniczak wyłowił ze Zbiorników Szybskich największą rybę – lina o wadze 980 g. Kacper Chaciuk jako najmłodszy zawodnik otrzymał puchar.
W klasyfikacji GRAND-PRIX zwyciężył Kamil Chaciuk, zdobywając w tym sezonie największą liczbę pkt.
   Fundatorem pucharów i medali był Włodzimierz Urbaniak właściciel Agroturystyki „Pod Kogutem". Nagrody dodatkowe ufundowali: Prezes Koła Ryszard Nowicki, Sklep „Euro” Zygmunt Dropiński, a słodkie upominki ufundowała Aleksandra Nowicka „Sam Ola - Groszek”.

EK
fot. Krzysztof Nowicki

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na bezpłatne badania!

   Przypominamy, że jutro o godz. 15.15 w sali OSP, przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata).
   9 października przeprowadzone zostaną badania krwi i odbiór kałówek. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Weekendowe rozgrywki Warty

   Wszystkich miłośników piłki nożnej zapraszamy na weekendowe zmagania naszych drużyn. W sobotę o godz. 11.00 juniorzy Warty Pyzdry podejmą walkę z Wilkami Wilczyn, a w niedzielę o godz. 16.00 seniorzy zmierzą się z Wartą Rumin.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Porażka młodych warciarzy

  Juniorzy Warty Pyzdry ulegli drużynie Wilki Wilczyn. Mimo wyrównanego meczu, podopieczni Marcina Siemiątkowskiego zakończyli spotkanie wynikiem 0:2.
   Seniorzy natomiast odnieśli wysokie zwycięstwo nad imienniczką z Rumina. Strzelcami bramek byli: Krzysztof Kowalczykiewicz (2), Łukasz Sieczkarek (2) i Bartłomiej Sodkiewicz (2). Wynik spotkania 6:1.
Warta Pyzdry bierze udział w rozgrywkach Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej o miano najlepszej. Poniżej linki do tabeli wyników i terminarza spotkań.

JK
fot. JK

tabela wyników Junior Młodszy
terminarz rozgrywek Junior Młodszy

tabela wyników Seniorzy
terminarz rozgrywek Seniorzy

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Lekkoatletyczne czwartki

   Co roku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pyzdrach uczestniczą w serii Lekkoatletycznych Czwartków, które odbywają się we Wrześni na stadionie przy ul. Kaliskiej. Szkołę godnie reprezentują: Anita Rydlewska, Karolina Wrzaskowaska, Kamila Tabert, Samanta Wajnert, Kamil Pilarski, Dawid Grzelewski, Michał Zerner, Nikolas Kleinschmidt.
   Finał miejski odbędzie się wiosną 2015 roku.

Przemysław Śmidowicz
fot. PŚ

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nikodem Kryszak na podium

   W minioną niedzielę, 5 października w Rakoniewicach odbyły się XX Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które zorganizowane zostały w ramach biegu  Dycha Drzymały. W biegu na dystansie 10 kilometrów wzięło udział ponad 1.300 zawodników, wśród których znalazł się pyzdrski strażak Nikodem Kryszak.
  
Bieg główny ukończył
z czasem 00:39:44 i tym samym w klasyfikacji generalnej zajął 127 miejsce, a w klasyfikacji OSP - 2 miejsce.

EK
fot. archiwum NK

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski

     Jutro, między godz. 9.30 a 10.00, w programie „Pytanie na śniadanie” telewizyjnej „dwójki” zostanie wyemitowany materiał o Wielkiej Pętli Wielkopolski, do której należą m.in. Pyzdry.
      Gośćmi w telewizji śniadaniowej będą Julia Michalska-Płotkowiak, wioślarka, medalistka olimpijska – ambasadorka kampanii promocyjnej WPW, i Michał Stopa, prezes firmy Tarraya S.A., którzy opowiedzą o Pętli, jej atrakcjach oraz możliwościach uprawiania turystyki wodnej na szlaku. W ramach audycji zostanie pokazany reportaż przedstawiający ciekawe miejsca i wydarzenia na WPW. Emisja materiału o Wielkiej Pętli Wielkopolski jest częścią kampanii promocyjnej projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, realizowanej przez firmę Tarraya S.A.
     Wielka Pętla to niezwykle atrakcyjny szlak o zróżnicowanym środowisku przyrodniczym i kulturowym. Na niemal całej długości prowadzi przez parki krajobrazowe i  obszary Natura 2000, gdzie przyroda objęta jest ochroną. Historyczne krainy: Wielkopolska, Kujawy i Ziemia Lubuska pozwolą turystom  poznać miasta z interesującymi zabytkami. Dużą atrakcją są budowle hydrotechniczne. Na szlaku znajduje się 28 śluz umożliwiających pokonywanie różnic poziomu wody.    Ciekawostką są ciepłe jeziora konińskie, w których temperatura wody jest wyższa około 6-11? C w wyniku zrzutu wody z elektrowni Pątnów i Konin. Samorządy lokalne i prywatni inwestorzy od kilku lat budują sieć przystani i pomostów cumowniczych. Modernizacji poddawane są budowle hydrotechniczne: śluzy i jazy. O tym, że nadchodzą lepsze czasy dla szlaków wodnych świadczy masowy udział turystów w spływach i rajdach.
    Wielka Pętla Wielkopolski zajmuje szczególne miejsce na mapie turystycznej Polski - szlak wodny prowadzący przez województwa: wielkopolskie, lubuskie i kujawsko – pomorskie. Wielka Pętla łączy drogi wodne Polski z siecią dróg wodnych Europy Zachodniej poprzez Odrę i Szprewę oraz z Europą Wschodnią przez  Wisłę, Narew i Niemen. Północna część Pętli należy do Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 prowadzącej z Antwerpii do Kłajpedy. Dlatego nie dziwi widok łodzi motorowych, a nawet kajaków turystów z Niemiec czy Holandii.
      WPW czyli Wielka Pętla Wielkopolski jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki wodnej. Cała pętla ma blisko 690 km, a doliczając odcinki do Gorzowa Wlkp. i Bydgoszczy ponad 710 km. Na szlaku powstaje z roku na rok coraz więcej przystani i miejsc przyjaznych wodniakom, w których cumują jachty, barki turystyczne i łodzie motorowe. Miejsca te mają najczęściej pełne zaplecze sanitarne oraz mały warsztat do wykonywania drobnych napraw. Szlak prowadzi Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Kanałem Górnonoteckim, Notecią Górną, Jeziorem Gopło i Kanałem Ślesińskim.

źródło: Wielka Pętla Wielkopolski

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz zacniejszą nauczać”

     Pod takim hasłem w pyzdrskiej szkole odbyła się akademia z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela.
    Jest to wspólne święto Nauczycieli, Pracowników Obsługi i Administracji i oczywiście uczniów. Podczas uroczystości uczniowie przekazali nauczycielom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywaną na co dzień. Przedstawiciele uczniów odczytali list skierowany do wszystkich zebranych gości, a następnie gimnazjalne talenty recytowały wiersze i śpiewały piosenki przy akompaniamencie Ks. Zbigniewa Ilkowskiego, na cześć swoich pedagogów.

Dorota Sikora
fot. KS

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa drogi w Kruszynach

   Z dniem 1 października ruszyła budowa drogi we wsi Kruszyny. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli użytkować nową, asfaltową nawierzchnię.
  Prace rozpoczęły się wytyczeniem trasy przez geodetę, dalej korytowanie nawierzchni i nawożenie tłucznia kamiennego, który stanowi podbudowę. Na nią zostanie położona masa bitumiczna o grubości 4 cm. Zostaną wykonane obustronne pobocza oraz przepust o średnicy 60 cm. Długość budowanego odcinka wynosi 1,9 km, o szerokości 4 metrów.
    Prace wykonuje Zakład Robót Drogowych Sławomira Bergiera z Nekli. Urząd Miejski w Pyzdrach otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 120 tys. zł oraz 85 tys w postaci finansowania dodatkowego. Jest to dotacja celowa na rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 579.641,00 zł. Budowa zostanie zakończona z dniem 30 października br.

JK
fot. RE

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pasowanie pierwszoklasistów

    Społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach powiększyła się od dnia dzisiejszego o grono pierwszoklasistów. W sali widowiskowo - sportowej odbyło się bowiem ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
    To bardzo ważna i niezwykła uroczystość w szkolnym kalendarzu imprez. W apelu udział wzięli uczniowie klas pierwszych, wychowawcy, dyrekcja szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. Ślubowanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu szkoły. Doniosły moment pasowania poprzedził znakomity występ pierwszaków. Dzieci miały okazję zaprezentować wszystkim obecnym swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Pięknymi wierszami i piosenkami pierwszoklasiści udowodnili, że są już gotowi podołać szkolnym obowiązkom. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. Następnie Dyrektor Zespołu Roman Dreżewski wraz w Wicedyrektorem Jerzym Antkowiakiem dokonali aktu pasowania pierwszoklasistów symbolicznym ołówkiem, przyjmując tym samym pierwszaków w poczet uczniów szkoły. Na zakończenie bohaterowie uroczystości otrzymali dyplomy pasowania na ucznia oraz upominki od Rady Rodziców i zaproszonych gości, m.in. od Burmistrza Pyzdr Krzysztofa Strużyńskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyzdrach Elżbiety Kłossowskiej i Dyrektora Banku Spółdzielczego w Pyzdrach Marka Sobczaka.
   Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystawa fotografii

    Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej oraz Chatka Ornitologa PTTK zapraszają na wystawę fotografii wykonanej przez uczestników wiosennego i jesiennego Pleneru Fotograficznego w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Wystawa odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00 w krużgankach klasztornych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Warta Pyzdry kontra Orlik Miłosław

    W najbliższą sobotę, tj. 18 października, drużyna seniorów podejmie u siebie Orlik Miłosław. Mecz odbędzie się na boisku przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach o godz. 15.00. Piłkarskie zmagania toczą się o zwycięstwo w Konińskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Wizyta Marszałka

   Dnia 14 października z roboczą wizytą w gminie Pyzdry gościł Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
  Marszałek odwiedził nowo otwarte Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat”, gdzie złożył życzenia pracownikom z okazji Święta Edukacji Narodowej. Następnie Marszałek został zapoznany w terenie przez miejscowych samorządowców z koniecznością odbudowy cieku Flisa i budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystawa fotografii

    W krużgankach klasztornych w Pyzdrach, 17 października, odbyła się wystawa fotografii uczestników wiosennego i jesiennego Pleneru Fotograficznego w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.
   Organizatorami wystawy było Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej oraz Chatka Ornitologa PTTK. Można ją zwiedzać do końca roku.
    Podstawowym celem Pleneru było spotkanie ludzi o podobnych zainteresowaniach fotograficznych, wymiana doświadczeń i poznanie pięknej scenerii Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Do tej pory ukazały się dwa foldery zawierające fotografie uczestników III i IV Pleneru Wiosennego. Obecnie bogaty materiał fotograficzny zebrany podczas plenerów pozwala na przystąpienie do pracy nad wydaniem albumu.
    Plener odbywa się pod patronatem Konińskiego Oddziału PTTK, a bazą plenerową jest Schronisko Turystyki Kwalifikowalnej "Chatka Ornitologa PTTK", działająca nieomal w samym sercu Parku.

JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sesja Rady Miejskiej – zapowiedź

    W środę 22 października o godz. 15.00, w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej.

W programie sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Zakończenie sesji.

 

Ostatnia sesja

     W środę, 22 października odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Po podjęciu uchwał przyszedł czas na podziękowania za współpracę i działania na rzecz rozwoju gminy Pyzdry.
     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach Elżbieta Kłossowska podziękowała radnym Rady Miejskiej i Powiatowej, samorządowcom i sołtysom za wysiłek i zaangażowanie w pracę dla dobra społeczności lokalnej. Wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Iloną Nowicką i Markiem Wardeńskim życzyli zgromadzonym sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a startującym w wyborach - kolejnej kadencji.
    Przypominamy, iż wybory na stanowisko Burmistrza Pyzdr, do Rady Powiatu i Rady Miejskiej odbędą się 16 listopada 2014 roku.

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Radni z wizytą w Lisewie

    W ramach wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Pyzdrach, odbył się wyjazd studyjny na teren kopalni gazu Ośrodek Grupowy Lisewo.
    Radni zostali zapoznani ze szczegółami technicznymi dotyczącymi wydobycia i obróbki gazu ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, podczas którego zostało poruszonych wiele kwestii dotyczących perspektywy gazyfikacji Pyzdr i wpływów podatkowych do budżetu gminy z tytułu wydobycia gazu.

JK
fot. TS Wiadomości Wrzesińskie

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej na liście obiektów oczekujących na wpisanie do Szlaku Piastowskiego

    Przedstawiciele 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski, wśród nich Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński, podpisało w dniu 22 października br. w Poznaniu, podczas III Międzyregionalnej Konferencji, porozumienie o wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.
    Dla szlaku uważanego za jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych szlaków turystycznych w Polsce jest to milowy krok w kierunku do nowoczesności i podniesienia konkurencyjności regionu.
    Przebudowa Szlaku Piastowskiego nieprzerwanie trwa od 2011 roku. Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego mając świadomość niskiego poziomu autentyczności i spójności obiektów szlaku zwrócił się do Marszałka Marka Woźniaka z wnioskiem o dokonanie restytucji Szlaku Piastowskiego. W odpowiedzi na niniejszą inicjatywę Marszałek Województwa Wielkopolskiego  wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego powołali Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego. Na przewodniczącego Rady powołano Starostę Gnieźnieńskiego. Działająca pod patronatem obu marszałków blisko 30 osoba grupa naukowców, urzędników i specjalistów od turystyki szybko zabrała się do pracy, dlatego też na efekty nie trzeba było długo czekać.
    Najbliższy czas przyniesie dalsze zmiany. Na bazie podpisanego właśnie porozumienia do końca 2014 roku zostanie wyłoniony koordynator wielkopolskiej części szlaku. Będzie to kluczowa osoba, odpowiedzialna m.in. za współpracę z poszczególnymi obiektami, pakietyzację szlaku, czy kontakty z mediami i ew. sponsorami. Taki model zarządzania jest w Polsce bardzo mało znany, jednak doskonale sprawdza się w Europie. Funkcjonowanie koordynatora będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu wszystkich samorządów znajdujących się na szlaku. Nie można także pominąć faktu, że zapisy dotyczące wielomilionowych projektów na Szlaku Piastowskim znalazły się w kontraktach terytorialnych obu województw. Istnieje więc realna szansa, że dzięki wsparciu
z funduszy unijnych, przestrzeń Szlaku Piastowskiego wzbogaci się już wkrótce o zupełnie nowe atrakcje, a sam szlak zostanie w odpowiedni sposób oznakowany w terenie

  Warto przypomnieć, iż Pyzdry należą do szklaku wodnego - Wielka Pętli Wielkopolski. WPW to nic innego jak szeroko rozumiana turystyka wodna, jak chociażby kajakarstwo, które dzięki Przystani Kajakowej „Perkoz” znajduje coraz więcej miłośników.

    Podczas inauguracji XXV Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour – Salon 2014, Wielka Pętla Wielkopolski została nagrodzona ZŁOTYM MEDALEM MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH. Stoisko Wielkopolski na targach Tour Salon otrzymało nagrodę ACANTHUS AREUS, za strategię marketingową oraz wygląd prezentacji. Warto dodać, iż na stoisku WPW znalazły się również ulotki wydane przez Urząd Miejski w Pyzdrach, ukazujące walory turystyczne naszej gminy.Info WPW
mapa WPW

info MRC
fot. MRC
źródło

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prezentacja niezwykłego znaleziska

   Ilona Jagielska z Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej prezentowała na międzynarodowej konferencji w Wieluniu „ X. Protohistoryczna Konferencja Archeologia Barbarzyńców”, niepowtarzalne do tej pory odkrycie z terenu Polski - szklany flakonik z okresu wpływów rzymskich.
   Tytuł wystąpienia brzmiał „Flakonik z wykopu budowlanego w Tarnowej gm. Pyzdry”. Naczynie znalezione w tym roku wzbogaciło zbiory muzeum.

Informacje o konferencji

IJ

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Wyróżnienia dla nauczycieli

   Z okazji niedawno przypadającego Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński wyróżnił najbardziej aktywnych i zasłużonych dla szkolnictwa.
Wyróżnienia dla:
Romana Dreżewskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pyzdrach
Genowefy Kaźmierskiej - Dyrektor SSP w Lisewie
Grażyny Rogowicz - Dyrektor SSP w Górnych Grądach
Ilony Zielińskiej - Wicedyrektor Gimnazjum w Pyzdrach
Agnieszki Hinz - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie
Barbary Piątkiewicz - Dyrektor Przedszkola Publicznego "Bajkowy Świat" w Pyzdrach
Elżbiety Rosińskiej - Nauczyciela z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach
Jerzego Antkowiaka - Wicedyrektora SP w Pyzdrach

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MKS Warta Pyzdry vs Czarni Ostrowite

W niedzielę, tj. 2 listopada, na boisku przy ul. Nowoogrodowej, MKS Warta Pyzdry podejmie Czarnych Ostrowite. Mecz rozpocznie się o godz. 14.00.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Inwestycyjne podsumowanie kadencji 2010-2014

Kadencja samorządowa 2010-2014 powoli dobiega końca. W dniu 22 października br. odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach, związku z tym pragniemy Państwu przedstawić prezentację podsumowującą inwestycyjne osiągnięcia gminy z ostatnich czterech lat.

EK

Święto Odzyskania Niepodległości - zapowiedź

   Burmistrz Pyzdr serdecznie zaprasza mieszkańców pyzdrskiej gminy do czynnego udziału w uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Jednocześnie zwraca się z prośbą do Państwa o oflagowanie posesji.
   W poniedziałek, tj. 10 listopada  na godz. 16.00, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na Wieczornicę „Zapomniani Bohaterowie”.
    We wtorek, tj. 11 listopada o godz. 10.15 - zbiórka zaproszonych gości, pocztów sztandarowych oraz delegacji odbędzie się przy remizie OSP, skąd nastąpi uroczysty przemarsz do Kościoła Farnego. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny wystąpią uczniowie szkoły podstawowej. Zaraz po tym wszyscy przejdą na rynek, gdzie pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Ofiar Katyńskich odbędzie się inscenizacja „Przysięga Peowiaków”, a delegacje wieńcowe złożą kwiaty. Następnie Pyzdrska Orkiestra Dęta zagra utwory patriotyczne. Dodatkowym punktem obchodów będzie gra miejska przygotowana przez gimnazjalistów.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Miejscowi szczypiorniści wracają do gry

    W najbliższą niedzielę, tj. 9 listopada, w sali widowiskowo - sportowej, MKS Warta Pyzdry meczem z MKS Tęcza Kościan rozpocznie rozgrywki w Wielkopolskiej III Lidze Piłki Ręcznej seniorów.
    Pierwszy raz do rozgrywek ligi międzywojewódzkiej Pyzdry przystąpiły w latach 1972/73, a pierwszym trenerem i założycielem drużyny był Jerzy Dobrzykowski. Mecze rozgrywane były na „klepisku”, w miejscu gdzie obecnie znajduje się przedszkole, a gdzie wówczas odbywały się targi. Wśród członków drużyny byli m.in. Krzysztof Feter, Wojciech Ratajczak, Wojciech Nowaczyk, Marek Makowski, Jerzy Winter, a późniejszym czasie bracia Kozłowscy i Stanisław Jasiński – wrześnianie, którzy grali w barwach Warty. Na targowicę przyjeżdżały drużyny z Poznania, Grunwaldu, Buku, Ryczywołu czy z Lipna. Niestety brak bazy lokalowej, nie mówiąc o hali zakończył po dwóch sezonach działalność sekcji piłki ręcznej.
   Kolejne podejście do udziału w lidze miało miejsce w sezonie 1995/96. Ponownie za sprawą Jerzego Dobrzykowskiego, Warta zaczęła rozgrywki w III lidze makroregionu centralnego. Wówczas mecze rozgrywane były na boisku asfaltowym przy szkole podstawowej. Trenerem zespołu, podobnie jak w latach siedemdziesiątych był J. Dobrzykowski, a w skład zespołu wchodzili m.in.: Dariusz Mikołajczyk, Michał Wieczorkiewicz, Michał Jankowski, Sebastian Juszczak, Krzysztof Kamyszek, Michał i Wiesław Żakowscy. Niestety po pierwszym sezonie, Związek Piłki Ręcznej nie dopuścił zespołu Warty do dalszych rozgrywek ze względu na brak hali. II runda rozpoczynała się na przełomie lutego i marca, a jeden z meczów rozgrywany był niemal w czasie padającego śniegu. Ta sytuacja sprawiła, że pozostałe drużyny z ligi odmówiły przyjazdu do Pyzdr.
Mimo ligowych niepowodzeń, piłka ręczna była niemal cały czas realizowana w szkołach, a młodzież brała czynny udział w rozgrywkach międzyszkolnych.
    W br. powstał pomysł, aby zgłosić zespół seniorów do rozgrywek Wielkopolskiej III ligi. Bazą lokalową jest sala widowiskowo – sportowa, a tym samym został spełniony podstawowy warunek uczestnictwa w lidze. Zespół oparty jest na osobach z Pyzdr i gminy Pyzdry. Jest to mieszanka młodzieży i nieco starszych osób. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, a drużyna składa się z 20 zawodników: Maciej Bączkiewicz, Dawid Budziński, Michał Budziński,Piotr Dowbusz, Rafał Frontczak, Michał Gacki, Dawid Glapa, Waldemar Grześkiewicz, Wojciech Grześkiewicz, Markus Janicki, Tomasz Kowalski, Marek Kruszczak, Mateusz Kuczka, Jacek Kwitowski, Jarosław Łyskawa, Wojciech Marszewski, Dariusz Mikołajczyk, Michał Nowak, Kamil Ratajczyk, Kamil Sokowicz. Trenerem zespołu jest Michał Żakowski, a kierownikiem sekcji dr. Piotr Robaszkiewicz.
     Każda z przeciwnych drużyn od lat gra w ligach, natomiast Pyzdry będą absolutnym debiutantem. Pierwszy sezon będzie dla zespołu nauką i zdobywaniem doświadczenia. Trudno liczyć na punkty, ale zawodnicy obiecują walkę i zaangażowanie w każdym meczu.
    To że zespół przystąpił do rozgrywek możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu miejscowych sponsorów i władz miasta za co drużyna składa serdeczne podziękowania. Trzymajmy kciuki, aby MKS Warta Pyzdry zagościła w lidze nie tylko na jeden sezon.

Michał Żakowski
JK

Terminarz III Liga Mężczyzn 2014-2015

Zawody strzeleckie

Zarząd Kół LOK w Pyzdrach i Borzykowie zaprasza sympatyków sportów strzeleckich dnia 9 listopada na otwarte zawody strzeleckie z KBKS.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Sportowe sukcesy uczniów

   Bieżący rok szkolny zaowocował kolejnymi sukcesami uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach.
   W dniu 4 listopada br. w Niechanowie odbyły się Mistrzostwa Rejonu Poznań - Teren Wschód, do którego zakwalifikowały się podopieczne Pana Karola Bagrowskiego - Sonia Jasińska i Wiktoria Skrzydlewska (zajęły I miejsce w powiecie wrzesińskim). Dziewczęta dzielnie walczyły w grach singlowych i deblowych i ostatecznie zajęły miejsca V-VI. Dodać należy, że niezwykli bracia - Kamil i Mateusz Pilarscy zdobyli podczas zawodów powiatowych III miejsce.
   Zapraszamy na treningi tenisa stołowego we wtorki do hali widowiskowo-sportowej.
   Natomiast 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej SSP nr 1 we Wrześni odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej, w których uczestniczyło pięć zespołów: SSP nr 1 Września SSP nr 6 Września, SP Miłosław, SP Bieganowo i SSP Pyzdry. Reprezentacja SSP w Pyzdrach w składzie: Patryk Kotowicz, Paweł Kotowicz, Bruno Walicki, Kamil Pilarski, Dominik Grzelewski, Rafał Cierzniak, Wiktor Budziszewski, Kacper Cierzniak, Michał Zerner zdobyła III miejsce. Zwycięzcą turnieju została drużyna SSP nr 6 we Wrześni, natomiast II miejsce przypadło SSP nr 1 we Wrześni.

 Przemek Śmidowicz


 

Mistrzostwa Rejonu Poznań w Tenisie Stołowym

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Szczęśliwa 13-tka

   Trzynaście lat minęło od momentu powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. Placówka pomaga podopiecznym przystosować się do życia i zdobywać nowe umiejętności. Z tej okazji, 6 listopada świętowano kolejny rok działalności Warsztatu.
   Na zaproszenie Kierownik WTZ Elżbiety Janickiej do restauracji „Pavilon” przybyli przyjaciele i darczyńcy, przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych, placówki z sąsiednich miast oraz podopieczni i pracownicy Warsztatu. Na tę okazję uczestnicy przygotowali program artystyczny w postaci piosenek i pokazu Zumby. Jak na urodziny przystało były podarki, kwiaty i życzenia dla wszystkich, którzy angażują się w życie WTZ.

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sadzenie "Dębu Wolności"

   Z inicjatywy Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP w dniu jutrzejszym posadzimy ,,Dąb Wolności" dla uczczenia 25-lecia wolności w Polsce.
   Zapraszamy!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Informacja

Od dnia 7 listopada 2014 r.

obsługę Stypendium Szkolnego prowadzi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pyzdrach (świadczenia rodzinne).

Ku pamięci

   Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zostały zasadzone Dęby Wolności upamiętniające 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 i dalszych przemian demokratycznych w Polsce i na świecie.
   Dęby zostały zasadzone w trzech miejscach w naszej gminie. Pierwszy posadzony został w parku przy remizie OSP w Pyzdrach. Uroczystego wkopania dębu dokonali miejscowi strażacy w towarzystwie władz samorządowych, przedstawiciela Lasów Państwowych i dzieci ze Szkoły Podstawowej, które nadały drzewku imię Bolesław.
   Drugie drzewo zasadzono przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie. Tam miejscowi strażacy przekazali je pod opiekę przedszkolakom i uczynili ich odpowiedzialnymi, aby otoczone dbałością nakłaniało mieszkańców do utrwalania pamięci o naszej przeszłości.
    Ostatnie drzewo zostało zasadzone przy OSP w Lisewie.

JK
fot. JK

Sadzenie Dębu w Pyzdrach

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sadzenie Dębu w Pietrzykowie

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sadzenie Dębu w Lisewie

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Listopadowy weekend

   Na zbliżający się listopadowy weekend zaplanowano liczne atrakcje. Zapraszamy mieszkańców gminy do czynnego uczestnictwa.
   W sobotę, 8 listopada uroczyste otwarcie odnowionej Sali Wiejskiej w Pietrzykowie połączone z obchodami Odzyskania Niepodległości.
   W niedzielę, 9 listopada o godz. 11:00 Zarząd Kół LOK w Pyzdrach i Borzykowie organizuje zawody strzeleckie z KBKS o puchar Burmistrza Pyzdr. Natomiast o godz. 16:00 miejscowi szczypiorniści rozegrają Mecz o Mistrzostwo III Ligi Mężczyzn w Piłkę Ręczną z MKS Tęcza Kościan.

   W poniedziałek, 10 listopada o godz. 16.00, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na Wieczornicę „Zapomniani Bohaterowie”.
    We wtorek, 11 listopada uroczyste obchody Święta Niepodległości. Zbiórka zaproszonych gości, pocztów sztandarowych oraz delegacji odbędzie się przy remizie OSP o godz. 10.15 , skąd nastąpi przemarsz do Kościoła Farnego. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny wystąpią uczniowie szkoły podstawowej. Zaraz po tym wszyscy przejdą na rynek, gdzie pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Ofiar Katyńskich odbędzie się inscenizacja „Przysięga Peowiaków”, a delegacje wieńcowe złożą kwiaty. Następnie Pyzdrska Orkiestra Dęta zagra utwory patriotyczne. Dodatkowym punktem obchodów będzie gra miejska przygotowana przez gimnazjalistów.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczyste otwarcie odnowionej sali wiejskiej w Pietrzykowie

   Tego momentu wszyscy nie mogliśmy się doczekać, szczególnie dzieci i nauczyciele miejscowej szkoły oraz mieszkańcy Pietrzykowa. W sobotę, 8 listopada została uroczyście otwarta odnowiona sala wiejska. Na remont pozyskane zostały pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Salę odnowiono w ramach projektu pt.: „Modernizacja sali wiejskiej w msc. Pietrzyków”.
   Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość dofinansowania wynosi 50 tys. zł.
   Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w miejscowej kaplicy pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Zenona Kozłowskiego. Po niej wszyscy zebrani udali się do sali wiejskiej, w której nastąpiło poświęcenie i przecięcie wstęgi. A dokonali tego: Poseł na Sejm RP – Tadeusz Tomaszewski, Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz, Burmistrz Pyzdr – Krzysztof Strużyński, Sekretarz Pyzdr – Przemysław Dębski, Dyrektor Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola – Agnieszka Hinz i Prezes Stowarzyszenia Nasza Szkoła Justyna Sosnowska.
   Na tak zaszczytną uroczystość uczniowie NSP przygotowali program artystyczny. Zwieńczeniem oficjalnej części było wręczenie statuetek wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia.
   Na zakończenie mała uczta przy szwedzkim bufecie i zabawa przy akompaniamencie zespołu De kerd z Czeszewa.

EK
fot. EK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Modernizacja sali wiejskiej w msc. Pietrzyków - fot. archiwum NSP

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zawody strzeleckie

   Zarząd Kół LOK w Pyzdrach i Borzykowie zorganizował w niedzielę, 9 listopada otwarte zawody strzeleckie z KBKS-u. Triumfatorami okazali się Katarzyna Świtek (89 pkt.) i Krzysztof Grzegorek (92 pkt.).
   Do zmagań o puchar Burmistrza Pyzdr przystąpiło 60 zawodników, którym przysługiwało 12 strzałów, z czego 2 najgorsze nie były oceniane.
   O wygranej w kat. mężczyzn zadecydowała centralna dziesiątka w tarczy i tym samym I miejsce przypadło Krzysztofowi Grzegorczykowi, II msc. zdobył Piotr Maćkowiak, a III – Bogdan Grzegorczyk. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Katarzyna Świtek, a w kat. junior I miejsce przypadło dla Tymoteusza Barbuzińskiego (72 pkt.). Wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

EK
fot.EK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pierwsze ligowe spotkanie

    Za nami pierwszy mecz w piłkę ręczną III Ligi Mężczyzn, który odbył się 9 listopada. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a świadczyć o tym mogą zapełnione trybuny sali widowiskowo – sportowej.
    Drużyna MKS Warta Pyzdry podjęła MKS Tęcza Kościan. Od pierwszych minut przeciwnicy pokazali, że interesuje ich tylko zwycięstwo. Warciarze próbowali zatrzymać szturm bramek, jednak drużyna z Kościana była nie do pokonania. Mimo wysoko przegranego spotkania, nasi szczypiorniści zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez kibiców, którzy uzbrojeni w zielone szaliki zagrzewali ich do walki.
    Wynik meczu 12:37 pokazuje, że piłkarzy czeka jeszcze dużo pracy. Należą się im jednak słowa uznania za poświęcenie i walkę do ostatniego gwizdka. Wynik wynikiem... Teraz należy popracować nad obroną i celnością rzutów, a na zwycięstwa przyjdzie jeszcze czas.

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ku Niepodległej

   Tegoroczne obchody 96 rocznicy odzyskania Niepodległości trwały dwa dni. Mieszkańcy Pyzdr oddali hołd poległym.
   10 listopada, wieczór pod hasłem ,,Zapomniani Bohaterowie’’  zgromadził w bibliotece sporą liczbę pyzdrzan. Wieczornica rozpoczęła się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów pyzdrskiego gimnazjum.  Wiersze i pieśni  wprowadziły słuchaczy w patriotyczny nastrój.
   Michał Czerniak- dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, mówiło o pyzdrskiej POW i jej żołnierzach. Przytaczał zapominane historie o bohaterstwie i odwadze lokalnych peowiaków. Spotkanie zakończyło się dyskusją o niepodległości i lokalnej historii,  nie raz kontrowersyjnej.
   W dniu 11 listopada, uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym, którą odprawił ks. Proboszcz Ryszard Kopczyński . W wygłoszonej homilii nawiązał do wartości patriotyzmu, wiary i budowy wspólnego domu jakim jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Program artystyczny poetycko-muzyczny poświęcony 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński, wygłaszając okolicznościowe przemówienie, oddał hołd pyzdrskim powstańcom, a ks. Ryszard Kopczyński utwierdził nas po raz kolejny w przekonaniu, że kościół jest miejscem odpowiednim do tego typu inscenizacji. Muzyczną oprawę zapewniła także kościelna schola i orkiestra dęta.
   Kulminacyjnym punktem obchodów był przemarsz na rynek, gdzie przedstawiciele samorządu i delegacje związkowe przy dźwiękach werbli składały kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Ofiar Katyńskich.  
   Uczestnicy obchodów wysłuchali inscenizacji pt. „Przysięgi Peowiaków” wykonanej przez gimnazjalistów, a w rolę konferansjera wcielił się Michał Czerniak. Pyzdrska Orkiestra Dęta na czele z nowym kapelmistrzem Łukaszem Oblizajkiem dała koncert  pieśni patriotycznych. Spacerowicze mogli skosztować gorącego barszczyku z franciszkańskimi rogalikami.
   W międzyczasie odbywała się gra miejska. Gimnazjaliści w zamian za prawidłowe odpowiedzi na zadawane pytania nagradzali mieszkańców i przybyłych gości biało-czerwonymi chorągiewkami i certyfikatami. Na zakończenie dla miłośników historii pokaz filmu o Niepodległości.


EK, MM
fot. EK, MM

Wieczornica "Zapomniani Bohaterowie"

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Święto Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MKS Warta Pyzdry zwycięzcą turnieju

   Zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 11 listopada w sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach została drużyna gospodarzy. Rozgrywki piłkarskie zostały zorganizowane z okazji 8. rocznicy istnienia obiektu.
    O puchar Burmistrza Pyzdr Krzysztofa Strużyńskiego rywalizowały cztery drużyny.
Wyniki:
I miejsce – MKS Warta Pyzdry
II miejsce – Borzykowo - Sodkiewicz Elewacje
III miejsce - GKS Rzgów
IV miejsce – GTS PhytoPharm Klęka.
   Najlepszym bramkarzem okazał się Tomasz Świerczewski (GKS Rzgów). Królem strzelców został Sebastan Kubacki (GKS Rzgów), a Szymon Łuczyk (Borzykowo - Sodkiewicz Elewacje) najlepszym zawodnikiem.

EK
fot. GF

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Halowa Liga Piłki Nożnej - zapowiedź

Terminarz rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2014-2015 o Puchar Burmistrza Pyzdr:

W rozgrywkach wystąpią następujące drużyny:

- JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE
- ŻÓŁWIE NINJA
- ENERGOSIEĆ PYZDRY
- PWZ ORŁY PYZDRY
- FERMA SZAFAREK
- BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE
- JOGA BONITO
- MASTERS

16.11.2014
Godz.15.00. MASTERS - JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE
         15.45. JOGA BONITO - PWZ ORŁY PYZDRY
         16.30. BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE - ŻÓŁWIE NINJA
         17.15. FERMA SZAFAREK - ENERGOSIEĆ PYZDRY
23.11.2014
Godz.15.00. PWZ ORŁY PYZDRY - JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE
         15.45. MASTERS - BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE
         16.30. ŻÓŁWIE NINJA - ENERGOSIEĆ PYZDRY
         17.15. JOGA BONITO - FERMA SZAFAREK
30.11.2014
Godz.15.00. JOGA BONITO - ŻÓŁWIE NINJA
         15.45. ENERGOSIEĆ PYZDRY - MASTERS
         16.30. BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE - PWZ ORŁY PYZDRY
         17.15. FERMA SZAFAREK - JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE
07.12.2014
Godz.15.00. FERMA SZAFAREK - BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE
         15.45. MASTERS - JOGA BONITO
         16.30. PWZ ORŁY PYZDRY - ŻÓŁWIE NINJA
         17.15. JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE - ENERGOSIEĆ PYZDRY
14.12.2014
Godz.15.00. ŻÓŁWIE NINJA - FERMA SZAFAREK
         15.45. JOGA BONITO - JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE
         16.30. PWZ ORŁY PYZDRY - MASTERS
         17.15. ENERGOSIEĆ PYZDRY - BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE
21.12.2014
Godz.15.00. JÓŹWIAK MATERIAŁY BUDOWLANE-- ŻÓŁWIE NINJA
         15.45. PWZ ORŁY PYZDRY - ENERGOSIEĆ PYZDRY
         16.30. FERMA SZAFAREK - MASTERS
         17.15. BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE - JOGA BONITO
28.12.2014
Godz.15.00. MASTERS - ŻÓŁWIE NINJA
         15.45. PWZ ORŁY PYZDRY - FERMA SZAFAREK
         16.30. ENERGOSIEĆ PYZDRY - JOGA BONITO
         17.15. BORZYKOWO-SODKIEWICZ ELEWACJE - JÓŹWIAK MATERIAŁY
                                                                                        BUDOWLANE

Weekendowe rozgrywki

   Wszystkich miłośników piłki ręcznej i nożnej zapraszamy na weekendowe zmagania naszych drużyn. W sobotę o godz. 16.00, w sali widowiskowo-sportowej szczypiorniści Warty Pyzdry podejmą walkę z KS Polonia Środa. W niedzielę o godz. 11.00 na boisku przy ul. Nowoogrodowej juniorzy zmierzą się z Hetman Orchowo, natomiast rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej rozpoczną się o godz. 15.00 na sali widowiskowo-sportowej.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Spotkanie Andrzejkowe

Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE ANDRZEJKOWE      

21 listopada o godz. 18.00

Gościem specjalnym będzie Sławomir Jenerowicz- muzyk, saksofonista, konferansjer, showman, parodysta, komik.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Wyniki wyborów

   Znane są już ostateczne wyniki wyborów na Burmistrza Pyzdr i do Rady Miejskiej, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
   Protokoły do pobrania w formie załącznika (pliki PDF) na stronie internetowej www.pyzdry.pl/bip w zakładce Wybory – Wybory samorządowe – 2014.

 

Podziękowanie za udział w wyborach samorządowych

   Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński, składa serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy za udział w wyborach samorządowych. Wysoka frekwencja świadczy o zaangażowaniu i trosce o rozwój naszej Gminy.
   Poniżej publikujemy wersję roboczą (czytelną) wyników: na Burmistrza Pyzdr, do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu, do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Wyniki głosowania na Burmistrza Pyzdr

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Pyzdrach

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyniki głosowania do Rady Powiatu we Wrześni

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Wyniki głosowania do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dla przedsiębiorców

   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie dotyczące wsparcia sektora MŚP, które odbędzie się w piątek 28 listopada 2014 r. w godz. od 9.00 do 12.00 w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
 
   Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich można uzyskać informacje z zakresu m.in.: 
- rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- zasad ubiegania się o dotacje,
- rozliczenia otrzymanych środków,
- projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
- obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Jarmark Bożonarodzeniowy – zapowiedź

   Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zaprasza rękodzielników artystycznych do wystawienia się ze stoiskiem promocyjno – handlowym podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 7 grudnia w remizie OSP w Pyzdrach.
   Jeżeli posiadają Państwo unikalne przedmioty wykonane własnoręcznie i chcielibyście je zaprezentować, prosimy o kontakt z CKSiP pod nr tel. 63/2768-207, lub mailowo: cksip@pyzdry.pl do dnia 27 listopada (tj. czwartek).

   Jarmark połączony ze Spotkaniem Mikołajkowym dla najmłodszych rozpocznie się o godz. 11.00. Nie zabraknie na nim stoisk promocyjno-handlowych z dekoracjami świątecznymi, rękodziełem artystycznym oraz ciekawymi przedmiotami wykonanymi przez pomysłowe Pyzdrzanki.
   Dla dzieci w godz. od 13.15 do 16.00 przewidzieliśmy spotkanie z Mikołajem, który przybędzie do Pyzdr ze swoimi pomocnikami. A wszystko po to, aby rozdać słodkie upominki.
   Na zakończenie o godz. 16.00, odbędzie się przemarsz na Rynek Miejski, gdzie wspólnie zapalimy światełka na choince.
Na Jarmarku nie zabraknie niespodzianek i występów, które wprowadzą nas w Bożonarodzeniowy, świąteczny nastrój. Serdecznie zapraszamy.

JK

MKS Warta Pyzdry vs Spartakus Buk

W sobotę o godz. 15:00 szczypiorniści Warty Pyzdry zagrają kolejny mecz z drużyną Spartakus Buk. Zapraszamy.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Andrzejki w bibliotece

   Sławomir Jenerowicz - muzyk, komik, iluzjonista był gościem piątkowego ,,Wieczoru Andrzejkowego’’ organizowanego przez pyzdrską bibliotekę.
   Swój występ zaczął muzycznie od mistrzostwa swojej profesji – udowodnił, że można grać na wszystkim: dzwonkach, garnkach i rurach PCV.
   Wielki podziw wzbudził wynalazek artysty - instrument dla niesłyszących, za który został nagrodzony przez fundację Anny Dymnej wspierającej dzieci niesłyszące. Pokazał, że przy zastosowaniu odpowiednich technik muzykę można stworzyć z każdym. Na własnej skórze przekonali się o tym nasi goście.
   Po części muzycznej przyszedł czas na Sławka - komika iluzjonistę, bawił publiczność m.in. swoim sztandarowym numerem z programu ,,Mam talent’’, który stał się jego wizytówką.  
   Publiczność była zachwycona parodią iluzji, głośny śmiech i gromkie brawa towarzyszyły artyście przez ponad 90 minut.  Komik zaczarował wszystkich śmiechem.
Występ pana Sławomira to kwintesencja parodii, skeczów, iluzji oraz wielka dawka dobrego humoru.


MM
fot. EK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Emocje do ostatniej sekundy

   Bój o zwycięstwo w spotkaniu szczypiornistów wywołał wiele emocji i nadziei na pierwsze zwycięstwo. Niestety, na 2 sekundy przed końcem meczu sędzia podyktował rzut karny, który przesądził o wyniku spotkania.
     O ile pierwsza połowa należała do drużyny Spartakus Buk, to druga była już bardziej wyrównana. Warciarze remisowali, a nawet obejmowali prowadzenie co dawało iskierkę nadziei na zwycięstwo. Przeciwnicy jednak nie mieli zamiaru oddawać zwycięstwo i mimo kontuzji dwóch zawodników walczyli do końca. Na dwie sekundy przed końcem, po faulu w obronie, sędzia podyktował rzut karny dla Spartakusa. Warta Pyzdry przegrała jednym punktem 24:25.

    Mimo straconej okazji na pierwsze punkty w rozgrywkach, na uznanie zasługuje fakt, że zawodnicy Warty poczynili ogromne postępy. Akcje były bardziej przemyślane, dopracowane i nie rzadko zakończone bramką, a obrona skuteczniejsza.

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nabór wolontariuszy

   Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach przyjmuje zgłoszenia chętnych do prowadzenia kwesty ulicznej podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 11 stycznia 2015 roku. Pieniądze zbierane będą „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
   Chętnych wolontariuszy zapraszamy do Centrum wraz ze zdjęciem legitymacyjnym do 3 grudnia 2014 r.

JK
 

Andrzejkowy Turniej w Piłkę Ręczną

   Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach zorganizowali Andrzejkowy Turniej w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców, który odbył się 25 listopada 2014 r.
   W imprezie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa w Ciążeniu, Szkoła Podstawowa w Miłosławiu oraz Szkoła Podstawowa w Pyzdrach jako organizator.
   Wzorując się na skandynawskich podstawach piłki ręcznej - turniej miał charakter zabawowy i każdy uczestnik był zwycięzcą.


Przemysław Śmidowicz
fot. GF

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

I Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

   W poniedziałek 1 grudnia o godz. 14.00, w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odśpiewanie hymnu.
3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza.
6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
7. Stwierdzenie quorum.
8. Uchwalenie porządku obrad.
9. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
    a) wybór komisji skrutacyjnej,
    b) zgłaszanie kandydatów,
    c) przeprowadzenie głosowania.
10. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej.
11. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
    a) wybór komisji skrutacyjnej,
    b) zgłaszanie kandydatów,
    c) przeprowadzenie głosowania.
12.Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
13.Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
14. Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.
15. Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
16. Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie sesji.

          Sekretarz Pyzdr
   /-/ Przemysław Dębski

 

Szlachetna Paczka

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach  patronuje akcji "Szlachetna Paczka" i aktywnie wspiera działających w niej wolontariuszy z Regionu Gminy Pyzdry. WARTO POMAGAĆ, DOŁĄCZ DO NAS.
   Na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl uruchomiona została baza z informacjami o rodzinach w potrzebie. W tym roku 5 rodzin z Rejonu Pyzdr czeka na wsparcie. Przez dwa tygodnie każdy będzie mógł wybrać jedną z nich i przygotować wyjątkową paczkę. W ramach świątecznej pomocy przekazywane są m.in. ubrania, żywność i środki czystości.

JAK TO ZROBIĆ?
- Wejdź na stronę http://www.szlachetnapaczka.pl i kliknij w link - WYBIERAM RODZINĘ.
- Następnie: WYBIERZ WOJEWÓDZTWO - Wielkopolskie - z listy lub na mapie.
- Kolejny krok to : WYBIERZ MAGAZYN - Kołaczkowo – Plac Reymonta 1. Do magazynu przypisana jest lista rodzin z Rejonu Pyzdr i Kołaczkowa.
- Po kliknięciu na MAGAZYN wyświetlą się informacje, jak do niego dojechać, w jakich dniach i godzinach będzie otwarty. Na dole strony zaznacz przycisk DALEJ.
- Następie WYBIERAM RODZINĘ wówczas nastąpi PRZEDSTAWIENIE RODZINY Z WYBRANEGO MAGAZYNU. Możesz wyszukać rodzinę według określonych kryteriów: chore/niepełnosprawne dziecko, choroba/ niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, starość i samotność, nieszczęście, samotny rodzic i inne.
- Przed dokonaniem wyboru dokładnie zapoznaj się z opisem i listą potrzeb konkretnej rodziny. Aby to zrobić, przejdź do kolejnego kroku. ZOBACZ PEŁNY PROFIL RODZINY, nie jest to jednoznaczne z ostatecznym wyborem rodziny. Za pomocą przycisku WRÓĆ możesz wrócić się do poprzedniego kroku, aby zobaczyć inne rodziny.
- Ostateczną decyzję o wyborze rodziny podejmiesz podając swoje dane do kontaktu z wolontariuszem następnie zaznacz WYBIERAM RODZINĘ, dla której przygotujesz pomoc.
   W weekend 13-14 grudnia zawieź gotową paczkę do Kołaczkowa, Plac Reymonta 1. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się magazyn i to właśnie tam dwunastu wolontariuszy będzie przyjmowało paczki od darczyńców.
   W sprawie „Szlachetnej Paczki” kontakt z liderem zespołu tel: 506 480 688.
Wybierz rodzinę! Zrób Paczkę! Zostań darczyńcą! Zaproś do jej przygotowania rodzinę, znajomych, krewnych, kolegów z pracy, szkoły.

EK
źródło: www.szlachetnapaczka.pl

 

Jarmark Bożonarodzeniowy - zapowiedź

   Serdecznie zachęcamy mieszkańców pyzdrskiej gminy do wzięcia udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 7 grudnia w remizie OSP w Pyzdrach. W programie przewidzieliśmy mikołajkowe animacje dla dzieci, a także prezentację regionalnych wyrobów.
   Jarmark połączony ze Spotkaniem Mikołajkowym dla najmłodszych rozpocznie się o godz. 11.00. Nie zabraknie na nim stoisk promocyjno-handlowych z dekoracjami świątecznymi, rękodziełem artystycznym oraz ciekawymi przedmiotami wykonanymi przez pomysłowe Pyzdrzanki.
   Dla dzieci w godz. od 13.30 do 16.00 przewidzieliśmy spotkanie z Mikołajem, który przybędzie do Pyzdr ze swoimi pomocnikami. A wszystko po to, aby rozdać słodkie upominki.
   Na zakończenie o godz. 16.00, odbędzie się przemarsz na Rynek Miejski, gdzie wspólnie zapalimy światełka na choince.
Na Jarmarku nie zabraknie niespodzianek i występów, które wprowadzą nas w Bożonarodzeniowy, świąteczny nastrój.


Serdecznie zapraszamy!

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Pierwsza sesja Rady Miejskiej

   Pierwsza w tej kadencji sesja Rady Miejskiej odbyła się 1 grudnia. Podczas poniedziałkowych obrad wybrano prezydium rady oraz zaprzysiężono nowego Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego. Przewodniczącą rady ponownie została Elżbieta Kłossowska.
W głosowaniu jawnym wybrano przewodniczących komisji:
-  ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Andrzeja Łyskawę,
- Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji- Elżbietę Ratajczyk,
- Budżetowo – Finansowej – Ilonę Nowicką.
Rada Miejska powołała:
- Komisję Rewizyjną w składzie:
   Przewodniczący- Justyna Sosnowska
   Członkowie: Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Kazimierz Szablewski.
- Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzania inwentaryzacji mienia komunalnego gminy i miasta w składzie: Kazimierz Szablewski, Krzysztof Paszak, Elżbieta Ratajczyk, Marcin Budziszewski, Andrzej Łyskawa.
- Komisję ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w składzie: Krzysztof Paszak, Marcin Budziszewski, Marianna Urbaniak, Andrzej Łyskawa.
- Komisję Budżetowo – Finansową w składzie: Kazimierz Szablewski, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Stanisław Janiak, Mieczysław Podlewski, Henryk Pyrzyk, Lechosław Sulkowski.
- Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji: Robert Nowak, Elżbieta Ratajczyk, Justyna Sosnowska, Piotr Pilarski.


EK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie dotyczące wsparcia sektora MŚP, które odbędzie się w piątek 12 grudnia 2014 r. w godz. od 9.00 do 12.00 w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
 
   Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich można uzyskać informacje z zakresu m.in.: 
- rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- zasad ubiegania się o dotacje,
- rozliczenia otrzymanych środków,
- projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
- obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Jarmark Bożonarodzeniowy - zapowiedź

   Centrum Kultury Sportu i Promocji serdecznie zaprasza mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który został połączony ze Spotkaniem Mikołajkowym dla najmłodszych. Wszystko odbędzie się 7 grudnia w remizie OSP w Pyzdrach.
    Od godz. 11.00 do 16.00 zapraszamy do odwiedzania stoisk promocyjno-handlowych z dekoracjami świątecznymi i rękodziełem artystycznym. Ciekawe przedmioty wykonane przez pomysłowe Pyzdrzanki zaprezentowane zostaną podczas pokazu mody o godz. 11.15. Na jarmarku nie zabraknie stoisk Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy, działających na terenie powiatu. Będą także stoiska z Szopkami Bożonarodzeniowymi, kosmetykami i misternie wykonanym rękodziełem, min. własnoręcznie robionej biżuterii, produktów z decoupage, wikliny papierowej czy bombek z filcu. Będzie można również zakupić ekologiczny sok z pyzdrskich sadów oraz miód z własnej pasieki. Bożonarodzeniowe zakupy umili nam koncert Pyzdrskiej Orkiestry Dętej (godz. 13.00) i pastorałki w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych działających przy CKSiP (godz. 14.15).
    Mieszkańcy będą mogli nabyć kalendarz ścienny, promujący nasze miasto. Zysk z jego sprzedaży zostanie w całości przekazany na szczytny cel, jakim jest akcja „Szlachetna Paczka”.
   Dla dzieci w godz. od 13.30 do 16.00 w sali kina przewidzieliśmy spotkanie z Mikołajem, który przybędzie do Pyzdr ze swoimi pomocnikami, którzy będą rozdawać słodkie upominki.
   Około godz. 16.00 nastąpi przemarsz na Rynek Miejski, gdzie razem damy sygnał do zapalenia światełek na choince.

Serdecznie zapraszamy!

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

MKS Warta Pyzdry vs. UKS Salus Przedecz

6 grudnia o godz. 15:00  w sali widowiskowo-sportowej, Warta Pyzdry rozegra mecz o mistrzostwo III ligi mężczyzn w piłkę ręczną z  UKS Salus Przedecz. Zapraszamy.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Mikołajkowy Turniej w Speedbadmintona

   Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowano w sobotę, 6 grudnia Mikołajkowy Turniej w SPEEDBADMINTONA, w którym wzięło udział 20 zawodników.
   Po niezmiernie emocjonujących pojedynkach, klasyfikacja przedstawia się następująco:
- Szkoła podstawowa: I. Sonia Jasińska, II. Kamil Pilarski, III. Wiktoria Skrzydlewska
- Gimnazjum: I. Eryk Olejniczak, II. Hubert Radziejewski, III. Krystian Zachariasik.
   Serdeczne podziękowania dla Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim za przekazane środki na zakup nagród i medali.

Przemysław Śmidowicz
fot. Grzegorz Frontczak

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jarmark różności

   Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czas niezwykły, magiczny, rodzinny. To również czas, kiedy obdarowujemy najbliższych prezentami. Aby ułatwić  zakup unikatowych przedmiotów, CKSiP zorganizowało Jarmark Bożonarodzeniowy,  na którym każdy mógł nabyć misternie wykonane arcydzieła.
   Jarmark odbył się 7 grudnia w sali OSP, która pękała w szwach. Zainteresowanie wyjątkowymi pracami przeszło oczekiwania zarówno organizatora, jak i zgromadzonych wystawców. A i tych tegoroczny jarmark zgromadził wyjątkowo dużo, co świadczy o rękodzielniczych zdolnościach  mieszkańców naszej gminy i nie tylko.
    W imprezie uczestniczyło 20 wystawców, wśród których dominowały Warsztaty Terapii Zajęciowej, m.in  z Rudy Komorskiej, Wrześni, Czeszewa, Nowolipska i Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie. Świąteczne stoiska wypełnione były ręcznie wykonanymi wyrobami. Czarowały wyrazistym wzorem serwetki i produkty decupage Małgorzaty Wójcik. Stoisko Patrycji Koralewskiej obejmowało różnorodność twórczą, od malowanych przedmiotów po sztukę z papieru, a stoisko lawendowe Pauliny Michalskiej wypełniło salę cudownym zapachem. Coś dla Niej i dla Niego proponowała Anna Osuch z firmy Avon. Propozycje grawerowanych prezentów na wszelkie okazje, nie tylko na gwiazdkę zaprezentowała Małgorzata Radziejewska, a Teresa Tomys z Wrześni z przyjemnością ukazała swą twórczość na płótnie.  Pełnym zaskoczeniem dla odwiedzających było stoisko z bombkami z filcu Izabeli Waleńskiej z Wrąbczynka. A wiklinowe cuda ze starych gazet, ulotek i kolorowych magazynów wykonała Hanna Kwitowska. Wyroby ceramiczne, bransoletki czy suszone zioła na urodę oferowały Marta Malanowska i Katarzyna Ciesielska. Można było zakupić Szopki Bożonarodzeniowe czy miód i produkty pszczele z pasieki Magdaleny Czechyry. Sylwia  Machajewska  zachęcała przybyłych do skosztowania naturalnego soku jabłkowego.
   Dla tych, którzy zdążyli zgłodnieć, emeryci z PZERiI oraz pracownicy CKSiP przygotowali ciasta i pięknie dekorowane pierniczki. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski częstował aromatycznym grzańcem, natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach Elżbieta Kłossowska -  zupą borowikową. Na jarmarku sprzedawane były kalendarze Pyzdry 2015, z których zysk zasili charytatywną akcję „Szlachetna Paczka”.
Aby umilić zakupowe szaleństwo pomysłowe Pyzdrzanki przygotowały pokaz mody przy użyciu własnych wyrobów. Henryka Wojciechowska zaprezentowała swoją kolekcje ubrań dla kobiet w każdym wieku, a biżuteria Moniki Sitko dopełniała całą stylizację. Pyzdrska Orkiestra Dęta zaprezentowała się w niecodziennym repertuarze i przeniosła nas w ten magiczny czas. Natomiast grupa wokalna działająca przy CKSiP wykonała utwory: biały śnieg i ty, hej ludzie idą święta, magia świąt i inne.
   W sali obok na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. Mikołaj wraz z ekipą pomocników zaproponował dzieciom robienie witraży, malowanie twarzy, formowanie baloników oraz udział w konkursach. Na spotkanie z naszym dostojnym Gościem przybyło bardzo dużo milusińskich ze swoimi opiekunami. Nie zabrakło wspólnych zdjęć oraz słodkich upominków. A na zakończenie wspólny przemarsz z barwną świtą św. Mikołaja  na rynek i odpalenie lampek na choince.
    Dziękujemy wszystkim wystawcom i odwiedzającym oraz serdeczne podziękowania składamy Zarządowi OSP w Pyzdrach za użyczenie sali OSP w remizie na czas imprezy.

Julianna Koralewska, Ewa Kubacka
fot. JK, EK


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapisy do Szkółki Piłkarskiej "FOX"

   Rozpoczął się pierwszy nabór do grup treningowych w Pyzdrach. Cykliczne treningi ruszają na początku lutego, odbywać się będą w hali widowiskowo-sportowej, a od połowy marca na boisko typu orlik.
   Już dziś można zapisywać dzieci w wieku 6-13 lat na dwa treningi pokazowe. Zajęcia odbędą się na hali 19 i 26 stycznia 2015 r. o godzinie 17.45.
Zapisy pod nr telefonu 724-575-876 lub email - szkolka.fox@o2.pl.
   Przynależność do Szkółki to nie tylko jednostki treningowe, ale także udział w rozgrywkach – Liga Szkółki Piłkarskiej Fox oraz wyjazdy na mecze piłkarskie Lecha Poznań i obozy sportowe.

Szkółka Piłkarska „FOX”

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Zaproszenie do zabawy

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzykowie przy współudziale OSP Pietrzyków, organizuje Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 21 grudnia o godz. 14.00. Zaprasza także całe rodziny na Zabawę Sylwestrową, której start przewidziano na godz. 18.00. Będzie obfite jadło, muzyka i zabawa do upadłego.
Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Szkolenie dla nowych przedsiębiorców

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje bezpłatne szkolenie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
   Podczas szkolenia uczestnikom zaprezentowany zostanie przegląd obszarów wsparcia na lata 2014-2020, a także praktyczne aspekty ubiegania się o środki unijne.
Termin szkolenia: 18 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Słupcy, sala herbowa nr 23 godz. 9.00-15.45
Udział w szkoleniu należy zgłosić mailowo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefoniczne.
Szczegóły w załączeniu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Gwiazdka na sportowo i świątecznie

    W piątek, 12 grudnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie odbyło się mikołajkowe spotkanie na sportowo i świątecznie z posłem Tadeuszem Tomaszewskim. Uczestniczyli w nim uczniowie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka”.
     Przygotowano konkurencje sportowe w trzech kategoriach. Przedszkole i zerówka przechodziły przez tunel, toczyły piłkę i rzucały woreczkami do celu. Klasy I-III pokonywały tor przeszkód skacząc przez płotki, przechodząc przez hula-hop czy skacząc na gumowej piłce. Dla ostatniej kategorii wiekowej klas IV-VI oraz ŚDS przygotowano skoki w worku, bieg slalomem z piłeczka pingpongową na łyżce oraz rzuty piłką lekarską.
     Najlepsi sportowcy otrzymali medale od posła Tadeusza Tomaszewskiego. Natomiast za zaangażowanie, wszyscy sportowcy zostali uhonorowani medalami uczestnictwa, które wręczali: prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjno-Turystycznego "Nasza Szkoła" Justyna Sosnowska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Anna Kulczyńska, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Agnieszka Hinz, Wojciech Tomaszewski oraz poseł Tadeusz Tomaszewski.
   Na spotkaniu integracyjno-sportowym w ramach projektu FIO na sportowo i świątecznie zostały rozdane paczki świąteczne ze słodyczami, które wjechały na wozie zaprzężonym w okazałego renifera.
    Przy radosnych dźwiękach świątecznych piosenek uczestnicy rozwijali swoje umiejętności sportowe, a wszyscy mogli poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Milena Witczak - NSP w Pietrzykowie
fot. EK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Poświęcenie drogi

     W sobotę, 13 grudnia we wsi Kruszyny odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej. Przypomnijmy, iż inwestycja została ukończona z końcem października, a jej odbiór odbył się 6 listopada.
    W uroczystości wzięły udział władze samorządowe i mieszkańcy Kruszyn. Ryszard Kopczyński Proboszcz Pyzdrskiej Parafii dokonał poświęcenia i symbolicznego przecięcia wstęgi, w czym pomogli: Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski, Radny Rady Powiatu Wrzesińskiego Krzysztof Strużyński, Sołtys Sołectwa Kruszyny Marzena Bergier oraz młody przedstawiciel wsi.
     Inwestycję zrealizowała firma Drogowo-Transportowa Sławomira Begiera z Nekli, przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Wielkopolskiego w postaci dotacji docelowej w kwocie 214 000. Całkowity koszt zadania wyniósł 579.641,81 zł.

JK
fot. EK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szczodre serca darczyńców

     Akcja Szlachetna Paczka, prowadzona na naszym terenie przez MGOPS w Kołaczkowie, przy współudziale MGOPS Pyzdry pokazała, że nie jesteśmy obojętni na potrzeby innych. Zebrane dary wyceniono na kwotę 30 tysięcy zł.
    Pracownicy z ośrodków pomocy społecznej wytypowali 14 rodzin, z czego wolontariuszki z Pyzdr opiekowały się 5 rodzinami z naszej gminy. W weekend 13-14 grudnia w Kołaczkowie, 11 wolontariuszy zadbało o to, aby każda wytypowana rodzina otrzymała od darczyńców szlachetną paczkę. Radość, zaskoczenie i śmiech przez łzy obdarowanych były najpiękniejszym podziękowaniem za okazaną pomoc. Dzięki ludziom dobrej woli, rodziny będą mogły choć na chwilę zapomnieć o problemach życia codziennego i w pełni przeżywać zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
    Pracownicy MGOPS Kołaczkowo i Pyzdry pragną serdecznie podziękować za włączenie się do akcji wszystkim, a w szczególności: panu Jakubowi Fludra, panu Ireneuszowi Kwiatkowskiemu, pani Agnieszce Stachura i panu Jackowi Wołowskiemu.
    Przypomnijmy, iż zysk ze sprzedaży kalendarzy Pyzdry 2015, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego został w całości przekazany na akcję „Szlachetna Paczka”.

JK
fot. archiwum MGOPS Pyzdry

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

II sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach informuje, że dnia 29 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się II sesja Rady Miejskiej.

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.  Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminny i Miasta na 2014 r.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
    a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
    c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
    d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015r:
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
    c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
    d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
    e) dyskusja nad projektem budżetu,
    f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
    g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.

   Przewodnicząca Rady       
  /-/ Elżbieta Kłossowska

Przedświąteczne spotkanie sołtysów

   Tradycyjnie już, sołtysi sołectw z gminy Pyzdry spotkali się z przedstawicielami urzędu, aby porozmawiać na tematy dotyczące życia wsi.
    Na wstępie, Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne, w imieniu swoim jak i nieobecnej Przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Kłossowskiej. Sprawy dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawił Wojciech Tomaszewski (obszerna informacja). Jak poprawnie rozliczyć Fundusz Sołecki i na co można przeznaczyć środki, szczegółowo wyjaśnił Jarosław Orłowski Z-ca Skarbnika Pyzdr. Poruszono jeszcze temat przyszłorocznych wyborów do Izb Rolniczych, dożynek parafialnych, czy naprawy uszkodzonych dróg.

JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia parafian

    Spotkanie członków kół działających przy pyzdrskiej parafii, przedstawicieli organizacji i instytucji oraz mieszkańców na stałe wpisało się w życie miasta. Zaproszeni przez Proboszcza ks. Ryszarda Kopczyńskiego goście mieli namiastkę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
    Wigilia rozpoczęła się odczytaniem fragmentu ewangelii o Bożym Narodzeniu. Następnie Przemysław Dębski Burmistrz Pyzdr życzył zebranym, aby ten magiczny, świąteczny okres spędzili w gronie rodzinnym, odpoczywając i zbierając siły na podjęcie nowych wyzwań. Do życzeń przyłączył się Ks. Proboszcz, który nie krył radości z tak licznego grona przybyłych. Przy kolędach w wykonaniu zespołu Akord Nieba, zebrani dzielili się tradycyjnym opłatkiem, a życzeniom nie było końca.
Spotkanie wigilijne odbyło się 19 grudnia w restauracji Tip-Top.

JK
fot. JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia pyzdrskich druhów

     Już za kilka dni zabłyśnie pierwsza gwiazdka oznajmiając, iż czas zasiąść do Wieczerzy Wigilijnej. W gronie najbliższych osób podzielimy się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia. O tym dniu nie zapomnieli również druhowie z OSP  Pyzdry. Tradycyjnie spotkali się przy kolacji, która przybrała uroczysty charakter.
      Przybyłych gości powitał Prezes jednostki Maciej Beser, a Naczelnik Piotr Sikora podziękował przyjaciołom straży za wszelką okazaną pomoc. My jesteśmy dla ludzi i mamy w sobie powołanie  – pomoc drugiemu człowiekowi – dodał na zakończenie. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski życzył zebranym magicznych świąt w gronie rodzinnym, wszelkiej pomyślności oraz rozwoju jednostki, deklarując jednocześnie pomoc i zaangażowanie w sprawy OSP.  Prezes M-G OSP Marek Wardeński przypomniał, że w br. pyzdrscy strażacy wyjeżdżali 27 razy, nie tylko do pożarów. Macie do wykonania zadania, które potrzebują ludzi wykształconych w danych dziedzinach. Życzę, aby nie zabrakło ludzi, chęci i sił do działania – dodał.
    Po wystąpieniach gości przystąpiono do dzielenia się opłatkiem, a następnie do tradycyjnej wigilijnej kolacji.

JK

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja

W dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Miejski w Pyzdrach będzie nieczynny.

Informacja

   Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegnie stawka opłat za 1m³ odprowadzanych ścieków.
   Za 1m3 dostarczonej wody odbiorcy zapłacą jak dotychczas 3,08 zł brutto, natomiast za 1 m³ odprowadzonych ścieków 4,32 zł brutto.

Życzenia świąteczne dla Mieszkańców

Jasełka na wesoło

W sobotę 20 grudnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie odbyły się jasełka. Swój występ zaprezentowały przedszkolaki i starszaki, a uczniowie klas III-VI przedstawiły jasełka. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój, a o dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści.
   Uczniowie-aktorzy przedstawili jasełka w wersji współczesnej, gdzie pasterze wyposażeni są w pistolety, krótkofalówki, a każda postać posługuje się nowoczesnym językiem. Występ zaprezentowany przez uczniów bardzo się spodobał zaproszonym gościom i społeczności szkolnej. Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.
   W uroczystości wzięły udział władze samorządowe, ksiądz proboszcz, członkowie Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego "Nasza Szkoła" z Panią Prezes na czele, rodzice oraz mieszkańcy Pietrzykowa i okolicznych miejscowości.                                                                     
   Po przedstawieniu zostały wręczone nagrody dzieciom, które brały udział w konkursach plastycznych odbywających się w placówce. Została także przekazana „Świąteczna Paczka” dla najbardziej potrzebującej rodziny, której dzieci uczęszczają do szkoły w Pietrzykowie. Podczas uroczystości zebrani goście mogli także dokonać zakupu stroików, bombek i innych ozdób na świątecznym kiermaszu. Na zakończenie Pani Dyrektor Agnieszka Hinz złożyła wszystkim gościom świąteczne życzenia.

Angelika Zajdowicz

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Powitanie 2015 roku

   Zapraszamy wszystkich mieszkańców pyzdrskiej gminy na pożegnanie 2014 i powitanie nowego 2015 roku, które odbędzie się na Rynku Miejskim od godz.23.30. Przy muzyce i lampce szampana obejrzymy pokaz sztucznych ogni.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony