Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 11 Lipca 2020
Benedykta, Kaliny, Olgi

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

28 czerwca  o godz. 14 00  w  Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej.


Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2016”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pyzdrach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Pyzdry do partnerstwa w celu współpracy przy projekcie dotyczącym modernizacji zarządzania
w administracji samorządowej.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.

                                                               Przewodnicząca Rady
                                                               /-/ Elżbieta Kłossowska

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony