Strefa gospodarcza Pyzdry 6

wyświetl galerię w Cooliris
 • Pyzdry strefa 6

Najważniejsze informacje

 • Położenie/nazwa lokalizacji - Strefa Gospodarcza Pyzdry 6
  Działki nr: 1120/1, 1120/2, 1122/1, 1122/2, 1122/3

 • Powierzchnia nieruchomości - 78,1342 ha

 • Możliwości powiększenia terenu - Tak, tereny gruntów rolnych, łąk, pastwisk, lasy, wał przeciwpowodziowy.

 • Właściciel / właściciele - Właściciel publiczny – gmina

 • Charakterystyka działki/Klasa gruntów wraz z powierzchnią:
  0 - 16.5463 (21,2%)
  V - 48.3062 (61,9%)
  VI - 13.2817 (16,9%)

 • Obecne użytkowanie - Działki wykorzystywane są na cele rolnicze, uprawy zbóż i łąki

 • Istniejące ograniczenia ekologiczne - Teren objęty jest zagrożeniem powodziowym występującym raz na 500 lat i zagrożeniem zniszczenia wału. Działki położone na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000.

 • Droga dojazdowa do terenu: Bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Strefa Pyzdry 6
 • Zagrożenie powodziowe