wyświetl galerię w Cooliris
  • 23914
  • 23913

Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego

W listopadzie 2017 r. zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego”. W ramach zadania, firma Goliat II Sp. z o.o. ze Rzgowa wykonała roboty w zakresie kształtowania zieleni i nawierzchni ścieżek pieszych oraz zainstalowała oświetlenie i meble uliczne.

Koszt inwestycji – 238 386,92 zł.
Otrzymane dofinansowanie: 128 835,00 zł.

Zadanie wykonano ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja została wybrana do realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • 29596
  • 29597
  • 29599