wyświetl galerię w Cooliris
 • 25947

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
  Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

  Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski

  Numer umowy: RPWP.04.04.01-30-0001/17-00 z dnia 20.07.2017 r.
  Termin realizacji: 2016-2018
  Wartość całego projektu: 6 082 621,06 zł
  Dofinansowanie: 4 493 915,46 zł

  Beneficjent:
  Wielkopolska Organizacja Turystyczna
  Partnerzy: Miasto Kalisz, Miasto Gniezno, Miasto Konin, Gmina Pobiedziska, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

  Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego - dziedzictwa kulturalnego Wielkopolski poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Przedmiotem projektu są działania mające na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój markowego produktu turystyki kulturowej Wielkopolski-Szlaku Piastowskiego. Projekt realizowany na terenie województwa Wielkopolskiego składa się z 3 głównych modułów. Moduł 1 realizowany niezależnie przez każdego z Partnerów Projektu stanowi priorytetowy element infrastrukturalny - działania inwestycyjne na trasie Szlaku Piastowskiego. Moduł 2 i 3 realizowany przez Lidera - oznakowanie obiektów Szlaku tablicami informacyjnymi wzbogaconymi tzw. rozszerzoną rzeczywistością oraz krajowa kampania promocyjna zrealizowanych obiektów.

  Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej jako Partner realizuje prace związane z Domem Podcieniowym w Pyzdrach przy ulicy Rynek.

  W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:
  - powstanie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego
  - wymianę pokrycia dachowego Domu Podcieniowego
  - roboty remontowe – stolarka okienna i drzwiowa, roboty ślusarsko-kowalskie pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne. 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 25948
 • 25949