Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Dane teleadresowe, cele statutowe i zarząd

Towarzystwo Kulturalne ,,Echo Pyzdr”
ul. Zwierzyniec 6
62-310 Pyzdry
www.echo.org.pl
tel. 632768664
e-mail: echo@echo.org.pl

Towarzystwo zostało powołane w 1996 roku.

Cele statutowe:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4. Ochrona i promocja zdrowia
5. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
11. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca miedzy
społeczeństwami
14. Promocja i organizacja wolontariatu
15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące cele zgodne ze statutem Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”.


Zarząd Towarzystwa:

Wiesława Kowalska - prezes
Grażyna Marszewska – wice prezes
Zofia Zjeżdżała - sekretarz
Jadwiga Nowińska – skarbnik
Edyta Nowińska - z-ca skarbnika
Wiesława Wojtyńska – członek

drukuj (Dane teleadresowe, cele statutowe i zarząd)

 • autor: SM
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony