Strefa gospodarcza Pyzdry 4

wyświetl galerię w Cooliris
 • Strefa Pyzdry 4
 • Położenie/nazwa lokalizacji - Strefa Gospodarcza Pyzdry 4
  Działki: 1118/9

 • Powierzchnia nieruchomości - 24,8085 ha

 • Możliwości powiększenia terenu - Teren można powiększyć o sąsiednią działkę o numerze 1118/17 o pow. 39,2872 ha.

 • Charakterystyka działki/Klasa gruntów wraz z powierzchnią:
  0 -   1.3414 (5,4%)
  V -   23.4671 (94,6%)
 • Obecne użytkowanie -  Działki wykorzystywane są na cele rolnicze, uprawy zbóż i łąki.

 • Istniejące ograniczenia ekologiczne - Teren objęty jest zagrożeniem powodziowym występującym raz na 500 lat i zagrożeniem zniszczenia wału. Działki położone na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000.

 • Droga dojazdowa do terenu: Bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz

 • Istniejąca infrastruktura: elektryczność.

Strefa gospodarcza Pyzdry 4 - szczegółowe informacje

wyświetl galerię w Cooliris
 • Strefa Pyzdry 4
 • Zagrożenie powodziowe