Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 2 Lipca 2020
Jagody, Marii, Urbana

Wyszukiwarka

Treść strony

Rewolucja śmieciowa w pytaniach i odpowiedziach

Z dniem 1 lipca 2013 roku  zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzony Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmianę tą często określa się rewolucją śmieciową z uwagi na zakres nowych rozwiązań jakie wprowadza. Naturalnie wywołuje też wiele pytań i wątpliwości. Poniżej staraliśmy się odpowiedzieć na część z nich.   

Dlaczego zmieniono ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
Ustawodawca jako główny powód podaje konieczność walki z dzikimi wysypiskami w lasach, przydrożnych rowach, czy spalaniem śmieci w przydomowych kotłowniach. Takie praktyki od 1 lipca nie będą opłacalne ponieważ opłata będzie niezależna od ilości wytworzonych odpadów i wielkości pojemnika. Kolejną kwestią jest zwiększenie poziomu recyklingu, poprzez upowszechnienie segregacji odpadów. Tutaj również główną zachętą mają być finanse.  Różnica w opłatach między odpadami segregowanymi, a nie segregowanymi np. w naszej gminie będzie wynosić 100%.

Jak będzie wyglądała opłata za odpady komunalne w gminie Pyzdry?
Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkałej daną nieruchomość. I tak stawka odpadów zbieranych w sposób selektywny wyniesie 8 zł od osoby, a w sposób nie selektywny – 16 zł. Po kilku miesiącach powinniśmy mieć obraz jak to się sprawdza w praktyce. Jeżeli okaże się zasadna zmiana stawki bądź jej zróżnicowanie  postaramy się to wprowadzić w 2014 roku.
    
Jak należy dokonywać opłat?

Opłatę należy regulować do 25 dnia  każdego miesiąca w kasie urzędu lub przelewem na wskazane konto. Oczywiście nie ma problemu z jednorazowym opłaceniem dłuższego okresu.

Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
To dokument pozwalający ustalić wysokość opłaty. Trzeba w nim zadeklarować ilość zamieszkałych osób oraz czy będzie się segregowało odpady czy też nie. Od 18 marca deklaracje dostarczane są do każdej posesji. Wypełnioną deklarację należy zwrócić do urzędu bądź do sołtysa w terminie do 15 kwietnia. W sytuacji gdy po złożeniu deklaracji, stan osobowy w gospodarstwie domowym ulegnie zmianie należy złożyć korektę deklaracji.

Co jeśli nie złożę takiej deklaracji?
W takim przypadku burmistrz wydaje decyzję zastępczą, a opłaty za wywóz odpadów będą naliczone na jej podstawie.

Czy osoby, które złożą deklarację również otrzymają decyzję z naliczoną wysokością opłat tak jak ma to miejsce w przypadku podatków od nieruchomości?
Nie tutaj procedura nie przewiduje takiego dokumentu. Dlatego warto skserować sobie wypełnioną deklaracje przed oddaniem.  

Na kim spoczywa obowiązek zakupu pojemnika na odpady?
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady jest po stronie właściciela. Ważne jest aby był to znormalizowany dwukołowy pojemnik. Natomiast indywidualną sprawą każdego pozostaje rozmiar pojemnika czy też  ilość jaką nabędzie .  

Na czym polega zbiórka selektywna i jak ma ona być szczegółowa?
Zaczynamy od najprostszej formy segregacji, polegającej na oddzieleniu plastiku i szkła od reszty odpadów. Osoba, która zadeklaruje segregację odpadów otrzyma worki na plastiki i na szkło z opisem . Pracownicy firmy odbierającej odpady będą kontrolować jakość tej segregacji.

Czy za dostarczone worki będzie naliczana dodatkowa opłata?
Nie będzie, worki są wliczone w opłatę.

Co z odpadami wielkogabarytowymi, które nie mieszczą się do pojemnika?
Dla takich odpadów zostanie uruchomiony specjalny punkt odbioru przy ulicy Wrzesińskiej, do którego będzie można je dostarczać. Ponadto jak dotychczas będą organizowane mobilne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego .
Kto wybiera firmę odbierającą odpady i kto musi zawrzeć z nią umowę?
Dla nieruchomości zamieszkałych firmę odbierającą odpady wyłoni gmina w drodze przetargu. Będzie to jedna firma na teren całej gminy. Mieszkańcy nie będą zawierali z nią żadnej umowy,  jest to obowiązkiem gminy.  

Co zatem z umowami na odbiór odpadów, które mieszkańcy obecnie mają zawarte?
Dotychczasowe umowy należy wypowiedzieć zgodnie z określonym terminem wypowiedzenia w umowie z mocą obowiązującą z dniem 30 czerwca br , aby uniknąć podwójnych opłat.

Co to są nieruchomości niezamieszkałe i jak tutaj będzie funkcjonował system odbioru odpadów?
To te nieruchomości, które nie spełniają funkcji mieszkaniowej jednakże na ich terenie wytwarzane są odpady komunalne np. sklepy, punkty usługowe, siedziby firm, instytucje publiczne itd.
Decyzją Rady Miejskiej nieruchomości te nie zostały objęte nowym systemem gospodarowania odpadami. Zatem właściciele/zarządcy tychże nieruchomości jak dotychczas zawierają umowę z indywidualnie z wybraną firmą. W tym wypadku rola gminy ograniczy się tylko do kontroli czy takowe umowy są rzeczywiście zawarte – kopie zawartych umów należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.        

Podsumowując. Co powinien zrobić właściciel nieruchomości zamieszkałej przed 1 lipca?
Przede wszystkim przekazać do Urzędu Miejskiego lub do sołtysa wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik i rozwiązać dotychczasową umowę na odbiór odpadów.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe odpowiedzi nie wyczerpują całkowicie tematu. Dlatego prosimy traktować ten materiał jako wstęp do dyskusji i zachęcamy do zadawania pytań. Na wszystkie postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. 

 

Deklaracja do pobrania

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych - teren wiejski

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych - teren miasta

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony