Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Indywidualizacja procesów nauczania

Burmistrz Pyzdr rozstrzygnął przetarg na wyłonienie osób mających zrealizować projekt Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. Projekt wynika z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych.
  
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III. Polegać to będzie na zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz wpływaniu na podniesienie jakości poziomu kształcenia co w konsekwencji spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost pewności siebie, nabywanie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, umiejętne korzystanie z gier i programów komputerowych, poznanie z innej strony matematyki, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji po kl III.
   Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i odpowiednią dokumentację. Działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów, w ramach zajęć wyrównawczych. Prowadzone będą zatem zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne korygujące wady wymowy oraz gimnastyka korekcyjnej dla dzieci z wadami postaw. Przewidziano też zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

SM

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony