Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników konkretnych umiejętności zawodowych. Na wielkopolskim rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na fachowców, a sytuacja powoduje, że często podejmowana praca nie jest zgodna z wyuczonym zawodem. Wielu z Państwa pracuje jednak w zawodach od wielu lat i przez ten okres nabyło fachową wiedzę oraz umiejętności praktyczne. 
  Dzięki udziałowi w projekcie osoby, które posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne nabyte podczas wieloletniej pracy, mogą zdać egzamin kwalifikacyjny i uzyskać tytuł zawodowy w zawodach murarz-tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz lub malarz-tapeciarz (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych).     
    
     Projekt realizowany przez powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz Powiat Wrzesiński jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    
     
Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych w wieku 45+ (w tym rolników i samozatrudnionych) zamieszkałych w województwie wielkopolskim na terenach gmin wiejskich, wiejsko miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie kobiety.  

Cele projektu:
- potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie murarz-tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz lub malarz-tapeciarz,
- uzyskanie lub weryfikacja uprawnień spawalniczych w metodach MAG i TIG,
- uzyskanie uprawnień operatora-kierowcy wózków jezdniowych,
- podniesienie  wiadomości osób dorosłych w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego,
- podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !!  
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni pobrać ze strony internetowej (www.pcez.wrzesnia.powiat.pl) lub z Biura Projektu (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, w godz. 7.00 - 16.00) formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, potwierdzić przez pracodawcę zatrudnienie i przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.
Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszeń i zakwalifikuje uczestników oraz powiadomi wszystkich zainteresowanych. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane kobiety. Projekt zakłada udział 230 osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. 

Opis zadań realizowanych w ramach projektu (03.01.2011 - 31.12.2012)

1. Kurs spawania w metodzie MAG - 2 edycje (1 edycja: II - V 2011, 2 edycja: II - V 2012). W każdej edycji weźmie udział po 10 osób. Kurs obejmuje 158 godzin szkoleniowych (28 godzin teorii i 130 godz. praktyki). Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień spawalniczych w metodzie MAG.

 2.Kurs spawania w metodzie TIG - 2 edycje (1 edycja: IX - XII 2011,  2 edycja: IX - XII 2012). W każdej edycji weźmie udział po 10 osób. Kurs obejmuje 158 godzin szkoleniowych (28 godzin teorii i 130 godz. praktyki). Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień spawalniczych w metodzie MAG.

 3.Kurs operatora - kierowcy wózków jezdn. z wymianą butli gaz. - 2 edycje (1 edycja: V -VI 2011, 2 edycja: V  - VI 2012). W każdej edycji weźmie udział po 15 osób. Kurs obejmuje 67 godzin szkoleniowych (48 godz. teorii i 19 godz. praktyki). Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem książki operatora-kierowcy wózka jezdniowego.

 4.Weryfikacja uprawnień spawalniczych w metodach MAG i TIG - 8 edycji (1 edycja: VI 201, 2 edycja: IX 2011, 3 edycja: X 2011, 4 edycja: XI 2011, 1 edycja: VI 2012, 2 edycja: IX 2012, 3 edycja: X 2012, 4 edycja XI 2012).W każdej edycji weźmie udział 10 osób, które będą mogły zweryfikować (odnowić) swoje uprawnienia spawalnicze. Kurs obejmuje 8 godz. teorii, 16 godz. praktyki celem usystematyzowania wiedzy oraz egzamin weryfikacyjny. 

5.Weryfikacja uprawnień operatora-kierowcy wózka jezdniowego - 4 edycje(1 edycja: V-VI 2011, 2 edycja: IX-X 2011, 3 edycja: V-VI 2012, 4 edycja: IX-X 2012). Egzamin dla 40 0sób nieposiadających książki operatora kierowcy. Zadanie obejmuje seminarium teoretyczne (4 godz.) oraz zajęcia praktyczne (4 godz. ) celem usystematyzowania wiedzy i przygotowania do egzaminu.

 6.Egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy: - murarz tynkarz  - I -II 2012 dla 10 osób, - monter instalacji i urządzeń sanitarnych - II - III 2012 dla 10 osób,- posadzkarz - IV - V 2012 dla 10 osób, - malarz - tapeciarz XI - XII 2012 dla 10 osób. Zadanie obejmuje seminarium teoretyczne (16 godz.) oraz zajęcia praktyczne (16 godz.), które mają na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności oraz skuteczne przygotowanie do egzaminu zawodowego.                    


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej                                
62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1                                  
tel./fax: 61 437 74 17,
tel. kom. 512 323 517             
e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl                           
www.pcez.wrzesnia.powiat.pl 

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony