Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Czwartek 2 Lipca 2020
Jagody, Marii, Urbana

Wyszukiwarka

Treść strony

Dumna przeszłość Pyzdrzan

    Świadomość wartości dziejów tego miejsca, od dawna zakorzeniona była wśród mieszkańców Pyzdr. Nie zapomnieli o dawnej świetności miasta, w którym pobyt książąt i królów do rzadkości nie należał. Liczne legendy i historyczne wydarzenia, pamiątki i dziejów pomniki. Pamięć ta podobna do tej, z jaką czcią obdarzone zostało drzewo z pola powstańczej bitwy, byłą między innymi wyrazem utworzenia w 1957 roku Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.
Historia utworzenia
   Pyzdrskie muzeum powstało z inicjatywy pasjonatów, członków PTTK-u. Muzeum zaczęto organizować przy aprobacie władz partyjnych i z dużą pomocą rodaka z Pyzdr – Ignacego Tłoczka, który był wówczas zastępcą dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Pierwsza ekspozycja muzealna powstała w domu podcieniowym przy Rynku. Na wystawie zgromadzono eksponaty wypożyczone z Muzeum Narodowego w Poznaniu. W 1975r. Muzeum Ziemi Pyzdrskiej stało się filią Muzeum Okręgowego w Koninie. Depozyt poznański zastąpiono eksponatami konińskiej placówki. Natomiast po przejęciu muzeum w 1985r. przez samorząd Gminy i Miasta Pyzdry depozyty zostały zwrócone, a muzeum zaczęło gromadzić własne zbiory.
   Muzeum przeniesione do nowej siedziby – wschodniego skrzydła klasztoru pofranciszkańskiego – rozpoczęło de facto swą statutową działalność. Refektarz i kuchnię przeznaczono na pomieszczenia muzealne. Jest to jeden z trzech zachowanych z okresu średniowiecza obiektów architektury franciszkańskiej w Wielkopolsce.


Sylwia Mazurczak

drukuj ()

Eksponaty

   W pyzdrskim muzeum zgromadzono interesujące przedmioty, które przyciągają oko zwiedzających. W holu głównym znajduje się ekspozycja kości zwierząt prehistorycznych, które znalezione zostały podczas wydobywania piasku w żwirowniach znajdujących się w pobliżu Warty we wsi Spławie. Najczęstszymi znaleziskami były szczątki mamuta i nosorożca włochatego.
   Na wystawie umieszczonej w średniowiecznych podziemiach klasztoru zgromadzone zostały eksponaty będące świadectwem najstarszego, sięgającego epoki kamienia osadnictwa pradziejowego okolic Pyzdr. Krzemienne wyroby to ślady łowców paleolitycznych koczujących na południe od miasta – w miejscowości Tarnowa. Na ekspozycji zostały również umieszczone przedmioty z epoki brązu, ślady kultur łużyckich oraz ludów kultury przeworskiej z okresu lateńskiego oraz okresu wpływów rzymskich epoki żelaza.
   Kolejna ekspozycja dotyczy historii miasta i powiatu pyzdrskiego z wyeksponowaniem repliki armaty, użytej po raz pierwszy w Polsce – w Pyzdrach w 1383r. Wystawa ta mieści się w refektarzu – jadalni klasztornej. Sklepione kolebkowo z lunetami wnętrze nosi jeszcze ślady osiemnastowiecznej polichromii. Zaznaczone są dzieje miasta po 1275r. oraz po najeździe Krzyżackim w 1331r. Jest i rok 1863r., kiedy to pod Pyzdrami rozegrała się słynna bitwa powstańcza. Ważnym eksponatem i bardzo cenną pamiątką jest sosna powstańcza. Jest to pień drzewa, które rosło w miejscu, gdzie toczyła się bitwa. Drzewo zostało przestrzelone przez kulę armatnią. Jego fragment znajduje się właśnie w muzeum.
   Eksponat, który jest klamrą dla dziejów tego muzeum to dokument pergaminowy z pieczęcią królewską Zygmunta III Wazy z 1595r – przywilej dla kupców i kramarzy z Pyzdr. Okazałe są też monety, m.in. brakteat założyciela miasta – Bolesława Pobożnego oraz Przemysła II, który w 1293r. nadał Pyzdrom przywilej bicia monety.
   Ekspozycja etnograficzna znajduje się w dawnym pomieszczeniu kuchni klasztornej. Zgromadzone na wystawie eksponaty to głownie przedmioty i sprzęty codziennego użytku charakterystyczne dla mieszkańców okolicznych wsi.
   Wystawa w krużgankach muzealnych została poświęcona Franciszkanom w Pyzdrach. Przedmioty w niej zawarte są znaleziskami archeologicznymi z prac remontowo – konserwatorskich prowadzonych w krużgankach i latrynie klasztornej. Na ścianach krużganka znajduje się zespół 18 malowideł wykonanych w latach 30-tych XVIII w. przez franciszkanina Adama Swacha.

Sylwia Mazurczak

 

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony