Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach

Adres:
Urząd Miejski
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

Sekretarz Komisji ds. PiRPA w Pyzdrach– Iwona Skupińska – pokój nr 1 Urzędu Miejskiego
tel. 63 2768-333 wew. 108

Zgodnie z ustawą z dn. 26.X.1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Z 2012r. Poz 1356 z późn. zm./ do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
W celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, podejmowaniem czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu, udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin powołana została Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Elżbieta Ratajczyk
Z-ca Przewodniczącej: Elżbieta Tomczak
Sekretarz: Iwona Skupińska
Członek: Krzysztof Strużyński
Członek: Hanna Skrzydlewska
Członek: Monika Mizerka
Członek: Mirosława Krawiec-Gronikowska
Członek: Sylwia Kaźmierska
Członek: Przemysław Kucz

Obecnie Komisja składa się z 9 osób przeszkolonych w problemach uzależnień. Członkami Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  są specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, opieki społecznej, służby zdrowia, Policji, Rady Gminy oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
W/w Komisja prowadzi także kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych związane z wydawaniem opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz kontrole związane  z przestrzeganiem warunków sprzedaży. W toku posiedzeń Komisja podejmuje także postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie.                   

W ramach udzielania pomocy osobom zmagających się  z problemem uzależnienia oraz członkom ich rodzin powołany został PUNKT KONSULTACYJNY, który mieści się w Pyzdrach ul. Rynek 5 (Ośrodek Zdrowia ).
Godziny pracy punktu: środa, godz. 15:00-17:00
Osoba dyżurująca: mgr Elżbieta Tomczakpsycholog

W ramach udzielania wzajemnego wsparcia, wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się doświadczeniami, budowania siły i nadziei w walce o lepszą jakość życia od dnia 01 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ośrodka Zdrowia w Pyzdrach ul. Rynek 5 funkcjonuje GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ NARKOTYKÓW.

Spotkania odbywają sięw każdą środę w godz. 15:00 – 17:00 /gabinet nr 18 na pierwszym piętrze/
Konsultacje prowadzi: mgr Jolanta Leszczowska  – specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

POMOC ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNIE, ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne - są to zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży. Mają na celu nabywanie umiejętności komunikowania się, rozwijanie umiejętności emocjonalnych, pomaganie w poznaniu samych siebie, budowanie udanych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec używania alkoholu, dawanie wsparcia emocjonalnego, rozwijanie umiejętności uczenia się, umożliwienie nabycia umiejętności radzenia sobie z napięciami leżącymi u podstaw przemocy, dostarczanie dziecku okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie.

Na terenie gminy Pyzdry prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne w następujących szkołach:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach
Osoba prowadząca zajęcia - Pani Agnieszka Szablikowska.
Zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki w godz. od 12:00 do 13:00

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
Osoba prowadząca zajęcia - Pani Renata Paruszewska.
Zajęcia prowadzone są we wtorki w godz. od 12:10 do 12:55 oraz w środy w godz. od 7:30 do 8:15

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach
Osoba prowadząca zajęcia - Pani Elżbieta Rosińska.
Zajęcia prowadzone są we wtorki w godz. od 13:00 do 15:00

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie
Osoba prowadząca zajęcia - Pani Angelika Zajdowicz.
Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i czwartki w godz. od 12:45 do 13:30

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony