Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

W HOŁDZIE RODAKOM Z PYZDR
POLEGŁYM I PRZEŚLADOWANYM
W CZASIE II WOJNY SWIATOWEJ 

     Śmierć na frontach II Wojny Światowej ponieśli nasi Rodacy z Pyzdr. 
Powinniśmy o nich pamiętać, ponieważ to Oni bronili naszej Ojczyzny i walczyli o jej niepodległość.
 Dzięki nim możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. 
 

drukuj ()

 • autor: SM

Katyń – Golgota Wschodu to miejsce zbrodni ludobójstwa popełnionego na patriotycznych elitach Narodu Polskiego. 5 marca 1940 roku Stalin wydał rozkaz o rozstrzelaniu 14 700 polskich jeńców wojennych, głównie oficerów osadzonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 000 więzionych obywateli polskich. Byli wśród nich: lekarze, naukowcy, inżynierowie, duchowni, policjanci, posłowie, dyplomaci, artyści, nauczyciele, sportowcy.

Kpt. JAN OLEJNICZAK
zginął zamordowany przez NKWD w Katyniu w 1940 r.

   Urodził się 28.08.1908 r. w Pyzdrach jako syn Antoniego i Anieli z Koralewskich. W Pyzdrach uczęszczał do szkoły powszechnej, następnie do gimnazjum humanistycznego. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1926 r. i rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie. 1929 r. jako podporucznik został skierowany na pierwsze samodzielne stanowisko do 1 kompanii karabinów maszynowych 68 pp. W 1932 r. awansował do stopnia porucznika. W listopadzie1935 r. przeniesiono go do KOP. W 1937 r. ukończył z wyróżnieniem kurs dowódcy kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. W 1938 r. awansował do stopnia kapitana. We wniosku na odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi czytamy m.in. „…na stanowisku dowódcy kompanii karabinów maszynowych swą rzetelną pracą i pełnym oddaniem się pracy szkoleniowej postawił na wyszkolenie swego pododdziału na bardzo wysokim poziomie, rezultatem, czego było zdobycie kilkakrotnie czołowych miejsc w czasie zawodów szkoleniowych, a zwłaszcza strzelań z ckm”.
   W uznaniu zasług był odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę.
   Po 17.09.1939 r. został wzięty do niewoli przez oddział Armii Czerwonej. Przebywał w obozie jeńców w Kozielsku, skąd rodzina otrzymała 2 kwietnia 1940 r. jedną wiadomość. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców z 2 kwietnia 1940 r. poz.9, przekazanych do dyspozycji smoleńskiego NKWD. Wywieziony do uroczyska Kozie Góry pod Katyniem i tam zamordowany. Z małżeństwa z nauczycieląa Jadwigą Nowińską zawartego w 1935 r. pozostawił dwie córki Marię Danutę i Krystynę Alicję (obie ukończyły wrzesińskie liceum). Jego nazwiska nie umieszczono na Pomniku Katyńskim we Wrześni. 

JAN JERZY BUKOWIECKI
urodzony 15.08.1908 r. zginął zamordowany przez NKWD w Katyniu.


Pyzdrzanie trafili również do obozów koncentracyjnych i obozów pracy:

KAZIMIERZ GRZEŚKIEWICZ
- ur. 12.02.1923 r. w Pyzdrach;
- został przywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (KL Auschwitz - Birkenau) w dniu 29.11.1943 r. transportem zbiorowym;
- w obozie oznaczony jako więzień polityczny numerem 165192;
- w dniu 27.04.1944 r. z obozu KL Auschwitz przeniesiony do obozu koncentracyjnego Buchenwald


Ks.STEFAN DOWNAR
– proboszcz parafii Pyzdry zginął w Dachau

O wspólnym pobycie w obozie w Dachau wspomina ks. Stanisław Kucharzak.

CZESŁAW GRZEŚKIEWICZ
- był jeńcem wojennym, został internowany na Węgrzech 19 września 1939 r. i przebywał w obozach jenieckich (Stalag). Do Polski - do Pyzdr powrócił 29 marca 1946 r.

   Urodził się 10.06.1906 r. w Pyzdrach jako syn Stefana. Gdy wybuchła II Wojna Światowa został powołany jako żołnierz Wojska Polskiego do obrony kraju w stopniu wojskowym - strzelec 80pp. 19.09.1939 r. został internowany na Węgrzech i przebywał w obozach jenieckich: Stalag XVIIA –Kaisersteinbruch, Stalag XIIA –Limburg, w dniu 21.06.1941 r. został przekazany do Stalagu XIIB –Frankenthal. Do Polski powrócił w 1946 r.

BARBARA KOZIOŁ zd. MALISZEWSKA
-była więźniem obozu policji bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży polskiej w Łodzi, przy
ul. Przemysłowej.
Przeżyła tam tragedię w obozie dla dzieci!!!
   Urodziła się 07.06.1937 r. w Pyzdrach. W czasie II Wojny Światowej przebywała w obozie dla dzieci i młodzieży polskiej w Łodzi, przy ul. Przemysłowej. Od 19.01.1945 r.(po wyzwoleniu) przebywała w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym dla dzieci w Łodzi przy ul. Kopernika 36. Zmarła 12.03.2004 r.

PLUTONOWY FELIKS RADZIEJEWSKI
-walczył jako żołnierz Wojska Polskiego, w 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej i był jeńcem wojennym.


   Urodził się 04.05.1901 r. w Pyzdrach jako syn Stanisława i Katarzyny. W Pyzdrach ukończył szkołę początkową, a także termin rzeźnicki. W 1920 r. powołano go do wojska. Służył przez okres 9 miesięcy w 3 pułku lotniczym w Poznaniu. W 1922 r. ponownie powołano go do służby wojskowej, która odbył w 30 dywizjonie w Brześciu nad Bugiem. Stamtąd trafił do szkoły podoficerskiej w Kobryniu, którą ukończył w stopniu plutonowego. W1930 r. zorganizował wraz z innymi mieszkańcami Pyzdr - Związek Rezerwistów.
   1.09.1939 r. został powołany do wojska w celu obrony kraju. Punkt zborny znajdował się w Tarnowie, tutaj otrzymał umundurowanie i uzbrojenie i wyruszył na front. Niestety po zaciekłych walkach trafił do niemieckiej niewoli. Przebywał w stalagu  w Tyrolu w górach Alpach, gdzie pracował w kamieniołomach do 1940 r. Następnie przeniesiono go do Grychain nad Renem pracował u rolnika w gospodarstwie. Zachorował i trafił do szpitala wojskowego w Offenburgu, tu dowiedział się o wywózce transportu więźniów do Polski. Na własną prośbę wypisał się ze szpitala, pomógł mu w tym polski major, który pracował w szpitalu jako lekarz. F.Radziejewski dostał się do transportu i powrócił do Polski do Kalisza, skąd powrócił do Pyzdr. Wraz z 40 innymi Polakami musiał raz w tygodniu meldować się u niemieckiego burmistrza. Traktowano ich jako zakładników, w każdej chwili groziła mu śmierć.

W Kampanii wrześniowej 1939 roku polegli na polu chwały:

Por.WACŁAW ROSADOWSKI
–zginął 20.09.1939r. pod Łomiankami gm.Młociny pow.Warszawa.

PIOTR WŁODARCZYK
–zginął 09.1939 r. w bitwie pod Bzurą jako żołnierz obrońca Ojczyzny. Służył w 68 pułku piechoty we Wrześni, która podlegała Armii Poznań.

   Urodził się 9.10.1905 r. w Pyzdrach. Tutaj ukończył szkołę podstawowa, tutaj również pobierał naukę muzyki gry na skrzypcach u absolwenta konserwatorium, który w Pyzdrach był nauczycielem. Kiedy powstał związek strzelecki postanowiono stworzyć orkiestrę dętą i organizację jej powierzono Piotrowi Włodarczykowi. Oczywiście nowych członków orkiestry trzeba było uczyć od podstaw. Orkiestra ta w  krótkim czasie  wystąpiła we własnych mundurach strzeleckich. Była to konkurencyjna orkiestra dla orkiestry strażackiej, która w krótkim czasie się rozpadła. Wówczas zarząd miasta postanowił ratować orkiestrę straży. Postanowiono przenieść orkiestrę strzelecką do straży i powstała nowa licząca około 20 osób orkiestra strażacka. Była ona na dotychczasowym poziomie, gdyż utrzymywała kontakty z orkiestrą wojskową w Pleszewie i Gnieźnie.
   Piotr Włodarczyk występował w pułku wrzesińskim, często koncertował na miejscu i na wyjazdach. Słynne były capstrzyki, które odbywały się w ostatni dzień miesiąca, kiedy to orkiestra obchodziła główne ulice miasta. W roku 1932 muzycy nagrodzili swojego kapelmistrza batutą okutą w srebro Straż w okresie międzywojennym była w zasadzie jedyną organizacją, która przyczyniła się do rozpowszechniania kultury muzycznej w Pyzdrach, a jej prekursorem był Piotr Włodarczyk Tak było do 1939r. do wybuchu wojny.
   W sierpniu 1939r. został on powołany do wojska do 68 pułku piechoty we Wrześni, która podlegała Armii Poznań i wyruszył na front w kierunku Warszawy. W początkach września 1939r. zginął w bitwie pod Bzurą jako żołnierz Wojska Polskiego.

Materiały zgromadziła i udostępniła - Elżbieta Kłossowska
Słowo pisane opracowała - Beata Paprzycka

 

 

drukuj ()

 • autor: SM
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony