Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 24 Stycznia 2020
Franciszka, Felicji, Mileny

Wyszukiwarka

Treść strony

Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników konkretnych umiejętności zawodowych. Na wielkopolskim rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na fachowców, a sytuacja powoduje, że często podejmowana praca nie jest zgodna z wyuczonym zawodem. Wielu z Państwa pracuje jednak w zawodach od wielu lat i przez ten okres nabyło fachową wiedzę oraz umiejętności praktyczne. 
  Dzięki udziałowi w projekcie osoby, które posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne nabyte podczas wieloletniej pracy, mogą zdać egzamin kwalifikacyjny i uzyskać tytuł zawodowy w zawodach murarz-tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz lub malarz-tapeciarz (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych).     
    
     Projekt realizowany przez powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz Powiat Wrzesiński jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    
     
Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych w wieku 45+ (w tym rolników i samozatrudnionych) zamieszkałych w województwie wielkopolskim na terenach gmin wiejskich, wiejsko miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie kobiety.  

Cele projektu:
- potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie murarz-tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz lub malarz-tapeciarz,
- uzyskanie lub weryfikacja uprawnień spawalniczych w metodach MAG i TIG,
- uzyskanie uprawnień operatora-kierowcy wózków jezdniowych,
- podniesienie  wiadomości osób dorosłych w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego,
- podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !!  
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni pobrać ze strony internetowej (www.pcez.wrzesnia.powiat.pl) lub z Biura Projektu (Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, w godz. 7.00 - 16.00) formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, potwierdzić przez pracodawcę zatrudnienie i przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.
Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszeń i zakwalifikuje uczestników oraz powiadomi wszystkich zainteresowanych. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane kobiety. Projekt zakłada udział 230 osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. 

Opis zadań realizowanych w ramach projektu (03.01.2011 - 31.12.2012)

1. Kurs spawania w metodzie MAG - 2 edycje (1 edycja: II - V 2011, 2 edycja: II - V 2012). W każdej edycji weźmie udział po 10 osób. Kurs obejmuje 158 godzin szkoleniowych (28 godzin teorii i 130 godz. praktyki). Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień spawalniczych w metodzie MAG.

 2.Kurs spawania w metodzie TIG - 2 edycje (1 edycja: IX - XII 2011,  2 edycja: IX - XII 2012). W każdej edycji weźmie udział po 10 osób. Kurs obejmuje 158 godzin szkoleniowych (28 godzin teorii i 130 godz. praktyki). Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem uprawnień spawalniczych w metodzie MAG.

 3.Kurs operatora - kierowcy wózków jezdn. z wymianą butli gaz. - 2 edycje (1 edycja: V -VI 2011, 2 edycja: V  - VI 2012). W każdej edycji weźmie udział po 15 osób. Kurs obejmuje 67 godzin szkoleniowych (48 godz. teorii i 19 godz. praktyki). Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem książki operatora-kierowcy wózka jezdniowego.

 4.Weryfikacja uprawnień spawalniczych w metodach MAG i TIG - 8 edycji (1 edycja: VI 201, 2 edycja: IX 2011, 3 edycja: X 2011, 4 edycja: XI 2011, 1 edycja: VI 2012, 2 edycja: IX 2012, 3 edycja: X 2012, 4 edycja XI 2012).W każdej edycji weźmie udział 10 osób, które będą mogły zweryfikować (odnowić) swoje uprawnienia spawalnicze. Kurs obejmuje 8 godz. teorii, 16 godz. praktyki celem usystematyzowania wiedzy oraz egzamin weryfikacyjny. 

5.Weryfikacja uprawnień operatora-kierowcy wózka jezdniowego - 4 edycje(1 edycja: V-VI 2011, 2 edycja: IX-X 2011, 3 edycja: V-VI 2012, 4 edycja: IX-X 2012). Egzamin dla 40 0sób nieposiadających książki operatora kierowcy. Zadanie obejmuje seminarium teoretyczne (4 godz.) oraz zajęcia praktyczne (4 godz. ) celem usystematyzowania wiedzy i przygotowania do egzaminu.

 6.Egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy: - murarz tynkarz  - I -II 2012 dla 10 osób, - monter instalacji i urządzeń sanitarnych - II - III 2012 dla 10 osób,- posadzkarz - IV - V 2012 dla 10 osób, - malarz - tapeciarz XI - XII 2012 dla 10 osób. Zadanie obejmuje seminarium teoretyczne (16 godz.) oraz zajęcia praktyczne (16 godz.), które mają na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności oraz skuteczne przygotowanie do egzaminu zawodowego.                    


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej                                
62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1                                  
tel./fax: 61 437 74 17,
tel. kom. 512 323 517             
e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl                           
www.pcez.wrzesnia.powiat.pl 

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony