Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Niedziela 5 Lipca 2020
Antoniego, Marii, Karoliny

Wyszukiwarka

Treść strony

Białobrzeg - jest to wieś sołecka położona na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko rzeki Warty, na szlaku Cystersów.
    Stan ludności  wynosi 75 osób. Sołectwo zamieszkuje 20 rodzin, w  tym 5 prowadzi gospodarstwa rolne i hodowlane. Dawniej Białobrzeg był wsią typowo rolniczą, w której mieściło się 40 gospodarstw rolnych. Od 1964 r. mieszkańcy korzystają z prądu. sołtysem sołectwa Białobrzeg jest Małgorzata Maćkowiak.
    29 lipca 2005 r. przed posesją byłego sołtysa
Kazimierza Pawlaka nastąpiło poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej łączącej Wrąbczynkowskie Holendry, Białobrzeg i Wrąbczynek. Droga ta jest użytkowana nie tylko przez miejscową społeczność, ale także przez turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają nadwarciańskie tereny. W 2006 r. rozpoczęto doprowadzanie wody na teren sołectwa. W ostatnich latach nastąpił rozwój turystyki, a w szczególności agroturystyki, wiele opuszczonych gospodarstw mieszkańcy przekształcili w domy letniskowe. Położenie gospodarstwa przy lesie daje szerokie możliwości wykorzystania jego darów. Okolica jest rajem, w szczególności dla grzybiarzy i wędkarzy. Sołectwo otacza malowniczy krajobraz (łąki, lasy, starorzecze). Właściciele nie tylko wynajmują pokoje gościom, ale również organizują spotkania czy wycieczki ornitologiczne.
    Na terenie sołectwa znajduje się ,,Chatka Ornitologa’’ - schronisko, które prowadzi Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze w Koninie. Można tam prowadzić obserwacje ornitologiczne oraz uprawiać turystykę pieszą i rowerową, istnieje też możliwość rozbicia namiotu. Schronisko czynne jest sezonowo od 1 lipca do 31 sierpnia.


Ciemierów - wieś położona jest 1,5 km na zachód od trasy Września-Kalisz, od południa graniczy z gminą Gizałki. Jest to jedna z najmniejszych osad w gminie. Stan liczby ludności wynosi 161 mieszkańców.
    Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od głębokiego rowu zwanego Ciemnym, który otaczał osadę, położoną wówczas na miejscu dzisiejszego pola uprawnego, nazwanego przez miejscowych Kempina. Wieś istniała jeszcze przed 1528 rokiem, posiadali ją kolejno Mielżyński, Jan Tomicki, Chryzostom Tomicki.
    Obecnie sołtysem jest Maria Owczarek. Za jej poprzednika Wojciecha Górala doprowadzona została woda oraz założono linie telefoniczne. Mieszkańcy kiedyś utrzymywali się głównie z rolnictwa. Z powodu małej opłacalności, słabych gleb i dużego rozdrobnienia gospodarstw, obecnie typowych rolników jest bardzo mało. Pozostali mieszkańcy to emeryci i renciści albo dojeżdżający do pracy w dużych miastach.
    Na terenie sołectwa znajduje się świetlica wiejska i  pałacyk. Nie ma tu zakładów przemysłowych ani rzemieślniczych. Nie ma również szkoły ani kościoła, dlatego też mieszkańcy Ciemierowa jeżdżą do okolicznych wiosek.

Ciemierów Kolonia - do sołectwa zalicza się Ciemierów Kolonie i Kolonie Lisewo, które zamieszkuje ok. 189 osób.
    Sołtysem jest Dariusz Wawrzyniak. Podczas kadencji jej poprzednika – Czesława Kupieckiego - założono sieć wodociągową oraz wybudowano drogę asfaltową, która połączyła sołectwa: Górne Grądy, Ciemierów Kolonię, Dolne Grądy, Zamość  i Rudę Komorską.
    W sołectwie nie ma kółek ani stowarzyszeń, jednak w przeszłości istniało Kółko Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy zajmują się przede wszystkim rolnictwem. Jest tu 35 gospodarstw. W Ciemierowie Kolonii znajduje się tartak, którego właścicielem jest pan Krzysztof Majdecki. Sołectwo posiada duże zasoby leśne, które wykorzystywane są do rekreacji i wypoczynku, nie tylko przez miejscową ludność, ale także przez turystów. Przy drodze wojewódzkiej znajduje sie przystanek wykonany z rudy żelaza.

Dłusk – wieś położona w północnej części pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, kilometr na północny wschód od Pyzdr, na trasie Pyzdry-Słupca.
    Nazwa pochodzi najprawdopodobniej z języka łacińskiego od słowa dulcis, czyli słodki, może mieć związek z występowaniem tu wód słodkich. Na tym obszarze można zaobserwować najstarsze osadnictwo sięgające ok. połowy VI w. p.n.e., jest to okres, kiedy opanowane zostały nowe zasady bytowania, polegające na uprawie ziemi i hodowli zwierząt.
    Obecnie wieś liczy 205 mieszkańców. Sołtysem jest Roman Witczak. Na terenie Dłuska znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej i przystań kajakowa Jest też świetlica umieszczona w budynku, gdzie w przeszłości znajdował się urząd gminy. W centrum wsi jest zakład stolarski.
    Mieszkańcy sołectwa od trzech lat organizują festyn rekreacyjno-sportowy, który odbywa się w  sierpniu. Uczestniczą w nim dorośli, młodzież oraz dzieci. Imprezie towarzyszy spływ kajakowy, ognisko oraz zabawa taneczna. Mecze, konkursy dla dzieci odbywają się na boisku, po zakończeniu tych zmagań ludność przenosi się na przystań nad Wartą. Spływy kajakowe oraz ogniska odbywają się częściej. Na otwarcie sezonu (1 maja) przyjeżdża dużo osób z różnych stron Polski. W Dłusku znajduje się gospodarstwo agroturystyczne ,,Pod kogutem’’, które prowadzi pan Włodzimierz Urbaniak. Właściciele oferują turystom wypoczynek na łonie natury, wycieczki po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, wycieczki rowerowe, a także spływy kajakowe.
    W Dłusku t powstała droga z trylinki, chodniki, wykonano również sieć kanalizacyjno-sanitarną.

Dolne Grądy - dawniej sołectwo składało się z Dolnych Grądów, Barańca i Kruszyn, teraz do sołectwa należą Dolne Grądy, Baraniec i Zimochowiec. Sołectwo zamieszkuje ok. 155 osób, z których większość zajmuje się uprawą roli i hodowlą, gospodarstwa są mieszane.
    Sołtysem od niedawna jest Piotr Pilarski. Zastąpił Ryszarda Kruszyńskiiego, który funkcję sołtysa piastował pięć kadencji. W tym czasie wykonano sieć wodociągową oraz oddano do eksploatacji 5-cio kilometrową drogę gminną, łączącą sołectwo Dolne Grądy z Ciemierów Kolonią, Zamościem i Rudą Komorską.  
    Na terenie sołectwa jest zabytkowy wiatrak. Piękny krajobraz, świeże powietrze zachęca do wędrówek oraz do obcowania z przyrodą.

Górne Grądy – wieś na południu powiatu wrzesińskiego, położona między lasami Pyzdrskimi. Popularna nazwa tej miejscowości to Olendry. Pochodzi prawdopodobnie stąd, że przed laty lokowano tu osadników z Niemiec i Holandii. Do dziś pozostała jedynie charakterystyczna dla kolonistów rozproszona zabudowa – każde gospodarstwo jest otoczone własną ziemią.
    Sołectwo zamieszkuje 160 osób, a w skład sołectwa wchodzą dwa małe przysiółki: Kolonia Janowska i Kamień. Po II wojnie światowej, w latach 70-tych, osada wzbogaciła się o nową placówkę oświatową – szkołę podstawową, rozbudowaną w latach 90-tych. Przy szkole utworzony został punkt przedszkolny, powstał plac zabaw. W 1984r. z inicjatywy ks. Dominika Bergiera wybudowano Kaplicę pod wezwaniem MB Częstochowskiej.
    Funkcję sołtysa od 2015 roku pełni Marcin Paszak. Mieszkańcy głównie utrzymują się z pracy w miastach, rent i emerytur, tylko dla nielicznych ziemia stanowi główne źródło dochodu. Ziemie są słabe, V i VI klasy, wiec nie można produkować dochodowych roślin. W Górnych Grądach jest ubojnia trzody chlewnej  dostosowana do wymogów Unii Europejskiej oraz zakład stolarski.
    Sołectwo jest zwodociągowane i stelefonizowane. W 2013 rokuprzebudowana została część drogi dojazdowej do gruntów rolych w Kolonii Janowskiej.Mieszkańcy są solidni, pracowici, służą pomocą na każdą prośbę sołtysa.

Kruszyny – do sołectwa należą Tłoczyzna, Benewicze i Lisiaki. Sołectwo zamieszkuje 200 osób.Wieś Kruszyny położone są ok 2,4 km na południe od Pyzdr, przy szosie łączącej drogę z Wrześni do Kalisza z Rudą Komorską.
    Sołtysem jest Jakub Palak. Sołectwo jest zwodociągowane. W 2014 r. dokonano przebudowy drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej. Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlice wiejską i plac zabaw dla dzieci. Przy drodze wojewódzkiej znajduje się przystanek wykonany z rudy żelaza. Od grudnia 2015 r. działa Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kruszynianki”.


Ksawerów – wieś powstała w XIX wieku jako osada wchodząca w skład folwarku należącego do dóbr rodziny Otockich, posiadających dwór w okolicach wsi Pietrzyków. Nazwa pochodzi od imienia syna Otockiego. Jest to wieś położona w trzech odcinkach przy trasie Pietrzyków – Samarzewo, graniczy z gminą Lądek i Kołaczkowo.
    W sołectwie jest 49 budynków, które zamieszkuje 138 osób. Wieś jest czysta i zadbana, mieści się tu masarnia, znana z bardzo dobrych wyrobów mięsnych. Sołtysem jest Anna Szklarkowska.
    Mieszkańcy mają do dyspozycji odnowiony plac wiejski, plac zabaw, nowe ławki, ogrodzenie, zadaszenie części placu oraz grill. Mieszkańcy Ksawerowa mogą spotykać się na placu wiejskim, jest to doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Organizowane są tu różne imprezy np.: Dzień Dziecka, zabawy taneczne. Społeczność wiejska, na czele z radą sołecką i sołtysem, jest bardzo chętna do pomocy i angażuje się w życie tej małej wsi.

Lisewo - urocza wieś, malowniczo położona nad rzeką Prosną wśród lasów i pól, leży na południowej granicy gminy.
    Miejscowość została założona jeszcze przed 1480 rokiem. Wliczała się do starostwa pyzdrskiego, pod koniec XVI wieku do powiatu pyzdrskiego województwa kaliskiego. Około 1564 roku Lisewo składało 5 grzywien obowiązującej wówczas dziesięciny snopowej na rzecz biskupów poznańskich. W 1578 roku wsią zarządzał Jędrzej Sulkowski. Do wsi przyłączony był przysiółek, folwark Olsz. Ponadto w okresie zaborów do dóbr lisewskich przynależały także wsie Łupice i Kolonia Lisewska.
    Dziś w Lisewie znajduje się kościół filialny parafii Szymanowice, szkoła podstawowa, przedszkole, remiza strażacka i sala wiejska. Lisewo jest największą wsią w gminie Pyzdry. Na terenie wsi działają Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Wieś liczy 472 mieszkańców, w tym 85 trudni się rolnictwem. Mieszkańcy spotykają się podczas uroczystości organizowanych przez szkołę, jak i przy okazji imprez z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich. Sołectwem Lisewo zarządza pani sołtys Joanna Klamecka.


Pietrzyków Kolonia - między Kolonią Pietrzyków a Pietrzykowem nie ma wyraźnej granicy i tylko mieszkańcy dokładnie wiedzą gdzie zaczyna się, a gdzie kończy każda z tych wsi. Pietrzyków Kolonia  leży 6 km za Pyzdrami w kierunku Słupcy, a domostwa są rozproszone wśród pobliskich pól i łąk.
    W sołectwie jest 51 budynków, które zamieszkuje 178 osób. Mieszkańcy są silnie związani z Pietrzykowem, gdzie zaopatrują się w sklepie, chodzą do kaplicy bądź uczęszczają  do placówki oświatowej. Na tym terenie jest hydrofornia, która dostarcza wodę do okolicznych wiosek. W 2016 roku została wybudowana nowa droga o nawierzchni asfaltowej.  Młodzi mieszkańcy usamodzielniają się i przenoszą do miasta, a ci, którzy zostają utrzymują się z renty lub emerytury, są to przeważnie ludzie starsi.
    Sołtysem jest Jan Dobrychłop, który zastapił Henryka Łukasiewicza. Kolonia Pietrzyków boryka się z wieloma problemami. Mimo, że wieś jest stelefonizowana i zwodociągowana, to nie ma pieniędzy na wiele inwestycji. Niewątpliwą atrakcją w sołectwie są bociany, którym spodobały się pobliskie podmokłe tereny i przylatują tu od zawsze. Odwiedzających pierwszy raz wieś urzekają: nadwarciański krajobraz oraz miły dla ucha bociani klekot.

Pietrzyków - wieś położona na wysokiej krawędzi doliny Warty, 5km na północny wschód od Pyzdr, przy szosie do Słupcy.
    Sołectwo zamieszkują 174 osoby. Sołtysem jest Wojciech Tomaszewski. Na terenie sołectwa działa od 17 lutego 2012 roku Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "NASZA SZKOŁA", które jest organem prowadzącym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w skład którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Postawowa, Gimnazjum i Przedszkole Przy szkole znajduje się plac zabaw. Placówka może się poszczycić odnowioną, dużą salą gimnastyczną.
    W maju 2005 r. otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy- jednostkę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Przeznaczona jest ona dla osób niepełnosprawny intelektualnie, ruchowo oraz z zaburzeniami psychicznymi.
    Przy szkole znajduje się kaplica z ceramiczną figurą św. Wawrzyńca z XIX w, który jest uważany w tych rejonach za patrona strażaków i opiekuna strzegącego wieś przed pożarami. Figura wpisana jest do rejestru zabytków. Naprzeciwko szkoły znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej., której kapitalny remont wykonano w 2012 roku. Jednostka posiada pojazd strażacki, do którego wybudowano garaż. W części zachodniej wsi zbudowano w latach 80-tych figur Matki Boskiej Różańcowej, która podlega parafii w Samarzewie.
    Od 30 listopada 2011 r. działa Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich. Członkowie Stowarzyszenia "NASZA SZKOŁA", Koła Gospodyń Wielskichi OSP współni oraganizująspotkania okolicznosciowe, plenerowe. Członkowie Spotykają się natomiast w świetlicy, w remizie lub w szkole, w której organizowane są zabawy i uroczystości. Ludność pracuje głównie w rolnictwie lub w tutejszej ubojni państwa Elżbiety i Ryszarda Górskich. Młodzi ludzie opuszczają wieś, gdyż nie widzą perspektyw dla siebie. Przeważają tu ziemie V i VI klasy, dominują małe gospodarstwa. W sołectwie jest zakład produkcji mięsa, zakład murarsko-tynkarski oraz budowlany.     W 2004 r. i w 2013 r.  w Pietrzykowie zorganizowane zostały dożynki gminne. Mieszkańcy są otwarci i chętni do pracy.

Rataje - sołectwo leży na wysokiej krawędzi doliny Warty, 4 km na północny wschód od  Pyzdr przy trasie do Słupcy. Wieś ta pod względem powierzchni jest jedną z największych w gminie Pyzdry, zamieszkuje ją 354 osoby.
  
Pierwsza wzmianka dotycząca Rataj pochodzi z 1306 r. Nazwa (rataj-oracz) wskazuje, że była to osada służebna, zamieszkała przez ludność trudniącą się uprawą roli.
    Od 1998 roku sołtysem jest Andrzej Łyskawa. Podczas jego kadencji położono chodnik i wyremontowano świetlicę i boisko. Na terenie sołectwa znajduje się plac zabaw. Wieś jest stelefonizowana. Kiedyś był tutaj wielki folwark, gorzelnia i wiatrak. Dzisiaj nie ma tu nic. Pozostał tylko dworek z I połowy XIX wieku, z drewnianym gankiem, w którym znajduje się biblioteka.
    29 lipca 2006 r. mieszkańcy obchodzili 700-lecie Rataj. Podczas uroczystości odsłonięto obelisk upamiętniający rocznicę.

Ruda Komorska - wieś położona na południe od Pyzdr. Do sołectwa należy również wieś Łupice. Sołectwo zamieszkuje 335 osób. Jest to jedno z większych sołectw w gminie Pyzdry.
    Mieczysław Podlewski jest sołtysem os 2015 r. Wcześniej przez pięć kadencji sołtysem był Ryszard Urbaniak . W tym czasie wybudowano drogę gminną z Górnych Grądów do Rudy Komorskiej oraz kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej, która została oddana do użytku w 2000 r. Na trenie sołectwa znajduje się remiza strażacka, plac zabaw oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące od 1.09.2001r.
    Głównym celem ośrodka jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawienie jego sprawności psychofizycznej oraz integracja społeczna. Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności z zakresu krawiectwa, obsługi komputera oraz poznają techniki stolarskie, kulinarne, utrzymują również kontakt z przyrodą, poprzez udział w zajęciach w pracowni ogrodniczej.
    Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem lub pracują poza sołectwem. Nie są zrzeszeni w żadnych kółkach, jednak w przeszłości istniało kółko gospodyń wiejskich. Mieści się tutaj zakład  blacharsko- dekarski, sklep spożywczy, usługi gastronomiczne oraz gospodarstwo agroturystyczne w Łupicach. Właściciele przyjmują gości z Polski oraz z zagranicy, m.in. z Holandii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Belgii. W tym miejscu można nie tylko wypocząć, ale również skosztować polską zdrową żywność. Gospodarstwo agroturystyczne położone jest na skraju lasu pełnego grzybów i jagód, z dala od zakładów przemysłowych.
    Okolice są piękne i malownicze. W odległości 2 km przepływają rzeki Warta i Prosna, wokół których rozciąga się Nadwarciański Park Krajobrazowy. Tereny sołectwa są doskonałym miejscem na turystykę pieszą i rowerową, można zobaczyć, jak kiedyś wyglądała wieś tonąca w zieleni, z dużym sadem, chodzącymi po podwórku zwierzętami, pełna ciszy i spokoju.

Tarnowa – wieś położona jest na prawym brzegu Warty, w odległości 3 km na południowy zachód od Pyzdr. Pierwsza wzmianka źródłowa o Tarnowej pochodzi z 1257 roku.
    Sołtysem jest Teresa Rogowicz, której poprzednikiem był Krzysztof Paszak. Sołectwo zamieszkują 182 osoby. Na terenie sołectwa znajduje się remiza strażacka, sklep. Wieś jest wodociągowana i skanalizowana.  W pobliżu remizy OSP znajduje się plac zabawa dla dzieci.

Trzcianki - do sołectwa należą Trzcianki i Królewiny. Sołtysem jest Marzena Zehner. Sołectwo zamieszkuje 106 osób.
   
Na terenie sołectwa znajdują się gospodarstwa mieszane, zajmujące się uprawą i hodowlą. Ludzie młodzi dojeżdżają do pracy w pobliskich miejscowościach.
    Podczas kadencji pani Janiny doprowadzono wodę i przeprowadzono renowację oświetlenia. Na terenie Trzcianek prowadzone są usługi transportowe w lesie oraz koszykarstwo i wyrób mioteł.


Wrąbczynkowskie Holendry - mała wieś w gminie Pyzdry, licząca 153 mieszkańców, położona malowniczo wśród pól i lasów na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
    Już sama nazwa, jedna z najdłuższych w Polsce, wzbudza zadziwienie i zainteresowanie. Pierwszy człon „Wrąbczynkowskie” lokalizuje położenie wsi w pobliżu Wrąbczynka, natomiast „Holendry” to nazwa upamiętniająca istnienie osad holenderskich, które lokowano przed wiekami na skraju Puszczy Pyzdrskiej. Wieś powstała w 1787 r. i zasiedlona została przez Olędrów. Wybudowali oni do dziś istniejącą, drewnianą kaplicę poewangelicką z ok. 1890 r. Godna uwagi jest XIX-wieczna, kryta strzechą chata chłopska.
    Dziś wioska ma charakter rolniczy, choć słabe gleby, V i VI klasy, nie sprzyjają uprawom. Mieszkańcy zajmują się wikliniarstwem, a ich wyroby sprzedawane są nawet poza granice kraju. Położenie wioski przy trasie Pyzdry- Zagórów wzmożyło ruch samochodowy, ale coraz częściej także rowerowy.
    Mieszkańcy i turyści korzystają z wyznaczonej ścieżki rowerowej, podziwiając uroki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Spacerujące bociany, żurawie, kwitnące storczyki, konwalie można zobaczyć tylko tutaj. W okresie letnim lasy zachęcają zbieraczy jagód, wczesną jesienią – grzybiarzy, a liczne rozlewiska Warty są rajem dla wędkarzy.
    Warto zobaczyć również kaplicę i tuż za nią zaniedbany, poniemiecki cmentarz, będący świadectwem historii sołectwa. Potomkowie Niemieccy wracają szukać swych korzeni, korzystając z kronik szkoły podstawowej, która istnieje od 1931 r. Obecnie działa trzyklasowa szkoła podstawowa wraz z punktem przedszkolnym. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla dzieci.
    Sołtysem jest Janina Saacke. W roku 2008 r. we Wrąbczynkowskich Holendrach odbyły się dożynki gminne.


  Wrąbczynek - wieś położona na terenie gminy Pyzdry. Wieś zamieszkuje 305 osób z czego 30 posiada gospodarstwa rolne. Rolnicy zajmują się hodowlą trzody chlewnej, bydła i drobiu, a także zasiewem wszelkiego rodzaju zboża oraz sadzeniem ziemniaków.
    We Wrąbczynku znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, sklep spożywczo- przemysłowy, stacja ujęcia wody, zakłady murarskie, krawiectwo.
    Sołectwo położone jest na  terenie nizinnym Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego niedaleko rzeki Warty. Gleby nie są żyzne, najczęściej bielicowe i płowe. Formacje roślinne na trenie sołectwa:łąki wyczyńcowe, łąki śmiałkowe, bory sosnowe,olsy, szuwary trzcinowe i wąskopałkowe.
    Można zobaczyć wiele gatunków ptaków: bocian biały, łabędź niemy, sikorka bogatka, sowa błotna, zięba, gawron, pustułka, krogulec, siweczka obrożna, rycyk, świergotek łąkowy, bażant, cyranka, płaskonos, żuraw, czapla siwa, derkacz, błotniak stawowy, łyska, gęś gęgowa.
    Sołtysem jest Zdzisław Przybyła, który zastąpił na stanowisku Tomasza Gauzę. Przez teren sołectwa biegnie ścieżka rowerowa. W lipcu 2005 r. nastąpiło oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej łączącej Wrąbczynkowskie Holendry, Białobrzeg i Wrąbczynek. W późniejszym czasie dokonanao przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.Sołectwo ma plac zabaw dla dzieci.

Walga - mała wieś sołecka, położona blisko Pyzdr.
    Położenie wsi nad zakolem rzeki Warty prawdopodobnie dało początek nazwie wsi. Z łaciny Walgus, czyli krzywonogi. Z dziejów niewiele zachowało się przesłanek. W jej pobliżu, od strony Pyzdr, do II wojny światowej znajdował się cmentarz żydowski zwany Kirkutem lub żydowskimi grobami. Podczas II wojny światowej cmentarz został zniszczony przez okupanta niemieckiego. Kamienne obeliski- macewy, niektóre z nich pochodzące jeszcze z XVIII wieku, zostały wykorzystane przez Niemców do wykonania bruków w mieście oraz umocnienia brzegów rzeki. Resztki macew można obejrzeć w muzeum w Pyzdrach. W I połowie XIX wieku Walga należała do dóbr Rataje i mieszkało w niej 5 osadników. We wsi były wówczas 2 budynki murowane i 1 drewniany.
    W obecnym czasie we wsi nie ma już budynków drewnianych, są tylko 24 zabudowania murowane, wieś zamieszkuje 129 osób. Walga jest wsią rozwijającą się, typowo rolniczą. Sołtysem jest od 1994 r. Waldemar Cierzniak. W tym czasie w sołectwie zaszło wiele zmian.
    Teren Walgi należy do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, który charakteryzuje się ciekawą przyrodą, bogatą w ptaki wodne i lądowe. Jest też ścieżka rowerowa, która prowadzi do Chatki Ornitologa w Białobrzegu.
    Wieś ma założoną linię telefoniczną oraz sieć wodociągową. Dominuje  tu koszykarstwo, transport ciężarowy.
Przed wsią na prawym poboczu drogi, znajduje się betonowy pomnik upamiętniający wydarzenia 1863r., kiedy to oddział Edwarda Taczanowskiego stoczył zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi.

Zamość - w skład sołectwa wchodzi Modlica, na tym terenie znajduje się 15 gospodarstw. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem oraz hodowlą bydła i trzody chlewnej. Sołectwo zamieszkuje 94 osoby.
    Sołtysem jest Karol Styczyński. Poprzednikiem obecnego sołtysa był Andrzej Jankowski, w tym czasie  zwodociągowano wsie i podciągnięto linie telefoniczne. Na terenie Modlicy w 2005 roku dokonano odbioru nowej przepompowni, która służy przepompowywaniu wody z kanału „Bartosz” i ma zapobiegać zalewaniu gospodarstw. Sołectwo posiada plac zabaw.

Zapowiednia - wieś sołecka, do której należą 3 przysiółki: Glinianki, Żdżary, Białobrzeg Ratajski. Położona jest 6 km od Pyzdr, przy trasie do Zagórowa. Sołectwo zamieszkują 211 osoób. Sołtysem jest Stanisław Janiak. Nazwa wsi miała ponoć wiązać się z historią orszaków królewskich, które w tym miejscu miały się „opowiadać”, zapowiadać o przybyciu króla.
    We wsi znajduje się grota z Matką Boską, nie ma żadnej świetlicy, w której mieszkańcy mogliby się spotkać. Wieś jest stelefonizowana i skanalizowana. Sołtysowi udało się również zrealizować budowę dróg. Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa, hodowli trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i opasowego, pozostali żyją z rent lub dojeżdżają do pracy do miast. W sołectwie działa sklep spożywczy, jest również piękne jezioro na tzw. słodkiej wodzie, a 1 km dalej przepływa rzeka Warta, która stwarza doskonałe warunki dla wędkarzy. Powietrze jest czyste, a ziemia nieskażona.


Sylwia Kaźmierska                          
                                                

 

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony