Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
Norberta, Pauliny, Dominiki

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o przygotowaniu i utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016r.

1. Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych:
na drogach gminnych obowiązują następujące zasady utrzymania dróg.
Odśnieżanie dróg:
Odśnieżane będą drogi gminne o nawierzchniach utwardzonych oraz drogi gruntowe, po których odbywa się znaczny ruch samochodowy:
- na drogach o nawierzchni utwardzonej odśnieżanie wykonywane będzie na całej szerokości jezdni, a w przypadkach silnego zawiewania i tworzenia się zasp odśnieżany będzie jeden pas ruchu,
- na drogach gruntowo – żużlowych objętych z.u.d. (rubryka 5) odśnieżany będzie jeden pas ruchu, drogi wymienione w rubryce 10 będą odśnieżane tylko na polecenie Burmistrza.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin oraz występowania śniegu zajeżdżonego i języków śnieżnych.
Czas rozpoczęcia pracy sprzętu po ustaniu opadów śniegu wynosi do 1 godziny.

a) Zwalczania śliskości
Śliskość będzie zwalczana na drogach o nawierzchni utwardzonej (wymienionych w rub. 6 i 7 z.u.d.) poprzez posypywanie mieszaniną piasku 85%i soli 15% oraz w razie wystąpienia potrzeby solą drogową lub piaskiem. Zużycie materiału zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. Z 2005 r. nr 230 poz.1960) wynosi:
- mieszaniny 0,00015 tony/m2
- soli drogowej 0,00003 tony/m2
- piasku 0,00015 tony/m2.

b) Zwalczanie śliskości będzie wykonywane tylko w miejscach decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego wg poniższego opisu:
- skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej na długości od 100 do 150 mb przed i za skrzyżowaniem
- odcinki o pochyleniach podłużnych >4% na długości wg stanu w terenie
- niebezpieczne łuki poziome na długości danego łuku oraz na długości od 50 – 100 m przed i za łukiem
- przystanki komunikacji publicznej i szkolne
- odcinki przy szkołach na długości wg stanu w terenie
miejscowości o zwartej zabudowie na długości zwartej zabudowy
- niebezpieczne odcinki leśne- na długości wg stanu w terenie
- niebezpieczne odcinki przy zbiornikach wodnych – na długości wg stanu w terenie
- niebezpieczne odcinki dróg – po których przejeżdżają autobusy przewożące dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

2. Wykonawcą zimowego utrzymania dróg:
a) obszar gminy i miasta Pyzdry będzie obsługiwany przez ZGKiUWK w Pyzdrach,
wg zał. nr1 stanowiący wykaz dróg do zimowego utrzymania oraz do pomocy przy odśnieżaniu na polecenie Burmistrza Pyzdr dwa prywatne pługi: Kruszyński Stanisław zam. Ksawerów , Daniel Sadłowski zam. Rataje z którymi zawarto umowy zlecenia na wykonywanie usług odśnieżania dróg.


Uwaga!
Opisanymi drogami w załączniku nr 1 wykazu dróg gminnych do z.u.d. w sezonie 2015/2016r. pod pozycjami 1,7,15,21,22,25,28,35,41,52,53,59 autobusy szkolne dowożą dzieci do szkół, wymienione drogi będą utrzymywane w przejezdności w pierwszej kolejności.

Sporządził: Roman Ejchorszt
19.11.2015r.

 

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony