Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Dane teleadresowe, cele statutowe i zarząd

Fundacja ,,Tutaj Warto” z dniem 20 maja 2016 roku została wykreślona z Rejestru Stowarzyszeń  i tym samym została zlikwidowana. Działalność Fundacji prowadzona była przez 10 lat.
 
Głównymi celami statutowymi było:
 
Działanie na rzecz wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w dziedzinie:
- edukacji, oświaty i wychowania
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystki
- ochrony środowiska, ekologii i zachowania dziedzictwa przyrodniczego
- ochrony i promocji zdrowia
- pomocy społecznej
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- aktywizacji gospodarczej mieszkańców powiatu wrzesińskiego, w szczególności w dziedzinie rozwoju turystyki
- zwiększania partycypacji społecznej mieszkańców we wszystkich dziedzinach życia
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe wspomaganie organizacji pozarządowych.
 
Zarząd Fundacji ,,Tutaj Warto” tworzyli:
 

1. Przemysław Dębski – Prezes
2. Jadwiga Stefańska – Wiceprezes
3. Bogusława Wietrzyska - Stramczewska – Sekretarz
4. Krzysztof Strużyński – członek
5. Olga Pietrzykowska – członek
 

drukuj (Dane teleadresowe, cele statutowe i zarząd)

 • autor: SM
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony