Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Niedziela 5 Lipca 2020
Antoniego, Marii, Karoliny

Wyszukiwarka

Treść strony

   Budowa geologiczna

   Obszar gminy położony jest w obrębie jednostki geologicznej zwanej Niecką Łódzko - Szczecińską, stanowiącej południowo - zachodnie obniżenie Wału Kujawsko - Pomorskiego. Nieckę tę budują kredowe wapienie i margle oraz utwory ilaste, które są słabo rozpoznane. Znacznie lepiej rozpoznane są utwory trzeciorzędowe. Utwory mioceńskie wykształcone są w postaci piasków z domieszką żwirów, iłów oraz węgli brunatnych. Węgle brunatne występują w postaci wkładek o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. W Kotlinie Pyzdrskiej stwierdzono też występowanie pstrych iłów plioceńskich.

   Całą powierzchnię gminy pokrywają utwory czwartorzędowe. Północną część gminy stanowi obszar wysoczyzny zbudowany z glin morenowych oraz osadów piaszczystych. Środkową i południową część gminy zajmuje Pradolina Warszawsko - Berlińska, ze swoimi terasami, zbudowanymi z piasków i żwirów. Dno pradoliny wypełniają piaski, w obniżeniach  występują torfy. Podobne osady czwartorzędowe stwierdzono w dolinie Prosny.

Sylwia Mazurczak

 

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony