Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 4 Kwietnia 2020
Izydora, Benedykta, Wacława

Wyszukiwarka

Treść strony

Rewolucja śmieciowa

   Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od tego czasu  Gmina i Miasto Pyzdry przejmie obowiązki odbioru odpadów komunalnych  od nieruchomości zamieszkałych. 

    Gmina  wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od nieruchomości zamieszkałych. Aby uniknąć podwójnych opłat za odbiór odpadów  właściciel nieruchomości  powinien wypowiedzieć umowę z dotychczasowym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Umowę należy  rozwiązać  z dniem 30 czerwca 2013 r. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki o określonej pojemności jest obowiązkiem  właścicieli. Każdy mieszkaniec który będzie segregował śmieci otrzyma worki na plastik i szkło. Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych przy ul. Wrzesińskiej  zostaną utworzone punkty selektywnej zbiórki odpadów np. papier, urządzenia elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach  będzie naliczana od osoby, niezależnie ile dana osoba wytworzy śmieci.

  Opłata będzie wynosić :

- za odpady zbierane selektywnie 8 zł od osoby zamieszkałej,

- za odpady zbierane nie selektywnie / mieszane / 16 zł od osoby zamieszkałej.

Każdy mieszkaniec otrzyma deklaracje  którą należy wypełnić i dostarczyć najpóźniej do 15 kwietnia br do tutejszego Urzędu lub sołtysa wsi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, zakłady pracy, instytucje itp.) zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów komunalnych i przedłożenia podpisanej umowy (ksero) w tutejszym urzędzie.

                                                                                      Burmistrz Pyzdr
                                                                                    Krzysztof Strużyński

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony