Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Zmiany organizacyjne placówki pocztowej w Pyzdrach

Odpowiedź Poczty Polskiej S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy Poznań-Województwo na pismo Burmistrza Pyzdr w sprawie zmian organizacyjnych na terenie gminy Pyzdry.

21.02.2011 r.
                                                                   Krzysztof Strużyński
                                                                   Burmistrz Pyzdr
                                                                   Urząd Miejski w Pyzdrach

      Odpowiadając na Pana - pismo z dn.. 03.02. br. pragnę poinformować, że w bieżącym roku na terenie gminy Pyzdry zmianie ulegnie forma organizacyjna placówki pocztowej w Pyzdrach – Urząd Pocztowy (ul. Kościuszki 4a) przekształcony zostanie w agencję pocztową. Przekształcenie placówki poprzedzi centralizacja służby doręczeń. Listonosze z UP w Pyzdrach z dniem 01.04 br. zostaną przeniesieni do urzędu pocztowego we Wrześni. Nie zmieni to jednak sposobu dostarczania przez nich przesyłek. Nasi pracownicy będą docierali do wszystkich adresatów i doręczą przesyłki na dotychczasowych zasadach.
     Zmiany dotyczące sieci pocztowej to jeden z bardzo ważnych elementów strategii Poczty Polskiej na najbliższe pięć lat. Musimy odpowiednio zbilansować obowiązki Poczty wobec społeczeństwa, które nakłada na nas prawi – i jej możliwości ekonomiczne. Jest to szczególnie ważne wobec zbliżającego się pełnego otwarcia rynku. Ciężar utrzymania rozległej sieci placówek pocztowych spoczywa wyłączenie na naszej firmie, gdyż Poczta Polska nie otrzymuje żadnych dotacji z budżetu państwa, lecz jest instytucją samofinansującą się.
    Przekształcenie własnych placówek pocztowych w agencje to trend obserwowany w całej Europie. Prawdopodobnie będzie się on jeszcze nasilał w związku z przewidywaniami co do rozwoju rynku listowego. Wszyscy operatorzy narodowi stają przed tym samym wyzwaniem – zapewnić dostępność do usług pocztowych i kierować się rachunkiem ekonomicznym. Dlatego jednym z kierunków działań jest tworzenie agencji pocztowych, gdyż koszt ich działania jest znaczenie niższy dla operatora niż jego własna placówka. Utrzymywanie nierentownych urzędów pocztowych jest bardzo niekorzystne dla przedsiębiorstwa. Kompromisowym rozwiązaniem proponowanym również przez Pocztę Polską są w tym przypadku agencje pocztowe.
      Chcemy zastąpić część własnych placówek agencjami pocztowymi, które będą prowadzili zewnętrzni przedsiębiorcy. Agencje mają być dostępne w miejscach dogodnych dla naszych klientów. Czynimy starania, by czas ich funkcjonowania był taki sam lub dłuższy niż funkcjonujących obecnie placówek pocztowych. Agencja świadczy wszystkie powszechne usługi pocztowe. Przyjmuje paczki, listy, przesyłki pobraniowe. Wydaje także przesyłki awizowane przez listonosza obsługującego dany teren. Klienci mogą w niej opłacać rachunki, abonament RTV, kupić znaczki i inne artykuły pocztowe, nadawać przekazy pocztowe w obrocie krajowym. Poczta Polska jest gwarantem świadczenia usług przez agenta, dlatego klienci mogą się czuć zupełnie bezpieczni, korzystając z takich placówek.
    Dokładny termin przekształcenia placówki pocztowej w agencję pocztową na terenie gminy uzależniony jest od czasu zakończenia negocjacji z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Pocztą Polską i przygotowania agenta do płynnego przejęcia obowiązków dotychczasowej placówki pocztowej.
Wobec powyższego pragnę zapewnić Pana, że przekształcenia, jakie planujemy przeprowadzić na terenie gminy Pyzdry nie zakłócą obsługi mieszkańców gminy w zakresie doręczenia korespondencji, a lokalna społeczność nie zostanie pozbawiona dostępu do usług pocztowych, zmianie ulegnie jedynie forma organizacyjna placówki.


                          Z poważaniem:
                       Dyrektor Oddziału Regionalnego
                                     Róża Kałużna

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony