Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Warunki glebowe

 
  Gleby na terenie pyzdrskiej Gminy są dość zróżnicowane i powstały w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego. Pokrywę glebową gminy tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych typów genetycznych: rdzawe, bielicowe, płowe i brunatne, powstałe na ubogich skałach macierzystych, a także gliny i pyły. Są to gleby o średniej i słabej przepuszczalności dla wód opadowych, wrażliwe na warunki klimatyczne i skłonne do przesuszeń.

   Gleby występujące na obszarze gminy w większości zaklasyfikowane zostały do średnich i niższych klas bonitacyjnych. Znaczny procent, bo 43% stanowią ziemie VI klasy bonitacyjnej, gleby klasy V - 23% powierzchni, a klasy IVa i IVb łącznie 30%.
W obniżonych partiach terenu oraz w dolinie rzeki Warty występują gleby pochodzenia organicznego, wśród nich mady, torfy i mursze, użytkowane w większości jako użytki zielone średniej wartości III i IV klasy lub pod słabe użytki zielone V i VI klasy. Gleby słabe V i VI klasy bonitacyjnej występują głównie w południowej części gminy.

drukuj ()

Warunki wodne 
  
   Wody powierzchniowe należą do zlewni rzeki Warty. Sieć rzeczną tworzy przede wszystkim rzeka Warta wraz z dopływem - kanałem Flisą oraz rzeką Prosną (będącą lewym dopływem rzeki Warty) z największym własnym dopływem Kanałem Bartosz. Długość rzeki Warty na terenie pyzdrskiej gminy wynosi 15 km.
   Rzeka Warta dzieli teren gminy Pyzdry na dwie części o bardzo różnym charakterze. Część północna jest prawie bezwodna, a największym dopływem Warty na tym obszarze jest rzeka Wrześnica. Znacznie bardziej zasobna w wody powierzchniowe jest część południowa, w dużej mierze należąca do zlewni rzeki Prosny.

   W dnie doliny Warty wody powierzchniowe reprezentowane są głównie przez rozbudowany system starorzeczy. Sieć rzeczną gminy charakteryzuje śnieżno - deszczowy system zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku oraz jednym minimum. Po osiągnięciu wiosennego maksimum (w okresie pomiędzy styczniem, a kwietniem) stanu wody i przepływy rzek zmniejszają się (największe znaczenie ma to w przypadku Prosny). Wezbrania letnie (lipiec, sierpień) są zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Minimum przypada pomiędzy lipcem i październikiem. Na stany wód w rzece Warcie ma wpływ zbiornik retencyjny Jeziorsko, dzięki któremu można w pewnym stopniu regulować wielkość  przepływów.

   Na terenie gminy znajdują się cztery stawy rybne o łącznej powierzchni 19,31 ha, zlokalizowane wzdłuż cieku Flisa, w zachodniej części miasta Pyzdry.

   Wody stojące zajmują bardzo niewielkie powierzchnie. Są to głównie niewielkie oczka wodne występujące na terenach zalewowych w dolinie rzeki Warty i Prosny. W większości to zbiorniki o regularnych kształtach, najczęściej płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią też cenny element urozmaicenia krajobrazu.

   Na terenie gminy znajdują się również obszary, które są okresowo podtapiane i zalewane - wiąże się to częściowo z ukształtowaniem terenu i utrudnieniami w odpływie wód. Obszary te zlokalizowane są w obrębie doliny Warty

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony