Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
Norberta, Pauliny, Dominiki

Wyszukiwarka

Treść strony

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:
na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry nr:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
w placówkach bankowych, urzędach pocztowych i innych punktach kasowych na terenie całego kraju (w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach po 20 lipca 2013 r. będzie możliwość pobrania książeczek opłat).
Ważne!
Na wpłatach powinno znajdować się imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz tytuł wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych za m-c ….”

2. Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 25 dzień każdego miesiąca.

3. Wysokość stawki uległa zmianie od dnia 01.04.2019 r. i wynosi

– selektywny sposób gromadzenia odpadów -13,00 zł od osoby zamieszkałej
- nieselektywny sposób gromadzenia odpadów -26,00 zł od osoby zamieszkałej

- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (segregowane) wynosi 11zł/ m-c  od jednej osoby zamieszkałej
- opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (mieszane) wynosi 22 zł/m-c od jednej osoby zamieszkałej.

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony