Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
Norberta, Pauliny, Dominiki

Wyszukiwarka

Treść strony

Położenie
   Gmina Pyzdry położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego i południowo - wschodniej części powiatu wrzesińskiego. Powierzchnia gminy wynosi 138 km2 (w tym miasto 12 km2), natomiast liczba ludności  - 7476 osób (w tym w mieście - 3292).
 
Położenie geograficzne
  Obszar pyzdrskiej gminy należy do prowincji Niżu Środkwoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskie oraz Pojezierza Południowobałtyckie. Obejmuje makroregiony Pojezierza Wielkopolskie i Nizina Południowowielkopolska.
 Północna krawędź gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Równina Wrzesińska. Jest to prawie bezjeziorna równina morenowa, położona na północ od doliny Warty i na zewnątrz strefy moren czołowych fazy poznańskiej. Występują tu tylko niewielkie wzniesienia piaszczyste pochodzenia sandrowo - kemowego.

  Północny i środkowy rejon pyzdrskiej gminy położony jest w obrębie mezoregionu Doliny Konińskiej - równoleżnikowej części doliny Warty, rozciągającej się od okolic Koła po Pyzdry, o charakterze pradoliny, powstałej na bezpośrednim przedpolu lodowca bałtyckiego, który uformował Pojezierze Wielkopolskie. Helioceńskie dno doliny jest zajęte przeważnie przez łąki, a miejscami też lasy łęgowe. Na wyższych tarasach piaszczystych występują bory sosnowe lub pola uprawne.

  Część południowa i środkowa (największa część) gminy położona jest w obrębie mezoregionu Równina Rychwalska, która stanowi obniżenie pomiędzy wysoczyznami Kaliską i Turecką, ograniczone od północy Doliną Konińską. Środkową część Równiny Rychwalskiej pokrywają osady piaszczyste, zalegające na glinie morenowej, wskutek czego miejscami na nieprzepuszczalnym podłożu występują zabagnienia. Urozmaiceniem tego krajobrazu jest przeplatanie się lasów, łąk i torfowisk oraz pół uprawnych. Wschodnim skrajem Równiny Rychwalskiej przebiega dolna Prosna.

Sylwia Mazurczak

 

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony