Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
Norberta, Pauliny, Dominiki

Wyszukiwarka

Treść strony


Gospodarka rolna

   Miasto i gmina Pyzdry ogółem posiada 8504 ha użytków rolnych, które stanowią 61,67% ogólnej powierzchni gminy z tego: gruntów ornych 5330 ha (co stanowi 62,68% udziału w użytkach rolnych), sady 254 ha (2,99 % udziały w użytkach rolnych), łąki 1525 ha (17,93 % udziału w użytkach rolnych), pastwiska 1395 ha (16,40 % udziały w użytkach rolnych). Użytki rolne miasta i gminy Pyzdry stanowią 0,45% udziału ogólnej powierzchni użytków rolnych województwa Wielkopolskiego. Grunty orne w zwartych kompleksach występują w zachodniej i północno - zachodniej części gminy, natomiast łąki i pastwiska najliczniej występują w dolinie Warty (szczególnie na południe od wsi Rataje i Pietrzyków) oraz w rejonie wsi Tłoczyzna i Trzcianki (tzw. łąki pyzdrskie).

   Na terenie gminy dominują gleby o średniej i niskiej jakości. Gleby klasy IIIb stanowią zaledwie 2%, gleby IVa i IVb stanowią łącznie 30% natomiast aż 60% gruntów ornych stanowią gleby V i VI klasy bonitacyjnej.
Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 5.52 ha. W zależności od miejscowości występuje znaczne zróżnicowanie ich powierzchni.
   Na terenie gminy znajduje się sześć specjalistycznych gospodarstw rolnych. Pięć z nich zajmuje się odchowem gęsi, szóste - uprawą wrzosu. Są one zlokalizowane w miejscowościach: Wrąbczynkowskie Holendry (dwa gospodarstwa), Zapowiednia (dwa gospodarstwa), Wrąbczynek (1 gospodarstwo) i Białobrzeg (1 gospodarstwo). W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich wiejska część gminy Pyzdry została zakwalifikowana do II strefy nizinnych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Sylwia Mazurczak

 

drukuj ()


Gospodarka Leśna

   Występujące kompleksy leśny obejmują 30,1% ogólnego obszaru gminy z tym, że położenie w obszarze gminy nie jest równomierne. Największe kompleksy leśne występują we wschodniej i południowo - wschodniej części gminy. Dominujące drzewostany to sosnowce stanowiące ponad 90%. W gospodarce leśnej głównym zadaniem jest zmniejszenie udziału drzewostanu sosnowego na drzewostan drzew liściastych. Gospodarka leśna prowadzona jest przez Nadleśnictwo Grodziec. Obszary użytkowane rolniczo podatne są szczególnie na erozję wietrzną, występują w rejonach wsi Dłusk, Rataje, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia. Są to obszary o małej ilości terenów zalesionych i występujących zadrzewień śródpolnych. W celu ograniczenia występowania erozji wietrznej należy dokonać nasadzeń nowych zadrzewień oraz uzupełnić istniejące zadrzewienia.

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony