Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 26 Czerwca 2019
Jana, Pawła, Dawida

Wyszukiwarka

Treść strony

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:
na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry nr:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
w placówkach bankowych, urzędach pocztowych i innych punktach kasowych na terenie całego kraju (w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach po 20 lipca 2013 r. będzie możliwość pobrania książeczek opłat).
Ważne!
Na wpłatach powinno znajdować się imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych za m-c ….”

2. Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 25 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od sposobu gromadzenia odpadów (zgodnie ze złożoną deklaracją):
- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (segregowane) wynosi 11zł/ m-c  od jednej osoby zamieszkałej
- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (mieszane) wynosi 22 zł/m-c od jednej osoby zamieszkałej.
 

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony