Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Muzeum ziemi pyzdrskiej oprócz stałej działalności wystawienniczej prowadzi także działalność naukową, jedną z rodzajów tej pracy są archeologiczne badania terenowe, głównie towarzyszące inwestycjom budowlanym na terenie miasta i gminy.

   Prace w terenie w minionym roku można uznać, że odbywały się w cieniu naszych praprzodków, których to szczątki odkrywano podczas różnych inwestycji. Na nieznany z lokalizacji cmentarz natrafiono w pobliżu "wiekowej' lipy, przy ul. Wrocławskiej, podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Wiek odkrytego cmentarza określa się na okres nowożytny XVII-XVIII w., a przetrwała do naszych czasów ogromna lipa była zwyczajnie elementem ówczesnej alei, wyznaczającej granice cmentarza. Cmentarz przy lipie mógł być prawdopodobnie jedną z prób wychodzenia z pochówkami poza obręb zwartej zabudowy miejskiej, ku czemu w XVII-XVIII wieku zmuszały warunki sanitarne z uwagi na licznie wówczas panujące epidemie. Prowadzone  równocześnie badania przy wykopach budowlanych wokół kościoła farnego pozwoliły na lokalizację po jego północnej stronie pierwotnego przykościelnego cmentarza o metryce średniowiecznej. Powszechnie dopiero w poł. XIX w. zaczynają funkcjonować cmentarze miejskie pozakościelne. Do tego czasu zwyczajem było chowanie zmarłych wokół świątyni. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń grzebalną, kości z przekopywanych grobów umieszczano w specjalnie dla nich budowanych kostnicach - ossuarium. Odkryte zsypisko przepalonych kości ludzkich przy ścianie wieży fary, prawdopodobnie powstało po pożarze istniejącej dawniej przy niej kostnicy. Nowe zabytki archeologiczne związane także ze sferą sepulkralną pozyskało muzeum od panów Milbrantów z terenu obecnego cmentarza. Był to zestaw grobowy, z pochówku ciałopalnego kultury łużyckiej, obszar dzisiejszego cmentarza pokrywa się z dawnym cmentarzyskiem ciałopalnym, funkcjonującym w okresie epoki brązu (1100-700 r. p.n.e.). Podsumowaniem odkryć związanych z tematem cmentarnym była zorganizowana w muzeum wystawa p.t. Zwyczaje pogrzebowe poprzez wieki.

Ilona Jagielska
 

drukuj ()

Prace badawcze wokół kościoła farnego nie tylko wniosły informacje o licznych w tym miejscu pochówkach, ale także dane na temat architektury obiektu i kształtu jego pierwotnego założenia.
   Kościół farny w średniowieczu był drugą po zamku, najbardziej reprezentatywną budowlą miejską. O historii budowy pyzderskiej rezydencji królów i wynikach badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2007-2009 przy zamku w Pyzdrach, na specjalnie przygotowanej prezentacji opowiadał autor badań mgr Tomasz Olszacki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu, które odbyło się w muzeum uczestniczyli uczniowie tutejszych szkół i mieszkańcy. Pyzderski zamek w świetle przeprowadzonych badań przedstawia się jako jedna z najwspanialszych rezydencji późrośredniowiecznego królestwa polskiego. Rozmach założenia o powierzchni około 3000 m? znajduje jedyną analogię w Wawelu, rozplanowanie założenia na planie prostokąta z czterema domami zamkowymi, w tym jednym dwutraktowym i prostokątną wieżą w narożniku, pozwala wskazywać na dalsze analogie do królewskich kaszteli węgierskich doby andegaweńskiej. Częściowa rozbiórka i rozpoczęta przebudowa już w poł. XVI w. niewątpliwie miała wpływ na usunięcie w niepamięć imponującej rezydencji jednego z ważniejszych miast średniowiecznej Wielkopolski jakim były Pyzdry ( T. Olszacki, Zapomniany zamek królewski w Pyzdrach w: AD REM Kwartalnik Akademicki nr 1/2010, s. 6-9.).

Ilona Jagielska
 

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony